Ділення раціональних чисел Арифметика – наче вхідна брама до всіх наук, бо без її пізнання ніхто не може зробити кроку до «храму науки»Скачати 83.86 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір83.86 Kb.


ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА ВОВК,

учитель математики

СШ № 307 Деснянського району м. Києва
Ділення раціональних чисел

Арифметика – наче вхідна брама до всіх наук, бо без її пізнання ніхто не може зробити кроку до «храму науки» – ці слова належать Феофану Прокоповичу.

Висока якість уроку – це насамперед його результативність у досягненні навчальної і розвивальної мети. Викликати інтерес, бажання навчатися, розвивати мислення, активізувати роботу думки – така мета ставиться на кожному уроці.

Оскільки основною формою навчання залишається урок, то наведемо приклади засобів підвищення його ефективності.

У 5–6 класах найчастіше розпочинається урок з усної лічби. Добираються цікаві форми запитань і вправ, щоб учні сприймали це як цікаву гру, починаючи з легкого, а потім поступово бралися за складніші завдання.

Запитання можуть бути усними (слуховими) або напівусними (зорово-слуховими), коли завдання спочатку записуються на дошці. Наприклад, при вивченні теми «Многокутники» запитання можуть бути такими:

1. Чому дорівнює периметр восьмикутника, кожна сторона якого дорівнює 4 см?

2. Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Як називається такий трикутник? Чому дорівнює його периметр?

Проведення в такий спосіб усної лічби дає змогу не тільки ефективно перевірити підготовку до уроку, а й виявити, що пропущено, з подальшим усуненням цих прогалин.

Активізують усну лічбу приклади, у яких є помилки. Це привчає до самоконтролю. Наприклад, чи є правильним рівняння 90 : х = 6? Чи можна стверджувати, що при діленні 90 на14 отримаємо неповну частку 5 і остачу 20?

Наступний структурний елемент уроку – перевірка домашніх завдань. Необхідно зважати на тип уроку, його мету і особливо на прийоми перевірки, щоб вона разом з контролюючою функцією виконувала ще й навчальну.

На уроці закріплення матеріалу, де перевіряються знання, уміння і навички, що формуються, викликаються до дошки кілька учнів для розв’язування і пояснення вправ з домашньої роботи. Можна організувати серед учнів взаємоперевірку, запропонувавши звірити свої результати із заздалегідь записаними на дошці.

Коли на уроці передбачається вдосконалення вмінь і навичок, перевіряється домашнє завдання за допомогою самостійної роботи з аналогічними вправами.

Основною структурною частиною уроку є вивчення нового матеріалу. Успішне вивчення нового матеріалу залежить від того, як викладається матеріал і як його сприймають учні. Активне сприйняття нового матеріалу буває тоді, коли учень стежить за думкою вчителя, сам робить висновки, працює з великою увагою й інтересом, чим і забезпечує глибокі й усвідомлені знання. Для розвитку активної і пізнавальної діяльності учнів, їх самостійного творчого мислення можна застосовувати метод проблемного навчання. Проблемний підхід до формування нових знань доцільний під час введення нових математичних тверджень, розв’язування задач. Велике значення має продумана система запитань, з якими вчитель звертається до учнів. Запитання повинні мати навчальну цінність: збуджувати думку учня, вимагати логічних міркувань. Наприклад, під час вивчення ознак подільності на 2, 3, 5, 9, 10 пропонується така гра: вчитель називає числа, 1-й ряд піднімає руки, якщо числа діляться на 2, 2-й – якщо на 3, 3-й - якщо на 5. Можна проводити математичні диктанти, хвилини ерудита. В кінці навчального року можна провести урок ерудита «100 задач на кмітливість». На цьому уроці розв’язуються логічні задачі, ребуси, цікаві задачі, головоломки, софізми. Практикуються самостійні роботи навчального характеру.

З метою підвищення ефективності уроків, присвячених розв’язуванню вправ і закріпленню знань, використовуються шифровані вправи. Тобто, задані приклади на обчислення або вправи на розв’язування рівнянь. Окремо пропонуються відповіді. Учень, який виконав вправу, шукає знайдене число серед відповідей. Якщо його там немає, то допущено помилку і треба перевірити. Такий вид робіт зацікавлює учнів.

Під час розв’язування складних задач спочатку аналізуємо задачу, визначаємо шлях розв’язування, а потім учні виконують завдання в зошитах. Саме із задач починається інтерес багатьох учнів до математики.

Метою домашніх завдань є закріплення знань учнів, набуття ними вмінь і навичок. Домашнє завдання має бути посильним, збуджувати думку учнів, викликати в них інтерес до вивчення предмета.

Наведемо розробку уроку математики в 6-му класі.


Тема уроку. Ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ.

Мета. Систематизувати знання учнів щодо ділення раціональних чисел, обчислення значень виразів, що містять раціональні числа. Перевірити якість засвоєння матеріалу виконуючи самостійну роботу. Виховувати інтерес до математики, історії математики. Застосовувати активні наочні форми навчання.

Обладнання: Презентація Microsoft Power Point, інтерактивні засоби Smart Board, підручник для 6-го класу: Математика, Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С.

Тип уроку: комбінований, закріплення знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Повідомлення теми, очікуваних результатів. Робляться відповідні записи на дошці.

Девізом сьогоднішнього уроку стануть слова давньогрецького філософа і вченого Аристотеля «Розум полягає не лише в знаннях, але й у вмінні застосовувати ці знання». Скористаємося ними і застосуємо свої знання і вміння на практиці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. (Висвітлюється відповідний слайд).

Учитель читає умову, виправляються помилки. Перевіряється наявність домашнього завдання.

№ 1143. Розв’яжіть рівняння:

– 7х + 4х – 8х = – 9,9;х(– 7 + 4 – 8) = – 9,9;

– 11х = – 9,9;х = – 9,9 : 11;

х = – 0,9.

Відповідь : х = – 0,9.

ІІІ. Розв’язування вправ.

1. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять з теми. 1. Назвати компоненти дії віднімання.

 2. Як помножити два раціональних числа з різними знаками?

 3. Компоненти дії ділення.

 4. Як додати два числа з однаковими знаками?

 5. Як поділити два числа з однаковими знаками?

 6. Що таке модуль числа?

 7. Переставна властивість множення.

 8. Як відняти два раціональних числа?

 9. Як додати два числа з різними знаками?

 10. Розподільна властивість множення.

 11. Чому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює нулю?

 12. Що можна сказати про частку від ділення на нуль?

 13. Як знайти число за значенням його дробу?

2. Усна лічба. Перевіряється вміння виконувати дії зі звичайними та десятковими дробами.

…;

…;

…;

…;

…;

3. Розв’язування вправ, закріплення знань. Розв’язування записується на дошці. Учні працюють в робочих зошитах.

1144. Виконайте дії:

1) – 8,4 : 2,1 – 4,64 : (5,8) – 6:24 + 1,4:( – 0,28) = – 44,45;

1) – 8,4 : 2,1 = – 40;

2) 4,64 : (– 5,8) = – 0,8;

3) 6 : 24 = 0,25;

4) 1,4 : (– 0,28) = – 5;

5) – 40 – (– 0,8) – 0,25 + (– 5)= – 44,45.

1142 (1,3). Розв’язати рівняння.1186. Задача.

На столі стояла коробка з цукерками. Євген узяв половину цукерок, а Катруся – третину решти, після чого в коробці залишилося 6 цукерок. Скільки цукерок було в коробці спочатку? Розв’язати задачу, використовуючи правило знаходження числа за значенням його дробу.

Розв’язання:

1) (ч) цукерок залишилось після того, як їх узяла Катруся.

2) (цук.) було до того, як їх узяла Катруся.

3) (ч) цукерок залишилась після того, як їх узяв Євген.4) (цук.) було спочатку.

Відповідь: 18 цукерок.

4. Самостійна робота. Розв’язавши рівняння ми згадаємо про деякі елементи круга. Учні виконують на окремих аркушах.

Варіант 1. Відповіді розмістіть у порядку спадання.

Р

О

Е

Т

С

К
C

Е

К

Т

О

Р


Варіант 2. Відповіді запишіть у порядку зростання.

Р

Д

І

С

А

У
Р

А

Д

І

У

С


IV. Підбиття підсумків уроку. Оцінюється робота всього класу та називаються оцінки конкретним учням.

1) Як знайти швидкість, якщо відомо відстань і час?2) Як називається швидкість, якщо тіла рухаються один за одним? Як вона знаходиться, якщо відомо швидкості обох тіл?

V. Домашнє завдання: №1331; 1336 (1-4); 1150.
Список використаної літератури:

 1. Серьодкіна І.В. «Організація самостійних робіт на уроках математики». Газета «Математика», № 19 (79), травень, 2000. Вид-во: Шкіл. світ.

 2. Серьодкіна І.В. «Усні вправи в курсі математики». Газета «Математика», № 17 (77), травень, 2000. Вид-во: Шкіл. світ.

 3. Мерзляк А.Г, Полонський В.Б, Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу – Х.: Гімназія, 2006.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка