Державна служба статистики Головне управління статистики в Одеській областіСкачати 398.68 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір398.68 Kb.
  1   2   3

Державна служба статистики

Головне управління статистики в Одеській області
Наукова та

інноваційна діяльність

в Одеській області

Статистичний збірникОдеса

Державна служба статистики України

Головне управління статистики в Одеській області

За редакцією Т.В.Копилової


Відповідальний за випуск: Т.І. Єрьоменко
Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової, інноваційної діяльності, створення і використання передових виробничих технологій і раціоналізаторську роботу в області.

Збірник пропонується широкому колу читачів: економістам, статистикам, працівникам наукових та інших організацій і установ, журналістам, студентам вузів, які цікавляться станом розвитку науки та інноваційної діяльності в області.
Головне управління статистики

в Одеській області


 • адреса: 65026, м.Одеса, вул. Польська 20а

 • телефон: (048) 722–00–67

 • факс: (048) 725–92–24

 • електронна пошта: gus@od. ukrstat.gov.ua

 • веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua

Телефони для довідок:

 722 – 62 – 61 – про видання статистичних матеріалів;

 725 – 14 – 37 – про порядок укладання договорів.


©Головне управління статистики в Одеській області, 2013


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області” містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують стан наукової, інноваційної діяльності, створення і використання передових виробничих технологій і раціоналізаторську роботу в області. У збірнику наведені статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та характеристику наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок, інноваційну активність промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування, реалізацію інноваційної продукції, кількість підприємств, які створювали та використовували передові виробничі технології у 2012р., та кількість створених і використаних ними передових виробничих технологій, кількість використаних раціоналізаторських пропозицій та підприємств, у яких вони були використані.

До кожного розділу збірника включені методологічні пояснення для роз’яснення окремих методологічних положень, що використовувались при складанні і розробці статистичної звітності.

При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень за формами № 3-наука “Звіт про виконання науково-технічних робіт” (до 2005р. включно – форми № 1-наука “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” і № 3-наука “Показники наукової та науково-технічної діяльності”), ДН “Картка обліку доктора наук”, КН “Картка обліку кандидата наук”, 1-нк “Звіт про роботу аспірантури та докторантури”, 1-інновація “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (дані до 2002р. включно – за формою 12-нтз “Звіт про впровадження інновацій” та до 2005р. включно – за формою 2-пром ( інновація) “Звіт про інноваційну активність підприємства”), № 1-технологія “Звіт про створення та використання високих технологій та об'єктів права інтелектуальної власності” за 2012р.

У збірнику інформація наведена як у цілому по Одеській області, так і в розрізі міст та районів, галузей наук, типів організацій, секторів діяльності та секторів науки, видів економічної діяльності тощо. Збірник доповнено графіками та діаграмами, що дають наочне уявлення про подану інформацію.

Усі вартісні показники наводяться у фактичних цінах.Проведені додаткові розрахунки чисельності виконавців наукових та науково-технічних робіт і дослідників у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення.

Збірник підготовлений відділом статистики нефінансових послуг разом з відділом статистики соціальних послуг.


Відділ статистики нефінансових послуг

СКОРОЧЕННЯ

млн.грн. – мільйонів гривень

тис.грн. – тисяча гривень

% – відсоток

од. – од.

табл. – таблицяУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

крапки (...) – відомості відсутні

тире (–) – явищ не було

нуль (0;0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть

бути виражені використаними у таблиці розрядами

“з них”, “у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної сумисимвол (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці недоцільне.

Зміст
Передмова……………………………………………………………………..

3
Скорочення…………………………………………………………………….

3
Умовні позначення…………………………………………………………….

3

Частина І. Наукова діяльність

11

1. Наукові організації

21


1.1.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за секторами науки……………………………………………………………….

21

1.2.

Розподіл організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи за секторами науки……………………………………………………………

21

1.3.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за галузями наук………………………………………………………………….

22

1.4.

Розподіл наукових організацій за галузями наук….……………………….

22

1.5.

Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, по містах та районах області…………………………………………………………….

23

1.6.

Динаміка кількості організацій, які виконували наукові дослідження і розробки (діаграма).…………………………………………………………..

23

2. Підготовка кадрів

24


2.1.

Вищі навчальні заклади області ІІІ-ІV рівнів акредитації та кількість студентів………………………………………………………………….……

24

2.2.

Підготовка аспірантів………………………………………………………...

25

2.3.

Основні показники діяльності аспірантури……………………………….…

25

2.4.

Розподіл кількості аспірантів за видами закладів (діаграма)..…………...

26

2.5.

Розподіл аспірантів та докторантів за джерелами фінансування їх навчання……………………………………………………………………..…

26

2.6.

Прийом та випуск аспірантів за галузями науки у 2012 році………………

27

2.7.

Прийом та випуск докторантів за галузями наук у 2012 році……………...

28

2.8.

Розподіл аспірантів та докторантів за віком ……………………………..…

28

2.9.

Вікова структура аспірантів та докторантів жінок в 2012 році (діаграма)

29

2.10.

Розподіл докторантів-жінок за віком ………………………………………..

29

2.11.

Розподіл аспірантів-жінок за віком ………………………………………….

29


3. Наукові кадри
30


3.1.

Наукові кадри………………………………………………………………….

30

3.2.

Розподіл чисельності працівників основної діяльності за категоріями персоналу (діаграма)……….………………………………………………….

30

3.3.

Чисельність працівників наукових організацій за секторами науки..……..

31

3.4.

Структура чисельності працівників наукових організацій за секторами науки (діаграма)………………………………………………………………

31

3.5.

Чисельність працівників наукових організацій по містах та районах області………………………………………………………………………….

31

3.6.

Чисельність працівників наукових організацій за галузями наук…………

32

3.7.

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу..

33

3.8.

Розподіл працівників наукових організацій за категоріями персоналу (діаграма)……………………………………………………………………...

33

3.9.

Розподіл працівників наукових організацій за науковими ступенями (діаграма) ………..………………………………………………………..….

34

3.10.

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу та секторами науки за ..……………………………………………………..

34

3.11.

Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт за категоріями персоналу та секторами науки за 2012 рік……….……….…

35

3.12.

Розподіл чисельності виконавців наукових та науково-технічних робіт за секторами науки……………………………………………………………..

35

3.13.

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу по містах та районах області за 2012 рік..…………………………………..

35

3.14.

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу та галузями наук…………………………………….…………………..…….

36

3.15.

Розподіл дослідників за статтю та секторами науки……….....………..…..

37

3.16.

Розподіл дослідників за статтю та галузями наук за 2011 рік………..……

37

3.17.

Розподіл дослідників за статтю та галузями наук за 2012 рік………..……

38

3.18.

Розподіл дослідників за віком та секторами науки за 2012 рік……………

39

3.19.

Розподіл дослідників за віком та галузями наук за 2012 рік…………….…

40

3.20.

Середня заробітна плата виконавців досліджень і розробок

за галузями наук………………………………………………………………42

3.21.

Середня заробітна плата виконавців досліджень і розробок

за секторами науки……………………………..………………………..……43

3.22.

Середня заробітна плата виконавців досліджень і розробок по містах та районах області….…………………………..………………………………...

43

3.23.

Чисельність працівників–сумісників, які виконували наукові та науково-технічні роботи, за категоріями персоналу……….………..….……………

43

3.24.

Чисельність працівників–сумісників наукових організацій за категоріями персоналу по містах та районах області за 2012 рік………………………...

44

3.25.

Розподіл працівників–сумісників наукових організацій за науковими ступенями (діаграма)…………………………………………………………

44

3.26.

Чисельність працівників–сумісників, які виконували наукові та науково-технічні роботи, за секторами науки за 2012 рік……………………………

44

3.27.

Чисельність працівників-сумісників, які виконували наукові та науково-технічні роботи, за категоріями персоналу та галузями наук…….………..

45

3.28.

Чисельність спеціалістів з науковими ступенями.…………………….……

46

3.29.

Структура спеціалістів з науковими ступенями, (діаграма)……………..…

47

3.30.

Розподіл спеціалістів з науковими ступенями, за віком …………..…….…

47

3.31.

Чисельність кандидатів наук, за галузями наук……………………………..

48

3.32.

Виїзд спеціалістів з науковими ступенями, за межі України………………

48

3.33.

Чисельність докторів наук, за галузями наук ………………………………

49

3.34.

Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт і дослідників в розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення (діаграма)….

49

4. Фінансові показники

504.1.

Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт…………….

50

4.2.

Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт, за джерелами у 2012 році (діаграма)………….……………………………….

50

4.3.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт, за джерелами та секторами науки …………………………..………………………………….

51

4.4.

Розподіл фінансування наукових та науково-технічних робіт, за джерелами фінансування та секторами науки за 2012 рік……………….....

52

4.5.

Структура фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування і секторами науки за 2012 рік……………………

52

4.6.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за галузями наук .….

53

4.7.

Фінансування наукових та науково-технічних робіт за галузями наук

за 2012 рік……………………………………………………………………..54

4.8.

Розподіл фінансування наукових та науково-технічних робіт, за джерелами і галузями наук за 2012 рік……………………………………..

55

4.9.

Структура фінансування наукових та науково-технічних робіт, за джерелами і галузями наук за 2012 рік………………………….…………..

56

4.10.

Фінансування фундаментальних досліджень, за галузями наук

за 2012 рік…………………………….……………………………………….57

4.11.

Фінансування прикладних досліджень, за галузями наук за 2012 рік……

58

4.12.

Фінансування науково-технічних розробок, за галузями наук за 2012 рік.

59

4.13.

Фінансування науково-технічних послуг за галузями наук за 2012 рік…..

60

4.14.

Фінансування фундаментальних досліджень, за секторами науки ………

61

4.15.

Фінансування прикладних досліджень, за секторами науки ……………..

61

4.16.

Фінансування науково-технічних розробок, за секторами науки………….

62

4.17.

Фінансування науково-технічних послуг за секторами науки ….…………

62

4.18.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт………….…………………………..

63

4.19.

Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт (діаграма)….…

63

4.20.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за секторами науки…………………………………

64

4.21.

Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за секторами науки (діаграма)….

64

4.22.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт і секторами науки за 2012 рік……

65

4.23.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, по містах та районах області………………………..

65

4.24.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними

силами наукових організацій, за видами робіт по містах та районах області за 2012 рік……………………………………………………………..65

4.25.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за галузями наук……………………………………..

66

4.26.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт та галузями наук за 2012 рік……...

67

4.27.

Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт та галузями

наук за 2012 рік…..…………………………………………………………….68

4.28.

Структура обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт та галузями наук за 2012 рік………………………………………………………………….....

69

4.29.

Структура обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт та секторами науки за 2012 рік………………………………………………………………

70

4.30.

Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, за видами робіт та секторами науки за 2012 рік………………………….…………………………………..

70

4.31.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт…….………

70

4.32.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, за секторами науки………………………………………………………………

71

4.33.

Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт ………

71

4.34.

Структура внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт (діаграма)………………………………..……………………………………

72

4.35.

Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт і секторами науки за 2012 рік…………………………………………………

72

4.36.

Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт і галузями наук за 2012 рік…………………………………………………….

73

4.37.

Розподіл внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт та секторами науки за 2012 рік………………………….……………………

74

4.38.

Структура внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт і секторами науки за 2012 рік...........................................................................

74

4.39.

Розподіл внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт і галузями наук за 2012 рік…………………………………….……………

75

4.40.

Структура внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт і галузями наук за 2012 рік…………………………….…………………….

76


5. Результативність

77


5.1.

Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт ………………

77

5.2.

Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт за секторами науки за 2012 рік………………………………………………………………

77

5.3.

Розподіл впровадження результатів наукових та науково-технічних робіт за секторами науки за 2012 рік……………………………………………….

77

5.4.

Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт за галузями наук у 2012 році………………………………………………………………

78

5.5.

Розподіл впровадження результатів наукових та науково-технічних робіт за галузями наук у 2012 році…………………………………………………

79

5.6.

Розподіл наукових та науково-технічних робіт, що мають інноваційну спрямованість за секторами науки за 2012 рік……………………………..

80

5.7.

Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за секторами науки за 2012 рік……….

80

5.8.

Розподіл впровадження наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки за секторами

науки за 2012 рік…………………………………………………….………...80

5.9.

Розподіл наукових та науково-технічних робіт, що мають інноваційну спрямованість за галузями наук за 2012 рік…………………………………

81

5.10.

Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за галузями наук за 2012 рік.............…

82

5.11.

Розподіл впровадження наукових та науково-технічних робіт за пріори-тетними напрямами розвитку науки і техніки за галузями наук за 2012 рік

83

5.12.

Виконання наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів науки і техніки за секторами науки за 2012 рік………………………….…

84

5.13.

Структура виконуваних наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів науки і техніки за секторами науки за 2012 рік (діаграма)….…..

85

5.14.

Кількість друкованих робіт………………………………………………….

85

5.15.

Кількість друкованих робіт за секторами науки за 2012 рік………………

85

5.16.

Кількість друкованих робіт за галузями наук ….……….………………….

86

5.17.

Кількість заявок на видачу охоронних документів і отриманих охоронних документів у державному Департаменті інтелектуальної власності України за галузями наук ………….………………………….…

88

5.18.

Міжнародне співробітництво наукових організацій за секторами науки

у 2012 році………………………………………………….………………….90

5.19.

Міжнародне співробітництво наукових організацій (діаграма)……….…..

90

Частина ІІ. Інноваційна діяльність

91

6. Інноваційна діяльність промислових підприємств

98


6.1.

Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій…………………………………………………………

98

6.2.

Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами економічної діяльності…………………………………..……………………

99

6.3.

Інноваційна активність промислових підприємств …………..…………….

100

6.4.

Кількість інноваційно активних промислових підприємств по містах та районах області…………………………………………………..……………

100

6.5.

Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю, за напрямами витрат……………………………………………

101

6.6.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації………

101

6.7.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, по

містах та районах області у 2012 році…..........................................................102

6.8.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, за видами економічної діяльності у 2012 році…................................................

102

6.9.

Впровадження інноваційних видів продукції на промислових підприємствах по містах та районах області……………….………………..

103

6.10.

Освоєння виробництва інноваційних видів продукції на промислових підприємствах за видами економічної діяльності …………………………..

103

6.11.

Впровадження прогресивних технологічних процесів на промислових підприємствах по містах та районах області………….………………………

104

6.12.

Впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах за видами економічної діяльності ….................................….

104

6.13.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості………………………

105

6.14.

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості…………………….

105

6.15.

Структура інноваційних витрат у промисловості…………………………

106

6.16.

Загальний обсяг інноваційних витрат підприємств за основними видами економічної діяльності………………………………………………………..

107

6.17.

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності у 2012 році.……………………………………………………………………

108

6.18.

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами та видами економічної діяльності у 2012 році….……………..

109

6.19.

Групування промислових підприємств за джерелами фінансування інновацій………………………………………….……………………………

110

6.20.

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами фінансування…………………………….……………………………………

110


6.21.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за видами економічної діяльності …………….………………………………………….…………….

111

6.22.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України ………………

112

6.23.

Структура реалізованої інноваційної продукції за межі України за видами економічної діяльності у 2012 році…………………………………

112

6.24.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за регіонами за 2012 рік….…..

113

6.25.

Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю та витрати на технологічні інновації за регіонами за 2012 рік..

114

Частина ІІІ. Створення та використання передових виробничих технологій, раціоналізаторська діяльність

115

7. Створення та використання передових виробничих технологій, раціоналізаторська діяльність

119

7.1

Кількість підприємств, які створили передові виробничі технології

за видами економічної діяльності організацій у 2012 році…........................119

7.2

Кількість підприємств, які створили передові виробничі технології по містах та районах у 2012 році….......................................................................

119

7.3.

Кількість підприємств, які використовували високі технології за терміном впровадження, за видами економічної діяльності у 2012 році….

120

7.4.

Кількість підприємств, які використовували передові виробничі технології за терміном впровадження по містах та районах …………...….

122

7.5.

Кількість підприємств, які використовували передові виробничі технології за терміном впровадження за видами передових виробничих технологій у 2012 році…..................................................................................

123

7.6.

Кількість використаних високих технологій за терміном впровадження, за видами економічної діяльності у 2012 році…............................................

125

7.7.

Кількість використаних високих технологій за терміном впровадження по містах та районах області у 2012 році…....................................................

126

7.8.

Кількість використаних високих технологій у виробництві за терміном впровадження, за видами передових виробничих технологій…..................

127

7.9.

Розподіл кількості використаних високих технологій за видами економічної діяльності…..................................................................................

128

7.10.

Розподіл використаних передових виробничих технологій за видами технологій у 2012 році….................................................................................

128

7.11.

Розподіл авторів об’єктів права інтелектуальної власності по містах та районах області у 2012 році…........................................................................

129

7.12.

Розподіл авторів об’єктів права інтелектуальної власності за видами економічної діяльності у 2012 році….............................................................

129

Вих. №06-08/200 від 30.08.2013р.
Частина І.

Наукова діяльність

До кількості організацій (підприємств), які виконують наукові та науково-технічні роботи, відносяться організації незалежно від організаційно-правових форм господарювання, що займалися у звітному році науковою та науково-технічною діяльністю. Починаючи з 2006р. до числа цих організацій не включаються організації, які протягом звітного періоду не виконували науково-дослідні роботи або науково-технічні розробки.

При формуванні інформації за секторами науки: • до академічного сектора включаються дані організацій, підпорядкованих державним ака-деміям: Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії медичних наук України, Національній академії педа-гогічних наук України, Національній Академії правових наук України, Національній академії мистецтв України;

 • до галузевого сектора віднесені дані організацій різних галузей економіки, які виконують наукові та науково-технічні роботи;

 • до сектора вищої освіти включені дані вищих навчальних закладів, які мають спеціалізовані підрозділи (науково-дослідні час-тини, науково-дослідні лабо-раторії тощо), а також які вико-нують науково-технічні роботи на кафедрах;

 • до заводського сектора входять дані науково-дослідних та конструкторських підрозділів на промислових підприємствах.

Чисельність науковців –чисельність наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями і розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, а також спеціалістів, які виконують технічні та допоміжні функції, пов’язані з проведенням наукових досліджень і розробок (до них включаються дослідники і техніки).

До числа працівників наукових організацій (які виконують дослідні, експери-ментальні та науково-дослідні роботи) відносять дослідників, техніків, допоміжний персонал та інших працівників самостійних науково-дослідних, конструктор-ських, проектно-конструкторсь-ких організацій, а також пра-цівників лабораторій або відокремлених підрозділів у вищих навчальних закладах чи на підприємствах, основною діяль-ністю яких є виконання наукових та науково-технічних робіт. При розподілі працівників наукових організацій за категоріями пер-соналу:

 • до категорії “дослідники” віднесені наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються науко-вими дослідженнями і розробками й безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управ-лінський персонал, який здійснює безпосереднє керівництво дослід-ницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій і підрозділів, які виконують наукові дослідження і розробки);

 • до категорії “техніки” віднесені працівники, які мають технічні знання та досвід в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, беруть участь у виконанні наукових досліджень і розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підго-товка комп'ютерних програм; виконання бібліографічного по-шуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випро-бовувань і аналізів; реєстрація вимірювань, проведення розра-хунків, підготовка креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо);

 • до категорії “допоміжний персонал” працівники, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень і роз-робок: працівники плановоеконо-мічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої або неповної вищої освіти;

 • у категорії “інші” вра-ховуються інші працівники, які виконують функції загального характеру, пов’язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-техніч-ного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівники, зайняті переважно у наданні науково-технічних послуг стороннім організаціям або іншими видами діяльності, що не пов’язані з науковими дослідженнями і роз-робками.

Обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт – це сума коштів, що надійшли на рахунок організації протягом звітного року з усіх джерел.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації. До витрат включають витрати на оплату праці, матеріальні витрати та інші поточні витрати, капітальні вкладення (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних засобів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню.

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт – обсяг робіт, що визначається як загальна вартість виконаних власними силами наукової організації фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок, а також наданих науково-технічних послуг (без податку на додану вартість).

Фундаментальні дослід-ження експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися реко-мендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей прак-тичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями та ін.

Прикладні дослідженняоригінальні дослідження, що здійснюються для отримання нових знань, але призначені, головним чином, для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фунда-ментальних досліджень, нові методи розв'язання проблем, сформульованих раніше.

Науково-технічні розробкисистематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті дослід-жень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем або методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують.

В обсязі науково-технічних послуг враховується діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, супутня діяльність, що сприяє впро-вадженню науково-технічних роз-робок у виробництво; інші види діяльності, що сприяють одер-жанню, поширенню та вико-ристанню наукових знань.Чисельність докторів наук в економіці області – спеціалісти, які мають науковий ступінь доктора наук і зайняті в економіці області.

Чисельність кандидатів наук в економіці області – спеціалісти, які мають науковий ступінь кандидата наук і зайняті в економіці області.
Наукова діяльність у 2012 році
Наукова діяльність – одна з провідних галузей в Одеській області. За підсумками 2012р. область посіла шосте місце в Україні з кількості наукових організацій та докторів та кандидатів наук, сьоме – з чисельності наукових працівників основної діяльності, дев’яте – з обсягу науково-технічних робіт, виконаних власними силами, шосте – з кількості виконуваних та четверте – з впроваджених наукових та науково-технічних робіт.

У 2012р. науковою діяльністю в Одеській області займалось 54 підприємства та організації, які виконували дослідження та розробки більш як з десяти галузей науки. У порівнянні з 2011р. кількість підприємств, що виконували наукові та науково-технічні розробки, скоротилась на 6,9% (по Україні – на 3,7%).

Основу наукової сфери області склали організації та підприємства галузевого сектору науки, питома вага яких в загальній кількості обстежених становила 50,0% (або 27 од.). Частка організацій та підприємств академічного та вузівського секторів науки склала відповідно 27,8% (15 од.) та 22,2% (12 од.).

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка