Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»Сторінка1/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4


Державне підприємство
«Іллічівський морський торговельний порт»«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова комітету з конкурсних торгів
________________________О.В Тарасенко

м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(Процедура закупівлі – відкриті торги)

на закупівлю товарів за державні кошти


Накладки гальмівні


(код ДК 016:2010 –23.99.1 - вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у)


Начальник ініціюючого підрозділу

(відділу, служби)
Д.Ю. Слободенюк

Відповідальний за технічні вимоги

О.Л. Ципишева


Секретар комітету з конкурсних торгів

В.В. Громченком. Іллічівськ – 2015

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівРозділ 2. Процедура внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені ст. 17 Закону

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки:

Додаток 1.1 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» (для Учасників – резидентів)

Додаток 1.2 Форма «Пропозиція конкурсних торгів» (для Учасників – нерезидентів)

Додаток 2 Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Додаток 3 Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 4.1 Істотні (основні) умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (для Учасників – резидентів).

Додаток 4.2 Істотні (основні) умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (для Учасників – нерезидентів).

Додаток 5 Технічні вимоги

Зразок 1-5 Зразки довідок в довільній формі які може використовувати Учасник торгів при оформленні своєї пропозиції конкурсних торгів

Зразок 6 Зразок оформлення конверту з пропозицією УчасникаІНСТРУКЦІЇ

УЧАСНИКАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Розділ 1. Загальні положення


1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від № 1197-VІI від 10.04.2014 (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

- місцезнаходження (адреса)

Україна, 68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, буд. 6

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Громченко Віталій Вікторович - начальник відділу закупівель та договірної роботи,

68000, Одеська область, м. Іллічівськ, Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт», вул. Корабельна, буд. 1, 3-й поверх, каб. 7, e-mail: V.Gromchenko@imtp.ua, тел. (04868) 9-34-50 факс: (04868) 9-33-713. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі

Накладки гальмівні (код 23.99.1 - вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у )

- вид предмета закупівлі

Закупівля товарів

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

місце - за адресою, вказаною Замовником у заявках на поставку конкретної партії Товару;

кількість, обсяг – 15 найменувань- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

по 31.12.2015 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у валюті І групи класифікації іноземної валюти Національного банку України (надалі – валюта І групи). При цьому, при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до валюти, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При проведенні оцінки, в разі якщо учасниками будуть запропоновані різні валюти в межах валют І групи буде проведений перерахунок вартості пропозиції учасника-нерезидента в гривні по курсу НБУ на дату розкриття пропозицій у відповідності до наступного перерахунку.

Перерахунок ціни пропозиції конкурсних торгів Учасника – нерезидента з іноземної валюти в гривні здійснюється шляхом помноження ціни пропозиції цього Учасника у валюті І групи на офіціальний курс НБУ до такої валюти станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, з урахуванням умов визначених Додатком №3.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Оголошення, у випадках, передбачених ч. 4 ст. 10 Закону, додатково оприлюднюються у визначених даною статтею джерелах англійською мовою. Тексти автентичні, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів Учасника, можуть бути складені як українською, так і російською мовою. У разі надання цих документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською або російською мовою.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Звернення до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів направляються на адресу замовника.

Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)). Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються одним з документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, зокрема надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису, відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія), із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено (Зразок 6):

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів (у разі, якщо предмет закупівлі поділено на лоти, то із зазначенням номерів лотів, за якими подається пропозиція конкурсних торгів);

- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу) – для юридичної особи;

- прізвище, ім’я, по батькові Учасника процедури закупівлі, його місце проживання (у разі наявності різниці між місцем проживанням та місцем реєстрації учасника – вказувати окремо кожну адресу) – для фізичної особи;

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ - для юридичної особи;

- ідентифікаційний код – для фізичної особи;

- номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
Відповідно до частини 3 ст. 22 Закону, замовником визначено формальні (несуттєві) помилки, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме:

- відсутність нумерації сторінок (наприклад: відсутня наскрізну нумерацію усіх сторінок пропозиції; відсутня нумерацію на окремих сторінках; здійснено нумерацію аркушів, а не сторінок; відсутня нумерація на зворотній стороні аркуша);

- відсутність підписів учасника, окрім випадків, де підпис учасника є обов’язковим (наприклад: відсутній підпис учасника на документах, які видані учаснику іншими організаціями, установами, підприємствами; відсутній підпис на зворотній стороні аркуша або сторінці на якій не міститься будь-яка інформація («чиста сторінка»);

- відсутність печаток на окремих документах, що готуються учасником, за умови, що учасник використовує у своїй діяльності печатку та має намір скріплювати усі виготовлені документи печаткою (наприклад: відсутність печатки на сторінках пропозиції при наявності в пропозиції довідки - згоди при укладанні договору про закупівлю товарів (робіт, послуг) скріплювати його печаткою);

- технічні помилки та описки, окрім випадків коли технічні помилки та описки призводять до невідповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам замовника (наприклад: формальна (несуттєва) помилка та описка є орфографічна чи граматична помилка. Суттєва помилка є помилка у технічний частині, в якій зазначається відповідність тому чи іншому критерію технічних вимог замовника (наприклад при закупівлі автомобіля з колісною формулою 4х4, учасником здійснено помилку (описку) та зазначено колісну формулу 4х2).2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції конкурсних торгів згідно форми «Пропозиція конкурсних торгів» (для Учасників – резидентів – згідно Додатку 1.1. «Пропозиція конкурсних торгів», для Учасників – нерезидентів згідно Додатку 1.2 «Пропозиція конкурсних торгів»);- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника (якщо такий призначений) Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам документації конкурсних торгів (згідно Додатку 2);

- інформації про субпідрядника (субпідрядників);

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (згідно Додатку 5).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів Замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, якщо вони не повертаються учаснику) перераховуються на рахунок замовника.

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпеченням, здійснюються за рахунок коштів Учасника.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені ст. 17 Закону

Для участі у процедурах закупівель замовником, відповідно до ст. 16 Закону, визначено, що Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям:

  • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

  • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Відповідно до ст. 17 Закону:

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; {З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення}

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч. 2 ст.6, п. 1 ст. 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником;

9) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Перелік документів, які учасник зобов`язаний надати у пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності учасника встановленим критеріям та вимогам наведений у Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Інформація про відсутність підстав, визначених ст. 17 Закону, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої ст. 17 Закону, визначається для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів - під час здійснення закупівель за скороченою процедурою) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої ст. 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка