Дитячо-юнацькогоСкачати 330.96 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір330.96 Kb.
Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

АНАТОЛІЙ БЛИЗНЮК

ТИЖДЕНЬ


ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО

ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА


м. Біла Церква, 2013

Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у П’ятій національній виставці-презентації

«Інноватика у сучасній освіті»(протокол №____ від _____________ 2013 року)


Близнюк А. І. Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства: Методичні рекомендації . – Біла Церква, 2013. – 40 с.

У матеріалах представлено організаційно-методичні механізми планування та проведення циклу заходів, спрямованих на популяризацію і розвиток туризму і краєзнавства, формування здорового способу життя серед дітей і учнівської молоді. Висвітлено рекомендації щодо проведення Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.

Адресовано педагогам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, відповідальним за організацію туристсько-краєзнавчої роботи


Передмова
Серед різноманітних засобів виховання учнівської молоді туристсько-краєзнавча діяльність має значні можливості та переваги. По-перше, вона є засобом виховання, який забезпечує комплексний вплив на формування особистості. По-друге, туристські подорожі, екскурсії, змагання не вимагають посилення мотивації діяльності, тому що відповідають бажанням, зацікавленням і потребам дітей та юнацтва. По-третє, туризм та краєзнавство відіграють важливу ідеологічну, пізнавальну, оздоровчу роль, активно впливають на формування здорового способу життя, патріотичне виховання, морально-вольові якості. Туристсько-краєзнавча діяльність є найбагатограннішим видом діяльності учнівської молоді, надає їй можливість для самовдосконалення, самоствердження, сприяє розвитку учнівського самоврядування.

Велике значення для морального формування особистості має взаємодія дітей у різних соціальних ситуаціях, які виникають під час туристської діяльності. Юні туристи добувають соціальний досвід необхідний для їх майбутнього життя. Під час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій діти вчаться жити в колективі, долати перешкоди разом, що неможливо без взаємодопомоги та взаємовиручки. У процесі туристсько-краєзнавчої діяльності педагог має можливості моделювати педагогічно керовані соціальні ситуації.

На жаль можливості впливу на виховання учнівської молоді засобами туристсько-краєзнавчої діяльності у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах використовуються не повною мірою. Це зумовлено багатьма об’єктивними та суб’єктивними факторами, серед яких у першу чергу можна зазначити недостатню туристсько-краєзновчу підготовку педагогів, слабку матеріально-технічну та інструктивно-методичну базу закладів освіти, недостатнє фінансування.

Методичні рекомендації проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” мають за мету допомогти організатору туризму, відповідальному за туристсько-краєзнавчу роботу, вчителю, класному керівнику, керівнику гуртка спланувати та провести нескладні за формою і змістом заходи з ціллю популяризації туризму і краєзнавства, пропаганди культури здоров’я та здорового способу життя серед дітей та юнацтва.


Планування “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”.
Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства проводиться з метою:

 1. Залучення більшої кількості дітей до систематичних занять туристсько-краєзнавчою діяльністю за рахунок підвищення їх інтересу до екскурсій, подорожей, змагань;

 2. Поглиблення і систематизація знань учнівської молоді про рідний край, історичну минувшину та сучасність українського народу шляхом проведення різноманітних туристсько-краєзнавчих експедицій, екскурсій, зустрічей з фахівцями, працівниками музеїв, науковцями, відомими людьми;

 3. Пропаганда здорового способу життя;

 4. Згуртування колективу класу (гуртка), закладу освіти, оздоровлення дітей, сприяння їх фізичному та психологічному розвитку;

 5. Популяризація і розвиток дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.

У процесі планування виховної роботи, як правило, визначаються її форми та конкретний зміст. Але для того, щоб виховний процес проходив більш ефективно, необхідно визначити адекватну відповідність форм і методів виховної роботи змісту і меті виховання. Ігнорування цієї вимоги у плануванні виховного процесу може призвести до того, що одержуємо не прогнозований, а випадковий результат. Тобто в цьому разі ми маємо справу не з вихованням, а з формуванням особистості під дією випадкових факторів.

При плануванні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” обов’язково необхідно звертати увагу на такі аспекти:

- відповідність мети “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” загальній меті виховання;

- відповідність змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний творчий розвиток особистості;

- задоволення дітьми своїх потреб, можливостей та уподобань під час проведення туристсько-краєзнавчих заходів;

- науковість змісту використаного краєзнавчого матеріалу;

- мотивацію діяльності дітей протягом проведення усіх заходів.

Фоми туристсько-краєзнавчої діяльності можна умовно поділити на основні та допоміжні. До основних форм дитячо-юнацького туризму і краєзнавства належать форми, що не вимагають додаткової мотивації діяльності учнів. Це: подорожі, походи, екскурсії, експедиції із застосуванням активних способів руху, туристські та краєзнавчі зльоти, змагання. До допоміжних форм туристсько-краєзнавчої діяльності при проведенні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” можна віднести: туристсько-краєзнавчі експедиційні звіти, туристсько-краєзнавчі конкурси, тематичні вечори, КВК на туристсько-краєзнавчу тематику, зустрічі з очевидцями, відомими людьми, фахівцями з туризму та краєзнавства, конференції, творчі звіти туристських груп, стінгазети, листівки, репортажі туристсько-краєзнавчої тематики, інтелектуальні ігри знавців рідного краю тощо.

При складанні плану проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід враховувати вік вихованців. Тому доцільно проводити “Тижні туристсько-краєзнавчої роботи” окремо з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

Планування “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” необхідно починати з визначення основного заходу. Для молодших школярів це може бути екскурсія, туристська прогулянка чи нескладні туристські змагання. Для дітей середнього шкільного віку – туристсько-краєзнавча багатоденна подорож, туристсько-краєзнавчий зліт чи змагання на місцевості. Для старшого шкільного віку – ступеневий або категорійний туристсько-краєзнавчий похід, експедиція, туристсько-краєзнавчий зліт чи туристські змагання з елементами самонаведення технічних етапів. Відмітимо, що проведення будь-яких заходів з організацією ночівлі у похідних умовах значно підвищують як особистісні, так і групові мотивації діяльності учасників.

Для досягнення конкретної виховної мети доцільно планувати діяльність як систему заходів, спрямованих на підготовку, проведення і підведення підсумків проведеної туристсько-краєзнавчої роботи. У планах виховної роботи закладу доцільно вносити тільки основні заходи з вихованцями кожної вікової категорії Деталі – у планах виховної роботи класних керівників (керівників гуртків).

Особливу увагу при плануванні “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід звернути на організацію самоврядування як у кожному класі (гуртку) окремо, так і в закладі в цілому. Повноцінне дитяче самоврядування має раціональну внутрішню організацію, що проявляється у загальній захопленості справою, гнучкості і незалежності дій, намаганні вирішити індивідуальні та колективні завдання, виявленні нових ініціатив, у високому рівні відповідальності за спільну справу. За такого самоврядування діти із задоволенням та без ретельного педагогічного контролю забезпечують порядок у колективі, по-новому підходять до вирішення того чи іншого конкретного завдання. Така форма роботи буде найефективнішою, так як самоврядування дитячого колективу спрямоване на організацію діяльності дітей, у процесі якої задовольняються їх потреби, можливості та мотивації. Якщо “Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” проводиться в одному класі (гуртку), то клас (гурток) поділяється на групи по 7-10 дітей. В кожній групі вибирається командир, заступник командира з організаційних та масових питань, туристський інструктор, редактор газети (журналіст), санінструктор, знавець-краєзнавець, знавець туристської справи, фізорг. Створюється рада командирів, яку очолює класний керівник (керівник гуртка). Рада командирів здійснює координацію дій груп класу (гуртка) протягом проведення заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”.

У разі проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” у закладі освіти, класи (гуртки) поділяються на туристсько-краєзнавчі загони, які у свою чергу можуть поділятися на групи по 10 – 15 чоловік. У кожному загоні класу (гуртка) обирається командир, який входить до ради командирів закладу. Між членами загону розподіляються обов’язки. Обов’язки бажано розподіляти в залежності від бажань, уподобань та можливостей кожної дитини. Загальне керівництво радою командирів здійснює відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (організатор туристсько-масової роботи) в закладі або ж заступник директора з виховної роботи (методист, культорганізатор). На загальній раді командирів закладу розглядаються та затверджуються різноманітні питання щодо планування та організації заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”. Планувати роботу слід на двох рівнях. На рівні закладу плануються мосові заходи і здійснюється координація діяльності класних керівників (керівників гуртків) та колективів класів (гуртків). На рівні класу (гуртка), планування роботи має більш конкретний характер, структуру туристсько-краєзнавчого циклу. Планування роботи в класі (гуртку) спирається на посадове інструктування дитячого колективу і спрямоване на формування відповідальної залежності. Учнів старшого шкільного віку, які мають певний туристсько-краєзнавчий досвід та навички (участь у змаганнях, подорожах, експедиціях) можна залучати до роботи з молодшими дітьми.

Наводимо приклади посад та посадових обов’язків членів груп, колективів (загонів):Командир – керує діяльністю туристської групи, бере участь у роботі ради командирів, координує роботу групи щодо виконанню заходів, запланованих на “Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”. Бажано, щоб цей учень мав високі організаторські здібності, був безперечним лідером і авторитетом групи.

Знавець туристської справи (капітан команди) – готує групу до туристських змагань, організовує та проводить змагання в туристській групі, визначає склад команди для участі в шкільних туристських змаганнях. Бажано, щоб цей учень мав навики зі спортивного туризму.

Туристський інструктор – разом з командиром та капітаном команди займається питаннями підготовки учасників до змагань, подорожей, екскурсій, інших заходів, надає допомогу в організації та проведенні туристсько-краєзнавчих заходів іншим групам.

Знавці–краєзнавці – готують краєзнавчі матеріали, вивчають історичні, природничі та соціальні особливості свого краю, з якими знайомлять членів туристської групи. Організовують та проводять тематичні екскурсії, зустрічі з науковими працівниками, старожилами та відомими людьми краю. Проводять та беруть участь у краєзнавчих експедиціях, вікторинах, конкурсах, диспутах і т.д. Бажано, щоб ці учасники групи мали добрі знання з географії, історії, природознавства, краєзнавства, були членами МАН.

Штурман (топограф) – готує необхідні картографічні матеріали, проводить заняття з членами групи з основ топографії та орієнтування на місцевості. Під час проведення заходів, пов’язаних із пересуванням місцевістю, розробляє оптимальні варіанти маршрутів руху групи. Відповідає за підготовку заходів (змагань) з орієнтування та керує туристською групою під час таких заходів (змагань). Бажано, щоб цей учень мав навики з основ спортивного орієнтування.

Фізорг – організовує загальнофізичну підготовку учасників та тренування туристської групи для участі в заходах спортивного спрямування. Відповідає за спортивне спорядження для організації дозвілля учнів, місця проведення спортивних заходів, проводить змагання.

Завгосп з харчування – складає меню на час проведення заходів у похідних умовах, здійснює необхідні розрахунки щодо харчування, відповідає за збереження продуктів..

Кострові – відповідають за облаштування місця для вогнища, кострове спорядження та інвентар. Під час проведення заходів у похідних умовах забезпечують дотримання правил протипожежної безпеки, працюють з необхідним матеріалом та засобами для розведення і підтримання вогнища.

Кашовари – під час проведення походів відповідають за приготування їжі.

Відповідальний за спорядження – визначає потреби групи у спорядженні, необхідному для організації та проведення походу чи змагань. Організовує роботу всіх членів групи з технічної підготовки до туристського заходу. Відповідає за збереження і раціональне використання спорядження, за його своєчасний і якісний ремонт.

Санінструктор – слідкує за самопочуттям та станом здоров’я членів групи під час підготовки та проведення різноманітних заходів. Відповідає за дотримання норм особистої гігієни учасників та сангігієни групи в цілому. Займається питанням комплектації та збереження медаптечки спільно зі знавцем туристської справи (капітаном команди). У разі необхідності надає першу долікарську допомогу. Готує дітей до участі в конкурсах з медичної підготовки.

Редактор газети – розробляє макет газети, координує роботу зі складання та написання звітів, керує роботою кореспондентів, відповідає за своєчасне та якісне висвітлення у газеті проведеної групою роботи виготовленням тематичних стендів і листівок.

Масовик-затійник - займається організацією та проведенням дозвілля учасників. Координує діяльність учасників та колективу з підготовки та участі в масових культурних заходах (конкурси, вікторини, КВК, тематичні вечори, дискотеки і т.д.)

В залежності від мети, умов, кількості запланованих заходів “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” посади та посадові обов’язки самоврядування колективу можуть бути змінені або доповнені. Доцільно проводити заходи “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” протягом усього навчального року. Основні ж заходи, туристсько-краєзнавчі змагання, звітні конференції, нагородження кращих учасників та колективів – варто приурочувати до певної дати: Всесвітнього дня туризму - 27 вересня, Всесвітнього дня захисту дітей - 1 червня. Варто заходи, які проводитимуться в похідних умовах, планувати в канікулярний час або ж у вихідні дні.

Про проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” слід оголосити завчасно - за 5-7 днів до його початку. Оголосити можна на класних (гурткових) зборах, загальних зборах закладу, лінійці, а також оформити повідомлення у формі стінгазети, блискавки.

Підводити підсумки можна по-різному: визначати переможців та нагороджувати дітей за участь в окремих заходах; розробити рейтингову систему оцінювання проведеної групами (загонами) роботи протягом усього “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” або ж об’єднати обидва види оцінювання. Групи, які не взяли участь у деяких заходах, мають менше шансів стати переможцями чи призерами “Тижня туристсько-краєзнавчої роботи”.

Як підсумок проведеного “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” варто провести виставку робіт, творчі звіти колективів (груп), туристсько-краєзнавчу конференцію, на яких учасники діляться досвідом, звітують про проведену роботу, кращі колективи нагороджуються.

Орієнтовний план заходів проведення «Тижня дитячо-юнацького туризму і краєзнавства»
Мета:


 • виховання в дітей любові до рідної землі, її природи, історії та культури;

 • залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої та дослідницької роботи;

 • виявлення та вивчення кращого досвіду туристсько-краєзнавчої діяльності, його пропаганда та розповсюдження;

 • зміцнення та збагачення знань з географії, історії, біології тощо;

 • привернення уваги установ та закладів освіти, державних, громадських та інших організацій до туристсько-краєзнавчої діяльності дітей та підлітків;

 • створення сприятливих умов для згуртування дитячих;

 • пропаганда серед підростаючого покоління культури здоров’я та здорового способу життя;

 • сприяння фізичному та морально-психологічному розвитку дітей та молоді, їх оздоровлення;

 • виявлення кращих спортсменів-туристів і туристсько-краезнавчих груп.

Заходи


Дата проведення

Відповідальний за проведення

1

Оголошення про проведення “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”, ознайомлення учасників зі змістом та умовами його проведення.
Заступник директора з виховної роботи (методист, культорганізатор), відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу.

2

Формування ради командирів.

Проведення засідань ради командирів


Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (методист, культорганізатор), класні керівники (керівники гуртків)

3

Проведення тематичних екскурсій, туристсько-краєзнавчих експедицій, подорожей, походів
Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (методист), рада командирів

4

Проведення заочного конкурсу туристсько-краєзнавчих походів, експедицій, екскурсій5

Проведення тематичних бесід, вечорів, зустрічей
Педагог організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), класні керівники (керівники гуртків)

6

Проведення заходів краєзнавчого змісту між туристськими групами і класами (гуртками)
Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків)

7

Проведення туристсько-краєзнавчих змагань
Відповідальні за туристсько-краєзнавчу роботу (методист, культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків), вчитель фізвиховання

8

Проведення конкурсу туристсько-краєзнавчих газет, листівок, репортажів
Педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів

9

Проведення туристського клубу веселих та кмітливих, конкурсів та вікторин туристсько-краєзнавчої тематики
Заступник директора з виховної роботи (методист), педагог-організатор, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (культорганізатор), рада командирів, класні керівники (керівники гуртків)

10

Проведення звітної конференції, виставки в закладі освіти, нагородження переможців
_______________” “____________


Методика проведення туристсько-краезнавчих змагань, конкурсів, вікторин, ігор у рамках

Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства


У залежності від терміну, кліматичних умов, наявності фахівців та туристського спорядження, можливостей закладів, обираються форми і методи проведення туристських змагань. Якщо “Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства” планується взимку, то змагання доцільно проводити у спортивному залі. Весною та восени захід бажано проводити на природі: на території школи, біля водоймища, у лісі. З метою підготовки і проведення заходу на високому рівні варто звернутися до фахівців дитячо-юнацького туризму та краєзнавства.

Плануючи туристські змагання, слід виходити з педагогічної доцільності заходів, які повинні характеризуватися такими принципами: 1. Змагання проводяться окремо для різних вікових груп.

 2. Змагання для дітей молодшого шкільного віку доцільно проводити в ігровій формі.

 3. До участі в змаганнях повинні допускатися усі бажаючі.

 4. Під час змагань слід розвивати силу, швидкість, спритність, кмітливість, витривалість, гнучкість, спостережливість учасників.

 5. Крім спортивної спрямованості, змагання також повинні мати оздоровчий характер.


Змагання з орієнтування та топографії

Цей вид можна проводити як із застосуванням карт спортивного орієнтування, так і без них. За потреби доцільно виготовити топографічні плани (карти) місцевості із зазначенням усіх основних орієнтирів. Під час проведення змагань з орієнтування може здійснюватись як особистий, так і командний залік з визначенням спортсменів та команд призерів і переможців.Змагання для учнів молодшого шкільного віку

У зв’язку з особливостями фізичного та фізіологічного розвитку учнів даної вікової категорії змагання із застосуванням спортивних та топографічних карт, орієнтування на місцевості проводити недоцільно. Як вид змагань зі спортивного орієнтування можна ввести визначення азимута, відстані за допомогою крокоміра, окомірне визначення відстані та висоти предмета, проведення гри-змагання “Юні топографи”.Методика гри-змагання “Визначення азимута”. Для проведення даної гри необхідно попередньо підготувати учасників. Дітям необхідно дати елементарні знання про компас, його будову, використання, визначення азимута за допомогою компаса. Ці змагання – найскладніші для дітей молодшого шкільного віку, але є чудовим засобом для формування умінь та навичок, необхідних їм у майбутній підготовці до змагань з топографії та спортивного орієнтування.

Посередині футбольного поля (галявини) розміщується орієнтир з певною позначкою (буква, геометрична фігура тощо). Від нього по радіусах, на різній відстані виставляються 5-6 інших орієнтирів з позначками. Кожен учасник гри-змагання має при собі планшет (дощечку) з аркушем паперу, ручку або олівець та компас. За сигналом судді учасники гри-змагань визначають послідовно азимути і кроками вимірюють відстань до орієнтирів, записуючи свої визначення та вимірювання на аркуші паперу, який здається судді змагань. Враховується точність і швидкість визначень та вимірювань. Можливе ввести систему штрафних балів за неточність у здійсненні визначень та вимірювань: помилка під час визначення азимута – 1бал (+ 10 сек. до часу) за кожну похибку в 5 градусів; помилка під час вимірювання кроків – 1бал (10 сек. до часу) за кожні 3 неправильно виміряні кроки. За сумою результатів усіх учасників команд визначаються загальнокомандні місця.Методика гри-змагання “Крокоміри”. Перед початком гри-змагання всі учасники вимірюють довжину свого кроку. Для цього необхідно визначену відстань, наприклад – 100 м, пройти, підрахувавши кроки, а потім цю відстань розділити на їх кількість. Завдання гри-змагання: дізнатися, хто з учасників точніше визначить відстань між двома (декількома) орієнтирами (стовпами, деревами, прапорцями тощо).

У центрі галявини (футбольного поля, спортивного майданчика) розміщують основний орієнтир. Від нього по радіусах на різній, відомій судді гри-змагання відстані розміщують декілька допоміжних орієнтирів. Вимірявши відстань крокоміром від основного до допоміжних орієнтирів, учасники записують результати на аркушах паперу і здають їх судді гри-змагання. Місця в особистому заліку розподіляються за точністю здійснених учасниками вимірювань. Командний результат можна визначити за сумою місць усіх учасників команди, або за сумою здійснених вимірювань усіх учасників команди. Наприклад: загальна сума відстаней між 4-ма орієнтирами становить – 160 м. Кількість учасників команди – 6 осіб. Відповідно, загальна сума максимально точних відстаней становитиме: 6 осіб х 160 м = 960 м. Команда, яка матиме максимально наближений результат до точних, стає переможцем.Методика гри-змагання “Окоміри”. Учасникам вказують на певний орієнтир (орієнтирів може бути і декілька), розташований на місцевості, відстань до якого заздалегідь виміряна суддею. Гравці вимірюють на око відстань до предмета, записують результат на аркуші паперу і віддають його судді гри-змагання. Результати визначаються так само, як і під час гри-змагання “Крокоміри”.

Методика гри-змагання “Топографи”. Учасники або групи учасників отримують топографічну карту рідного краю, області чи України. Завдання: відшукати на швидкість на карті названі суддею географічні об’єкти. Хто швидше відшукає – той і стає переможцем.

Змагання для учнів середнього та старшого шкільного віку

З даними віковими групами дітей доцільно проводити змагання із використанням карт спортивного орієнтування або дрібномасштабних топографічних карт. Якщо таких карт немає, відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу (організатор туристсько-масової роботи) в закладі або вчитель географії виготовляють топографічну карту місцевості (парку, лісу, території шкільного подвір’я), що дає можливість проведення таких змагань зі спортивного орієнтування: “рух по лінії, нанесеній на карту”, “рух у заданому напрямку”, “орієнтування по маркірованому маршруту”, “орієнтування за вибором”. Якщо ж бракує карти місцевості, то можливе проведення змагань із орієнтування по азимутальному маршруту, або ж орієнтування за “легендою”. Для учнів середнього шкільного віку варто проводити командні змагання з орієнтування, а для старшого шкільного віку – особисті або особисто-командні у вигляді естафети. Для учнів старшого шкільного віку можна провести конкурс з виготовлення топографічної карти місцевості, це дасть можливість закріпити знання з географії та топографії. Виготовлені карти можна використовувати при проведенні змагань з орієнтування.Методика проведення змагань з орієнтування без використання карт

Перед початком змагань учасникам видаються компаси, оголошується порядок проходження дистанції, вказується напрямок (азимут) на контрольні пункти (КП) і відстань до них. Стартують учасники (команди) по черзі, згідно з проведеним жеребкуванням. Місця розподіляються в залежності від кількості знайдених КП та часу, затраченого учасниками (командами) на проходження дистанції. На проходження всієї дистанції може бути введений контрольний час.Методика проведення конкурсів з топографії

Для учнів середнього шкільного віку пропонується “топографічне доміно”. Учасникам видають 8-10 карток із зображеними топографічними знаками і така сама кількість карток із назвами цих знаків. Учасникам необхідно якнайшвидше підібрати відповідну пару (знак + назва). Можна дещо ускладнити завдання: видати більше карток із назвами знаків ніж карток із зображеними знаками.

Для дітей старшого шкільного віку можна провести конкурс на знання топографічних знаків та знаків спортивного орієнтування. Для цього учасникам показують зображені на картці знаки, а вони у свою чергу повинні дати правильну відповідь. Ті учасники (команди), які дали більшу кількість правильних відповідей, стають переможцями.
Туристсько-краєзнавчі змагання

Змагання для учнів молодшого шкільного віку

Для учнів молодшого шкільного віку дані змагання доцільно проводити у вигляді естафети туристських навичок.Методика проведення естафети туристських навичок

Кількість етапів дистанції “естафети туристських навичок” повинна відповідати кількості учасників. Етапи естафети туристських навичок добираються і проводяться довільно в залежності від наявності спорядження та технічного забезпечення. Крім того, для учнів молодшого шкільного віку можна провести змагання з розпалювання вогнища, постановки намету, конкурс слідопитів, кухарів, спостережливих, кмітливих, ерудитів і т.п. Доцільно також проводити змагання з різних видів бігу, з кидання м’яча – на дальність та влучність.

Дистанція естафети може бути: лінійною – учасниками команди виконують усі завдання або кожний учасник виконує певне завдання і повертається до місця фінішу для передачі естафети наступному учасникові команди; кільцевою – кожен учасник команди знаходиться на певному етапі виконання завдання та передачі естафети.

Наводимо приклади можливих завдань: 1. Подолання лежачої колоди (в приміщенні - гімнастичної лавки) – учасник повинен подолати етап, не впавши з колоди (гімнастичної лавки).

 2. Подолання купин. Під час проведення змагань на природі, в землю закопуються 5 – 6 купин (опор) діаметром не менше 30 см висота купини над грунтом не більше 10 см. В приміщенні на підлозі умовні опори малюються або ж виготовляються з картонного паперу. Учаснику необхідно подолати купини не впавши (не вийшовши)з них.

 3. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (“маятника”). Учаснику необхідно подолати за допомогою підвішеної мотузки етап. На початку та в кінці етапу знаходяться контрольні лінії. Будь-яке торкання учасником землі в обмеженій контрольними лініями зоні, штрафується.

 4. Подолання завалу. Між деревами (опорами) натягнуті на різній висоті мотузки. У залі між опорами кріпляться гімнастичні палиці. Учаснику необхідно подолати “завал”, не доторкнувшись до мотузки (гімнастичної палиці).

 5. Складання рюкзака. На етапі знаходиться туристський або дитячий рюкзак та 5-6 різних предметів. Учаснику необхідно в певній послідовності спакувати в рюкзак предмети, одягти його на себе та застібнути всі застібки.

 6. В’язання туристських вузлів. Учаснику необхідно зав’язати 3-4 заздалегідь вивчених туристських вузли (“прямий”, ”ткацький”, ”провідник”, ”стремено”).

 7. Надання медичної допомоги. Мета проведення цього етапу – здобуття найпростіших умінь, потрібних людині для здійснення долікарської допомоги. Для молодших школярів це може бути обробка “рани” дезінфікуючим засобом, бинтування пальця або кісті руки, накладання еластичного бинта.

 8. Визначення величин. Змагання з визначення величин можуть проводитись як у рамках естафети туристських навичок, так і як окремий вид змагань. В останньому випадку учаснику необхідно якнайшвидше пройти дистанцію з виконанням завдань вимірювань:

 • окомірне визначення відстані (до окремого дерева, предмета, будівлі, орієнтиру тощо);

 • визначення висоти певного орієнтиру – можна проводити як за допомогою окоміра, так і за допомогою підручних засобів;

 • визначення кількості предметів у мішечку;

 • визначення тривалості хвилини – учасник рахує до 60-ти а суддя включає секундомір. Дорахувавши, учасник подає сигнал судді. Найкращий результат – відповідність підрахунку учасника і показника секундоміра;

 • визначення ваги предмета (каменя, колоди, мішечка з піском тощо);

 • визначення азимута – можна проводити як на місцевості, так і по карті;

 • визначення відстані по карті;

 • визначення довжини дистанції естафети.

Кожне завдання естафети туристських навичок повинно мати шкалу помилок (штрафи), наприклад: при визначенні часу помилка до 5 секунд не штрафується, кожне наступне порушення в 5 секунд штрафується 1 балом (+10 сек. до часу виконання завдання), або 1 штрафним колом; під час подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (“Маятника”) - торкання учасником землі в обмеженій контрольними лініями зоні, штрафується 1 балом (+10 сек. до загального часу) або 1 штрафним колом.
Змагання для дітей середньго та старшого шкільного віку

Для дітей старшого та середнього шкільного віку доцільно проводити більш складні туристські змагання у вигляді смуги перешкод та конкурсної програми. Організатори змагань можуть розробити свою систему штрафів згідно з умовами та положеннями про проведення туристсько-краєзнавчих змагань або проводити змагання згідно з діючими Правилами проведення змагань з техніки спортивного туризму, затвердженими Федерацією спортивного туризму України 7 жовтня 2001 року. Слід зазначити, що дані змагання вимагають певних навиків як учасників, так і організаторів змагань.


Методика проведення конкурсної програми

та смуги перешкод

Під час проведення змагань смуги перешкод на природі протяжність дистанції для учнів середнього шкільного віку становитиме не більше 600 м, для старшого шкільного віку не більше 1000 м. Залежно від умов, рівня підготовки учасників, наявності спеціального туристського спорядження, технічного та матеріального забезпечення добираються і технічні етапи змагань смуги перешкод. Їх можна провести у формі особистих, особисто-командних або командних змагань. Особисто-командні змагання – кожен учасник команди долає дистанцію смуги перешкод індивідуально. Це дає можливість оцінити рівень спортивної підготовки учасників і виявити переможців в індивідуальному заліку. Особисті місця варто визначато окремо серед хлопчиків та дівчаток. За сумою результатів учасників команди (час проходження дистанції + штрафний час) визначається загальнокомандний час подолання дистанції смуги перешкод та місце команд у командному заліку.

Під час проведення командних змагань результат визначається за сумою часу витраченого усіма учасниками команди на подолання дистанції “Смуга перешкод” та штрафного часу (штрафні бали). Кращі місця посідають ті команди, що мають менший сумарний результат. При рівності результатів, вищі місця одержують команди з меншим штрафним часом.

У конкурсній програмі місця визначаються за найменшою сумою місць здобутих командами (учасниками) у кожному окремому конкурсі або завданні. Команди (учасники), які не взяли участь в одному або декількох конкурсах чи завданнях, не можуть посідати вищі місця від команд з більш повним заліком.Перелік найпростіших технічних етапів, конкурсів та завдань

Рух по купинах. Потрібно 6-8 купин діаметром не менше 30 см. Висота купин відносно землі - до 10-15 см. В приміщенні купини можуть бути умовними – намальовані на підлозі. Учасники долають етап, перестрибуючи з купини на купину. Подолання першої та останньої купини – обов’язкове.

Рух по жердинах. Для етапу потрібні жердини (за кількістю учасників) довжиною 2-2, 5 м, та опори діаметром 25-40 см довжиною до 1 м. Опори слід закріпити на землі або підлозі. Відстань між ними не повинна перевищувати довжини найменшої жердини. Учасники, пересовуючи жердину з опори на опору та рухаючись по жердинах, долають даний етап.

Підлаз. На рогачиках (опорах) на висоті до 80 см закріплюються кілька жердин (гімнастичних палиць). Учасники, пролізаючи під жердинами, долають етап.

Перелаз. Між рядами дерев (опор) на різній висоті закріплюють жердини (гімнастичні палиці) або натягують мотузку (шнур). Учасники в певному порядку повинні подолати даний етап.

Подолання перешкоди за допомогою жердини. Спираючись на жердину, учасникам необхідно перестрибнути через природну або умовну обмежену контрольними лініями перешкоду.

Подолання перешкоди з використанням підвішеної мотузки “Маятник” . Етап обладнується підвішеною мотузкою, контрольними та обмежувальними лініями. Учасники за допомогою мотузки долають етап.

Переправа по колоді. Обладнується контрольними лініями, колодою (гімнастичною лавкою) та перильною мотузкою, натягнутою між опорами. Учасники тримаючись руками за перила, рухаються по колоді і таким чином долають етап.

Переправа по мотузці з перилами. Між двома опорами паралельно натягуються дві мотузки. Нижня – вантажна, верхня – перильна. Вантажна мотузка розміщується на висоті до 50-70 см від землі (підлоги). Перильна мотузка від вантажної натягується на висоті до 1,5 м. На початку та в кінці етапу знаходяться контрольні лінії. Учасники, рухаючись ногами по нижній (вантажній) та притримуючись за верхню (перильну) мотузку, долають етап.

Встановлення та складання намету. Етап змагань проводиться в польових умовах. Даний етап змагань можна проводити по-різному. Перший варіант: команда встановлює намет і йде на наступні технічні етапи. Після подолання технічних етапів повертається до даного етапу і складає намет. Інший варіант: встановлення та складання намету відбувається одночасно.

Розпалювання вогнища. Етап теж проводиться тільки на природі. Висота та ширина розпалювання вогнища обмежені. На певній висоті над місцем розпалювання і чим швидше вона перегорить, тим кращий результат. Можна обмежити кількість сірників для розпалювання вогнища. Для розпалювання дозволяється використовувати лише природній матеріал.

В’язання основних туристських вузлів (кількість вузлів – 12). Варіанти визначення результатів під час проведення цього етапу: особисте в’язання, особисто-командне, командне в’язання. Перелік вузлів: вузли для зв’язування мотузок однакового діаметру – прямий, ткацький, грепвайн, зустрічний; вузли для зв’язування мотузок різного діаметру – академічний, брамшкотовий; вузли провідники – шведський провідник (вісімка), подвійний провідник; вузли які в’яжуться навколо опори – булінь, удавка; допоміжні вузли – схоплюючий, стремено. Зразки вузлів слід вивішувати до початку змагань.

Особисте в’язання 12 туристських вузлів – один учасник від команди в’яже всі вузли. Особисто-командне – усі учасники в’яжуть 12 туристських вузлів. Визначаються особисті результати, за сумою результатів всіх учасників визначається командний результат. Командне в’язання – в залежності від кількості учасників на карточках пишуться назви туристських вузлів. Кожен учасник повинен зав’язати вузли, вказані в карточках. Результат визначається за сумою часу, затраченого командою на в’язання вузлів та штрафного часу (штрафних балів), отриманих учасниками команди.Для учнів старшого шкільного віку доцільно кількість вузлів збільшити або ускладнити способи в’язання туристських вузлів. Наприклад, зав’язати вузли зустрічний, стремено, шведський провідник (вісімка), провідник одним кінцем мотузки навколо опори.

Надання першої долікарської допомоги (конкурс санінструкторів). Етап проводиться у вигляді теоретичних (тести) або практичних завдань. Учасникам етапу доцільно заздалегідь підготуватися до участі в цьому конкурсі. Бажано, щоб даний етап (конкурс) оцінювали фахівці з надання медичної допомоги.

Конкурс топографів. Учасники виконують теоретичні тестові або практичні завдання на вміння працювати з топографічними картами, читати умовні знаки, визначати азимут, відстані, місце знаходження, напрямок руху як по картах, так і на місцевості.

Конкурс знавців туристської справи. Може бути проведений як у вигляді тестових, так і практичних завдань. Тестові завдання: учасникам дають 15- 20 запитань та варіанти відповідей до них на знання юними туристами правил організації та проведення подорожей, поведінки на природі, дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки, правил організації місць відпочинку та розпалювання вогнищ і ін. На одне запитання, правильних відповідей може бути і декілька. Учасники, які набрали максимальну кількість балів (дали найбільше правильних відповідей), стають переможцями. Практичні завдання: визначення відстаней, висоти, ширини, швидкості, місця знаходження, подолання природньої або умовної перешкоди за допомогою жердини (альпінштока), облаштування кострового спорядження, складання рюкзака та ін.

Конкурс знавців-краєзнавців. Проводиться у вигляді усних або письмових тестових завдань. Командам (учасникам) необхідно дати відповіді на запитання, що стосуються історії, культури, побуту, традицій, відомих постатей та подій рідного краю.

Конкурс туристської художньої самодіяльності. Критерії оцінювання: відповідність твору, пісні, інсценізації туристській тематиці, музичний супровід, якість виконання, масовість, авторство.

Конкурс туристсько-краєзнавчих фотографій. Розмір фотографій визначається організаторами змагань як правило, розмір фото: 10 х 15 см. Критерії оцінювання: якість фотографій та їх відповідність туристсько-краєзнавчій тематиці.

Конкурс туристсько-краєзнавчих емблем змагань. Розмір емблем визначається організаторами змагань. Оцінюється якість виконання, відповідність тематиці змагань (заходу), естетичність оформлення.

Конкурс репортажів. Форма виконання – довільна: фотоматеріали, малюнки, шаржі, листівки тощо.

Конкурс кашоварів. Критерії оцінювання: приготування продуктів харчування в похідних умовах, кількість страв, смакові якості, естетичність, оригінальність, наявність меню тощо.

Конкурс похідного туристського побуту. Проводиться лише в похідних умовах. Оцінюється протягом усього часу проведення змагань. Критерії оцінювання:

 • порушення розпорядку дня: штраф 10 балів, при грубому порушенню - зняття команди із змагань;

 • порушення порядку в таборі: штраф 10 балів, при грубому порушенню – зняття команди із змагань;

 • пошкодження зелених насаджень: штраф 10 балів, при грубому порушенню – зняття команди із змагань;

 • порядок на місці розташування табору команди: преміальні, або штраф 5 балів;

 • правильність постановки наметів: преміальні, або штраф 5 балів;

 • порядок в наметах команди: преміальні, або штраф 5 балів;

 • наявність захисних тентів: преміальні, або штраф 5 балів;

 • наявність комплекту ремнабору: преміальні, або штраф 10 балів;

 • наявність медаптечки: преміальні, або штраф 10 балів;

 • дотримання норм сангігієни: преміальні, або штраф 5 балів;

 • використання саморобного туристського спорядження – намети, тенти, страхувальні системи, кострове обладнання, тощо, - преміальні 10 балів.


Проведення конкурсів та вікторин під час “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”

Зазначимо, що конкурси фотографій, репортажів, знавців-краєзнавців, знавців туристської справи, топографів, санінструкторів, туристської художньої самодіяльності, можна проводити окремими заходами в рамках “Тижня дитячо-юнацького туризму та краєзнавства”.


Конкурси та вікторини для учнів молодшого шкільного віку

Зоологічна вікторина

Проводитись у формі усних або письмових тестів: на запитання необхідно вибрати правильний варіант відповіді. Можна вікторину провести у формі загадок:


 1. На дереві все грається, угору піднімається,

Кривляється, чіпляється, на хвостику гойдається.

І, здається, це малятко – веселе…..

А) Мавпенятко, Б) Медвежатко, В) Пташенятко.

2.Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти,

Рявкне – ох і лютий рев…

Відгадали? Так, це….

А) Тигр. Б) Лев. В) Ягуар.

3.Зимою в білому, як сніг,

А літом в сірому гуляє,

Вловить його ніхто не міг бо він ноги довгі має.

Довгі вуха, косий зір, як називається цей звір?

А) Кінь. Б) Віслюк. В) Заєць.

4. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має.

Їй на місті не сидиться, а зовуть її….

А) Куниця. Б) Лисиця. В) Бобриця.

5.Буркутливий, вайлуватий, ходить лісом дід волохатий.

Одягнувшись в кожушину, мед шукає і ожину,

Літом любить полювати, а зимою – в лігві спати.

Як зачує він весну, прокидається від сну.

А) Ведмідь. Б) Вовк. В) Борсук.

6. Живу я там, де вічний лід.

Люблю я рибу на обід.

В кожусі білому завжди

Виходжу часто із води.

А) Песець. Б) Чорнобурка. В) Білий ведмідь.

7. Згорнулася в клубок купа голочок.

Лис підбіг, голки понюхав,

Потім носа довго чухав.

А) Їжачок. Б) Ховрашок. В) Дикобраз.

8. Ой, яка ж вона гарненька, пишнохвоста і руденька,

Не звірятко – просто диво, невгамовне, пустотливе.

Вгору – вниз, на гілку - з гілки.

Хто це буде, діти?

А) Норка. Б) Білка. В) Куниця. 1. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає,

За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує.

А) Ластівка. Б) Горобець. В) Синиця. 1. Що то воно: у воді водиться, з хвостом родиться,

А як виростає, хвіст відпадає.

А) Рак. Б) Вуж. Г) Жаба.


Конкурс “Чи вмієш ти спостерігати”

Учасникам показують декілька малюнків (фотографій) рослин, звірів, птахів тощо. Надається 30 секунд, щоб подивитись і запам’ятати їх. Після цього гравець повертається до дітей і назває все, що бачив. Перемагає той, хто назвав більшу кількість показаних зображень. Для різних вікових груп завдання можна ускладнювати або полегшувати.


Конкурси “Найкращий розповідач”, “Найкращий малюнок”

Заздалегідь оголошується тематика конкурсу: “Природа і я”, “Мій рідний край – моя земля”, “Моя родина”, “Туристськими стежками” тощо. Найкращі розповіді можуть бути надруковані в шкільній (позашкільній) газеті або місцевій пресі. А з кращих малюнків формується виставка робіт.Конкурси та вікторини для дітей середнього та старшого шкільного віку

Туристсько-краєзнавчий КВК

Заздалегіть оголошується тематика КВК. Команди вибирають назви, обирають капітанів. Кількісний склад журі – 5-7 чоловік. Кожен тур конкурсу судиться за 5-бальною системою.

Ведучі представляють команди, капітанів та журі. Голова журі знайомить учасників з умовами і системою суддівства конкурсу.

1 тур – “Привітання”. Команди по-черзі, згідно з жеребкуванням, виступають з привітанням до команд-суперниць, журі, глядачів та вболівальників. Тематика – туристський побут.

2 тур – “Розминка”. Команди по-черзі задають і відповідають на запитання. На підготовку відповіді відводиться певний час.

3 тур – “Домашнє завдання”. Даний тур команди готують заздалегідь на запропоновану тему: “Мандруючи рідним краєм”, “Йдемо в похід”, “Правильним азимутом” тощо.

4 тур – “Найкращий капітан”. Даний тур готують ведучі або ж самі капітани у формі запитань чи конкурсів.

5 тур – “Туристська пісня”. Учасники виконують попурі або ж власні музичні твори на туристську тематику.


Вікторина “Щасливий випадок”

Склад команд – 5-7 учасників. Учасники до вікторини готуються заздалегідь. Команди обирають капітанів, назви, девізи та привітання а також питання до конкурсів. Організатори готують приміщення для проведення вікторини, призи для нагородження, музичні паузи, кольорові конверти в яких будуть запитання. Також для проведення гри необхідний пісочний годинник або секундомір, кубик з кольоровими гранями. Вікторину проводить ведучий.

Команди розміщуються у просторому залі або на сцені. Вболівальники та глядачі у випадку, коли відповідь на питання команда не може дати, теж беруть участь у заході. За правильну відповідь глядачі (вболівальники) нагороджуються призами.

1 гейм – “Вікторина”. Командам по-черзі необхідно дати відповідь на запитання команди-суперниці. Для цього вони кидають кубик, колір грані якого відповідає темам. Одна з граней кубика повинна бути білого кольору – “щасливий випадок”, за який команда отримує приз. З конвертів дістають аркуші із запитаннями, які зачитують команді-суперниці. Теми 1 гейму: 1) історична; 2) краєзнавча; 3) географічна.

2 гейм – “Ти мені - я тобі”. Кожен член команди готує по одному питанню з краєзнавства або туризму, з яким звертається до певного гравця з команди-суперниці. У разі неправильної відповіді команда, що задавала питання, озвучує правильну відповідь.

3 гейм –“Хто більше?”. Командам необхідно за 1 хвилину дати найбільшу кількість правильних відповідей на запитання ведучого.Список літератури


 1. Балабин М.А. Туристская секция коллектива физкультуры. - М.: Профиздат, 1988. – 144с.

 2. Бойко А.М .Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. Навчально–методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1996. – 232с.

 3. Ганапольский В.И. Уроки туризма: пособие для учитилей. - Минск: НМЦентр, 1998. - 216с.

 4. Добкович В.В., Кравцов В.А. Юный турист. – М.: Физкультура и спорт, 1954. – 135с.

 5. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. – 135с.

 6. Крачило М.М. Краєзнавство і туризм: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 191с.

 7. Минделевич С.В. Пора в поход! – М.: Молодая гвардия, 1985. – 144с.

 8. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: навч. посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 144с.

 9. Спутник туриста / сост. К.И. Вахлис. – 2-е издание, перераб. и доп. – К.: Здоровье, 1991. – 360с.

 10. Спортивний туризм. Правила змагань. - К., 2001. – 137с.

 11. Туристско-краеведческие кружки в школе: методические указания для руководителей/ под ред. В.В. Титова – М: Просвещение, 1988. – 160с.

 12. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. для институтов и техникумов физкультуры/ сост. Ганапольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240с.

 13. Туризм в школе: книга руководителя путешествия/ И.А. Верба, С.М. Голицин, В.М. Куликов, Е.Г. Рябов – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 160с.

 14. Фомування здорового способу життя дітей у навчально-виховних закладах малого міста засобами туристської роботи. Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл і батьків. - Переяслав-Хмельницький.: Світа, 2000. – 56с.

 15. Шиянов Л.П., Рогаткин А.В. Походы выходного дня. - М.: Профиздат, 1985. – 80с.


Для нотаток ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка