Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто7129. Fо. 43. 30-2015Сторінка1/8
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО7129.FО.43.30-2015

(позначення стандарту)


Професія: Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
Код: 7129
Кваліфікація: робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
  1. Професія – 7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

  2. Кваліфікація – Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4-го розряду

  3. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати:

постанови, розпорядження, накази і нормативні документи з питань благоустрою, санітарії та утримання будинків, споруд, обладнання і механізмів домоволодінь;

основи ремонтно-будівельного виробництва та електротехніки, технологію виконання основних ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, в тому числі робіт з сухою штукатуркою, малярних, бетонних, теслярських, з благоустрою, санітарно-технічні і електротехнічні роботи, в тому числі основи електродугового зварювання);

види традиційних і інноваційних будівельних матеріалів і технологій, класифікацію будівельних матеріалів та основні вимоги, що висуваються до традиційних і сучасних будівельних матеріалів і виробів, їх особливості і галузь застосування;будову, призначення та правила експлуатації інноваційного обладнання, що застосовується під час виконання робіт, в тому числі і при виконанні робіт на висоті;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила дотримання санітарних норм на робочому місці, прийоми індивідуального і колективного захисту від шкідливих виробничих факторів;

читання будівельних креслень будь-яких розділів, в тому числі і зварних з’єднань, специфікації до них;

принцип дії генераторів, електричних машин малої потужності і систем керування;

перспективні завдання енергозбереження
Повинен уміти:

здійснювати періодичний огляд технічного стану будинків і споруд, які обслуговує, обладнання і механізмів, їх технічне обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, в тому числі з сухою штукатуркою, малярних, бетонних, теслярських, з благоустрою, облицювання, санітарно – технічні і електротехнічні роботи, у тому числі зварювальні) із застосуванням усіх видів підйомних та страхувальних пристроїв і механізмів, вибираючи при цьому найбільш раціональний, технологічний і економічний спосіб виконання поставленого завдання;

виконувати роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту всього інженерно–технічного обладнання домоволодінь;

здійснювати монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт;

організовувати, приймати участь і перевіряти якість виконання робіт за санітарним утриманням і виконанням ремонтно-будівельних робіт будинків та прилеглих територій і об’єктів благоустрою;

висококваліфіковано і професійно усувати пошкодження, несправності і виконувати інші роботи за заявками населення;

використовувати сучасні будівельні матеріали і вироби, відповідно до обраного технологічного процесу, розраховувати їх обсяг;

користуватись, налагоджувати роботу і самостійно усувати пошкодження в інноваційному обладнанні, що застосовуються під час виконання робіт в тому числі і при виконанні робіт на висоті;

виконувати правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, правила дотримання санітарних норм на робочому місці, прийоми індивідуального і колективного захисту від шкідливих виробничих факторів;

читати будівельні креслення будь-яких розділів , в тому числі і зварних з’єднань, специфікації до них;

працювати з генераторами, електричними машинами малої потужності і системами керування;

застосовувати на практиці принципи енергозбереження.
  1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

вміти вибирати шляхи раціональної та ефективної організації технологічного процесу при виконанні ремонтно-будівельних робіт;

не допускати браку в роботі, вміти контролювати якість робіт на різних технологічних стадіях і усувати можливі недоліки;

підвищувати свій професіоналізм і фахову майстерність шляхом опанування новітніх ремонтно-будівельних технологій і інноваційних будівельних матеріалів;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

знати основи інформаційних технологій в обсязі, що є необхідними для виконання професійних обов’язків;

знати і вміти працювати з прикладним програмним забезпеченням професійного спрямування, відповідно до спеціалізації професії та мати навики роботи з новітніми комп’ютерними технологіями;

знати види підприємств в будівництві, завдання та функції підприємництва, шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності в будівництві. розбиратись в механізмі ціноутворення робіт в будівельній галузі, вміти складати і використовувати бізнес-планування для корегування діяльності у будівельній галузі.5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4-го розряду»; без вимог до стажу роботи.


  1. Сфера професійного використання випускника

Спеціалізовані будівельні роботи та роботи із завершення будівництва. (КВЕД-2010, секція – F, клас –43.30).


  1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993р.)7.3. Медичні обмеження.


ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія: 7129 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 581 години

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Усього

З них на лабораторно-практичні роботиЗагальнопрофесійна підготовка

37

5

1.1

Основи правових знань

6
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

8
1.3

Інформаційні технології

8

5

1.4

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

194

18

2.1

Спеціальна технологія

76

6

2.2

Обладнання

44

8

2.3

Матеріалознавство

44

4

2.4

Читання креслень

8
2.5

Електротехніка

7
2.6

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

323
3.1

Виробниче навчання

120
3.2

Виробнича практика

203
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

561

23


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

7129 «Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків»

Кваліфікація: 4 розряд
1. Кабінети:

Охорони праці

Спеціальної технології

Матеріалознавства

Будівельного креслення
2. Лабораторії:

Матеріалознавства


3. Майстерні:

Опоряджувальних робіт

Столярна

Електромонтажна

Газозварювальна


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет „Інформаційні технології” вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Усього

З них на практичні роботи

1

Цивільні правовідносини. Відносини, що їх регулюють

2
2

Господарство і право

2
3

Правове регулювання господарських відносин на підприємствах житлового та комунального господарства

2
Усього годин:

6

Тема 1. Цивільні правовідносини. Відносини, що їх регулюють

Цивільно – правова відповідальність. Поняття та мета цивільно – правової відповідальності. Зобов’язання, що виконують у разі заподіяння шкоди. Цивільно - правова відповідальність неповнолітніх.


Тема 2. Господарство і право

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту.


Тема 3. Правове регулювання господарських відносин на підприємствах житлового та комунального господарства

Законодавство про підприємство. Поняття підприємство та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета


«Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Усього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Менеджмент і сучасна організація будівельного виробництва

2
2

Фінансова база будівельного підприємства

2
3

Планування підприємницької діяльності

3
4

Інноваційна діяльність будівельного підприємства

1
Усього годин:

8

Тема 1. Менеджмент і сучасна організація будівельного виробництва

Поняття про необхідність менеджменту. Сучасні принципи менеджменту, вимоги до сучасного менеджера. Методи управління та його організаційні структури. Маркетинг у підприємницькій діяльності, його сутність, головна мета. Визначення ринку, його сегментація. Товарна політика маркетингу в будівництві. Знання реклами.


Тема 2. Фінансова база будівельного підприємства

Витрати виробництва: постійні та змінні. Собівартість продукції, шляхи її знецінення. Ціноутворення в будівництві. Економічні показники діяльності.


Тема 3. Планування підприємницької діяльності

Поняття, види планування в будівництві. Бізнес-планування як інструмент підприємницької діяльності, призначення, структура.


Тема 4. Інноваційна діяльність будівельного підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного будівництва. Науково-технологічний прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного НТП. Показники НТП, економічний ефект заходів НТП.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»
з/п

Тема

Кількість годин

Усього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології

1
2

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

4

3

3

Мережні системи та сервіси

3

2

Усього годин:

8

5


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: АРМ (робочі станції автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.


Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).Лабораторно-практичні роботи:

1. Використання можливостей програмних продуктів: Allplan

2. Створення проекту (ескізу, макету, форми)

3. Створення проекту (ескізу, макету, форми)


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач (В2С). електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Спеціальна технологія»


з/п

Тема

Кількість годин

Усього

З них на лабораторно-практичні роботи

Розділ 1. Вступ

2
1

Перспектива розвитку житлового та комунального господарства, ремонтно–будівельних робіт на сучасному етапі

2Розділ 2. Штукатурні роботи

12
2

Технологія виконання та ремонту високоякісної штукатурки по маяках

2
3

Опорядження поверхонь декоративними, спеціальними штукатурками в середині приміщень ( торкрет-штукатурки, тепло-, звукоізоляційні штукатурки, ренгенозахисні, тощо)

2
4

Опорядження фасадів декоративними, спеціальними штукатурками (теразитові, фактурні, кольорові, кам’яні, тощо)

4
5

Утеплення фасадів

4
Розділ 3. Технологія сухого будівництва

6
6

Опорядження колон, арок і інших криволінійних елементів в інтер’єрі гіпсокартоном

2
7

Виконання підвісної стелі з ГКП в 2-х рівнях

2
8

Виконання підвісної стелі типу «Армстронг»

2
Розділ 4. Малярні та шпалерні роботи

4

2

9

Художній розпис, аерографія

4

2
Розділ 5. Теслярські та столярні роботи

12
10

Ремонт дахів середньої складності

4
11

Технологія влаштування та ремонт підлог

8
Розділ 6. Облицювальні роботи

8

2

12

Технологія облицювання підлоги плиткою

4

2

13

Технологія облицювання стін плиткою

4
Розділ 7. Електротехнічні роботи

8
14

Улаштування і монтаж кабельних ліній

2
15

Улаштування, монтаж і технічне обслуговування електрообладнання, розподільчих пристроїв

4
16

Улаштування і монтаж блискавкозахисту

2
Розділ 8. Технологія електродугового зварювання

24

2

17

Короткі відомості та значення електродугового зварювання

1
18

Фізико-хімічна характеристика процесу електродугового зварювання. Характеристики теплової потужності електричної дуги, види дії дуги

4
19

Класифікація зварних з’єднань і швів та їх призначення в конструкціях

2
20

Матеріали, апарати та інструменти для електродугового зварювання

4

2

21

Підготовка деталей та вузлів до зварювання, наплавлення і різання

2
22

Технологічний процес зварювання

6
23

Причини виникнення напружень і деформацій при електродуговому зварюванні і наплавленні та конструкційні заходи їх запобігання

2
24

Правила техніки безпеки та організація робочого місця при виконанні електродугового зварювання, наплавлення та різання металу

3
Усього годин:

76

6


Розділ 1. Вступ

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка