Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка6/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   441.9.

УЧИТЕЛІ ЗНЗ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНКЛЮЗИВНЕ

(У Т.Ч. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ) УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, АСИСТЕНТИ ВЧИТЕЛЯ, АСИСТЕНТИ ВИХОВАТЕЛЯ

Очно-дистанційні

1.9.1.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Якісна освіта через єдність дистанційних технологій

Дистанційні технології супроводу та підтримки освітньої діяльності учнів в умовах інклюзивного навчального закладу

Для вчителів ЗНЗ, які здійснюють інклюзивне

(у т.ч. індивідуальне) навчання учнів

з особливими освітніми потребами

Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо створення системи дистанційного навчання для дітей з обмеженими можливостями, використання дистанційної форми навчання, розбудови єдиного освітнього інформаційного простору, то ці курси для вас!

Актуальністю зазначеної тематики курсів визначається нова освітня парадигма, яка полягає в необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх тих, хто повинен навчатися, хто має бажання, потребу навчатися впродовж життя і хто має для цього можливості.

Серед найсучасніших освітніх технологій, які активно заявили про себе наприкінці XX століття і набули сьогодні помітного поширення в розвинутих країнах світу, є дистанційні технології навчання, які підтримують і забезпечують дистанційну освіту і суттєво урізноманітнюють ринок освітніх послуг.

Державна цільова програма «Сто відсотків» визначає одним із завдань створення системи дистанційного навчання для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

МОН України 21 жовтня 2013 року було затверджено Концепцію профільного навчання у старшій школі. Важливу роль у реалізації Концепції відіграє дистанційне навчання як форма організації навчального процесу. Так, зазначається, що в моделі «Опорна профільна школа» перспективним є використання дистанційної форми навчання, реалізації моделі «Районна мережева організація профільного навчання», яка передбачає широке використання дистанційних курсів.

У «Положенні про дистанційне навчання» (затверджено наказом ДОН від 25.04.2013 р. № 466) зазначено, що педагогічні працівники навчальних закладів, в яких організовано дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання із підтвердженням документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

Наразі актуальним є підготовка педагогічних кадрів до вирішення завдань у контексті реалізації державних програм і концепцій.

Мета: формування компетенцій щодо організації і здійснення роботи засобами дистанційних освітніх технологій: з дітьми з обмеженими можливостями та дітьми, які перебувають на довготривалому лікуванні; у старшій профільній школі.

Завдання:  • знайомство з особливостями дистанційних освітніх технологій в освіті;

  • знайомство з основними напрямками використання дистанційних технологій в освіті;

  • аналіз досвіду установ, які займаються реалізацією дистанційного навчання в системі інклюзивної та спеціальної освіти;

  • знайомство з особливостями навчання дітей з обмеженими можливостями;

  • знайомство з особливостями організації навчання в старшій профільній школі;

  • підготовка до неперервної освіти засобами дистанційних освітніх технологій;

  • розвиток і формування умінь: оцінювати адекватність використання технологій дистанційного навчання поставленим завданням та існуючим умовам; розробляти цілісні фрагменти навчально-методичних комплексів для дистанційного супроводу навчального процесу з урахуванням психологічних особливостей дітей з обмеженими можливостями; проводити експертизу матеріалів для дистанційного навчання на основі критеріїв; готувати і проводити відео-конференції, вебінари, форуми, чати; використовувати телекомунікаційні технології для опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу.

Навчальна програма охоплює питання організаційно-методичного аспекту відкритої освіти, стану та перспективи розвитку дистанційного навчання, розбудови єдиного освітнього інформаційного простору, особливостей навчання дорослих. Значна увага приділяється опануванню дистанційними освітніми технологіями, підготовки та проведенню он-лайн заходів.

Більше, ніж ви бачите на перший погляд

Нові

Проблемні, тематичні

1.9.2.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Якісна освіта для кожного!

Технології роботи вчителя в інклюзивному класі

Для вчителів початкових класів ЗНЗ,

які здійснюють інклюзивне (у т.ч. індивідуальне) навчання учнів з особливими освітніми потребами

Учити — значить вселяти надію. (Луї Арагон)

Освіта дітей з особливими освітніми потребами потребує технологічної компетентності вчителя. Занурення в проблему курсів сприятиме визначенню технологічного підходу до інклюзивного навчання, осмисленню ролі професійної команди в освітньому процесі. Технологічно грамотний педагог інклюзивного навчання – жаданий фахівець у кожній школі. Саме таким Ви станете після цих курсів.

В умовах забезпечення якісного рівня освіти дітей з особливими освітніми потребами технологічний підхід у роботі вчителя є найбільш затребуваним у сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти.

Мета курсів – формування в учителів початкової школи технологічної компетентності та професійної майстерності для організації навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами та підвищення якості освітніх послуг.

Завдання: сформувати, узагальнити та систематизувати знання щодо технології роботи вчителя в умовах інклюзивного навчання; забезпечити набуття слухачами практичних навичок реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; розвинути установки щодо необхідності впровадження інклюзивного навчання в педагогічну практику, підвищення педагогічної майстерності та компетентності.

Програмою курсів передбачено розгляд наступних питань: теоретико-методологічні основи спеціальної та інклюзивної освіти; організаційно-методичний супровід інклюзивної освіти; дидактика інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами; педагогічні технології в умовах інклюзивного навчання; диференційоване викладання в умовах інклюзивної освіти тощо.

Навчальним планом передбачено розгляд методів і прийомів навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, педагогічних технологій інклюзивного навчання, способів його індивідуалізації, особливостей диференційованого підходу до навчання «особливих» учнів, формування основних компетентностей учнів, які мають особливості психофізичного розвитку в процесі інклюзивного навчання.

На практичних заняттях слухачі курсів відпрацюють навички роботи в інклюзивному класі, розглянуть провідні методи навчання і виховання дітей з різними нозологіями, інформаційно-комунікативні технології, які можливо адаптувати в умовах інклюзивного навчання.

Варіативною складовою програми передбачено спецкурси «Лідерство в інклюзивній школі», «Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі».Подаруйте себе дітям!

Нові

1.9.3.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Інклюзивна освіта – вимога часу!

Технологія роботи асистента вчителя

в інклюзивному класі

Для асистентів учителів, асистентів вихователів ЗНЗ з інтегрованим та інклюзивним навчанням

Учитель повинен бути артистом, художником, гаряче закоханим у свою справу. (А.Чехов)

Професійна допомога вчителя дитині з особливими освітніми потребами можлива за наявності грамотного помічника – асистента. Програма курсів побудує професійну платформу асистента для технологічного підходу до роботи в інклюзивному класі. Опанування на цих курсах новим напрямком педагогічної практики дозволить опинитися у вирії професійності.

Формування нової педагогічної когорти (асистентів вчителів, які працюватимуть в умовах інклюзивного навчання) – пріоритетне завдання післядипломної педагогічної освіти. Основні завдання асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інтегрованим та інклюзивним навчанням полягають в адаптації змісту та методів навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами; застосування під час уроку системи корекційних заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу, надання допомоги вчителю в організації, підтримці та здійсненні навчально-виховного процесу.

Мета курсів – удосконалення науково-методичної підготовки асистента вчителя, вихователя, що працюють в системі інклюзивного та інтегрованого навчання, формування, розширення та систематизація їх знань, умінь і навичок, необхідних для виконання функцій на посаді, яку обіймають; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Цьому сприяють знайомство слухачів з актуальними проблемами спеціальної психології та педагогіки, особливостями розвитку дітей з вадами психофізичного розвитку різного віку, методами, формами та прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, рівнями адаптації навчального та фізичного навантаження до особливостей розвитку учнів.

Слухачі опрацюють технологію сучасного уроку в умовах інклюзивного навчання, управління поведінкою учнів під час навчання, інтеграції учнів з особливими освітніми потребами через забезпечення стабілізуючого впливу та відповідності програми.

На практичних заняттях будуть проведені рольові ігри, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть удосконалити комунікативні навички педагогів, моделювати безпечну практику роботи та реагування на непередбачені ситуації в міру їх виникнення.

Варіативна складова допоможе асистенту вчителя зайняти достойне місце в команді професіоналів інклюзивного навчання після ознайомлення зі змістом таких модулів, як «Лідерство в інклюзивній школі», «Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі».

На практиці слухачі ознайомляться з перспективним досвідом роботи вчителів м. Донецька й області в галузі інклюзивного навчання.Курси для тих, хто цінує час і користь!

Нові
1.10.

УЧИТЕЛІ-ЛОГОПЕДИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Проблемні, тематичні

1.10.1.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Мовлення відображає мислення

Інноваційні підходи в системі логопедичного супроводу дітей з особливими потребами

Для вчителів-логопедів

дошкільних навчальних закладів усіх типів

Заговори, щоб я тебе побачив. (Сократ)

Упроваджуючи інноваційні підходи в системі логопедичного супроводу дітей з особливими потребами, педагог збагачує свою професійну палітру. Програма курсів ознайомить з новітніми ефективними методами логопедичної корекції, що сприяє підвищенню професіоналізму. Розширення власних умінь веде до вершин майстерності!

Реформування системи освіти осіб з особливими потребами потребує розробки нових ефективних методів корекційно-попереджувального та розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами, що відповідають сучасним науковим знанням про нормальний і дізонтогенетичний розвиток, у зв’язку з цим особливо гостро постає проблема оновлення змісту навчально-виховної роботи з дітьми із мовленнєвою патологією.

Ця загальна мета особливо стосується розвитку дошкільників з особливими потребами, а саме створення умов щодо оволодіння ними рідною мовою та мовленням як найголовнішим засобом спілкування та пізнання, забезпечення всебічного розвитку, корекції порушених функцій, ранньої соціалізації та інтеграції в загальноосвітній простір.

Мета курсів: розвиток професійних компетентностей, що реалізують інноваційний характер діяльності в системі логопедичного супроводу дітей з особливими потребами.

При реалізації програми курсів головний акцент буде зроблено на сучасні підходи щодо організації логопедичного супроводу дітей з особливими потребами, корекції порушень мови та мовлення у дітей зі складними вадами розвитку, формування психолого-педагогічної готовності дитини із вадами мовлення до навчання в школі та розвиток її комунікативної компетентності.

Буде подано аналіз теоретико-методологічних основ і принципів, форм і методів навчання та виховання, а також факторів і умов, які впливають на ефективність цілеспрямованого формування комунікативної компетенції у дошкільників із вадами мови та мовлення. Велику увагу буде приділено використанню інформаційно-комунікаційних технологій у системі корекційної роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу загального та компенсуючого типу.

Варіативна складова курсів передбачає проведення факультативів за вибором слухачів з наступних тем: «Інклюзивна освіта осіб з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору», «Профілактика емоційного вигорання вчителя-логопеда системи освіти», «Інформаційна культура як складова професійної компетентності вчителя-логопеда системи освіти».

Методичний арсенал учителя-логопеда для ВАС!


Оновлені

1.10.2.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Логопедична інформаційна культура

Інформаційна культура як складова професійної компетентності вчителя-логопеда системи освіти

Для вчителів-логопедів системи освіти

Той, хто володіє інформацією, володіє світом!

Інформаційна культура є основним компонентом професійної компетентності сучасного вчителя-логопеда. Програма курсів допоможе інформатизувати та вивести на інноваційний рівень зміст роботи вчителя-логопеда, надавши можливість створити цікавий «Світ мовлення» для дітей з особливими потребами. Сходинки до вершини сучасного педагогічного мистецтва починаються з інформаційних технологій.

Актуальність визначається сучасними тенденціями інформатизації системи освіти, що забезпечує розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору на державному рівні та визначає адекватний розвиток керівних і педагогічних кадрів освіти.

Мета та завдання курсів: надання науково-методичної та практичної допомоги з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі корекції вад мови та мовлення.

Для слухачів буде створено міні-педагогічна студія новітніх корекційних технологій, на основі якої педагоги зможуть ознайомитися із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, банком мультимедійного забезпечення логопедичної роботи.

Варіативна складова курсів передбачає проведення факультативів та спецкурсів за вибором слухачів з наступних тем: «Інклюзивна освіта осіб з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору», «Створення лінгводидактичного розвивального середовища в умовах навчального закладу», «Профілактика емоційного вигорання вчителя-логопеда системи освіти», «Віртуальний робочий кабінет учителя-логопеда системи освіти» та інші.

Сучасні інформаційні технології – ефективний логопедичний супровід!


Оновлені

1.10.3.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Освітній заклад – осередок формування сучасної особистості

Ціннісно орієнтована діяльність

у системі корекційно-виховної роботи спеціального навчального закладу

Для вихователів спеціальних шкіл-інтернатів

для дітей з вадами розвитку

Обираючи програму цих курсів, Ви зможете: отримати науково-теоретичну та методичну допомогу щодо інноваційних підходів у системі організації та змісту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами; знайти особливі форми педагогічної підтримки для кожної дитини; отримати моральне задоволення від обраного фаху.

Модернізація системи спеціальної освіти зумовлює визначення інноваційних підходів у системі виховання дітей з особливими освітніми потребами. «Основні орієнтири виховання» як програмний документ націлює педагога на ціннісно орієнтовану діяльність у системі корекційної роботи.

Мета та завдання курсів: надання науково-теоретичної, методичної допомоги щодо інноваційних підходів у системі організації та змісту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами; формування професійної компетентності вихователя спеціальної школи, спрямованої на корекцію особистості дитини, що забезпечує її індивідуальний розвиток та соціалізацію в системі суспільних відносин.

Навчальним планом передбачено розгляд передумов ефективності корекційно-виховної роботи, способів індивідуалізації та диференціації в процесі навчально-виховної роботи; розгляд інтерактивних методів виховання, відпрацювання інформаційно-комунікативних технології, які модифікуються в умовах спеціального навчання.

Провідне місце займуть майстер-класи педагогів-практиків.

Варіативна складова пропонує спецкурси: «Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами», «Педагогічні ідеї Л.С.Виготського в теорії та практиці спеціальної освіти».

Секрет педагогічної майстерності в умінні визначити особливості кожної дитини, підтримати та допомогти їй


Оновлені
1.11.

УЧИТЕЛІ-ДЕФЕКТОЛОГИ

(ЛОГОПЕДИ, СУРДОПЕДАГОГИ, ТИФЛОПЕДАГОГИ) ДНЗ УСІХ ТИПІВ

Обласна авторська творча майстерня

12.1.

Обласна авторська творча майстерня
очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

міжсесійний період


Інклюзія – територія добра, територія захищеності дитини

Інклюзивна освіта дітей

із розладами аутичного спектра

Для учителів-дефектологів (логопедів, сурдопедагогів, тифлопедагогів) дошкільних навчальних закладів спеціального та компенсуючого типу, а також ДНЗ, в яких упроваджуються принципи інклюзивного навчання

Із досвіду роботи Дубрової І.М., завідувача комунального дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (спеціального) № 168 «Особлива дитина» Макіївської міської ради.

Майстерність є в кожній сфері, у педагогічний вона особлива. Навчити «особливу» дитину – означає подолати стереотипи педагогіки та знайти той вектор організації та змістового наповнення корекційного освітнього простору, що має стати територією добра та захищеності дитинства. Наповнення курсів сформує із педагога-дошкільника справжнього майстра щодо додавання барвів в «аутичний спектр».

У країні відбувається докорінне переосмислення парадигми навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектра. На часі впровадження інноваційних змін в організаційно-освітній системі, якими передбачається включення дітей з аутизмом у систему інклюзивного навчання. Сьогодні існує низка надзвичайно актуальних проблем, пов’язаних з цим порушенням розвитку, а саме: відсутність законодавчої бази; питання діагностики, раннього виявлення аутичних дітей, долучення їх до ефективних корекційно-розвивальних та освітніх програм; підтримка родин, які відчувають розгубленість і безпорадність у зв’язку з народженням «особливої» дитини.

Новітня парадигма навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектра – це результат аналізу й переосмислення сутності процесу психолого-педагогічного впливу на дітей з аутизмом за світовою практикою та власним досвідом, згідно з якою визначено головні підходи до побудови інклюзивного корекційно-розвивального та навчального процесів.

Мета: оновити систему знань та вмінь педагогів-дефектологів дошкільних навчальних закладів різних типів щодо науково-методичного забезпечення та організації психокорекційного супроводу дітей з розладами аутичного спектра в умовах реалізації стандартизації дошкільної та початкової загальної і спеціальної освіти.

Завдання:  • сформувати знання та вміння щодо науково-методичного забезпечення та організації психокорекційного супроводу дітей з аутичними порушеннями в умовах нових підходів до стандартизації дошкільної та початкової загальної освіти, реалізації моделей спеціального та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

  • відпрацювати основи використання сучасних науково-методичних підходів щодо розвитку дитини з порушеннями аутичного спектра в системі корекційного педагогічного впливу;

  • розвинути установки щодо застосування набутих знань у системі корекційного педагогічного супроводу дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах спеціального та інклюзивного навчання.

Програмою курсів передбачено розгляд питань щодо забезпечення інклюзивного освітнього простору дитини з розладами аутичного спектра, особливостей реалізації сприятливих умов для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами, створення єдиного освітньо-реабілітаційного простору, спрямування корекційного освітнього процесу на реалізацію нових програмно-методичних комплексів, адаптацію та модифікацію програм з метою забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

Варіативна складова курсів передбачає проведення факультативів за вибором слухачів з наступних тем: «Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад», «Сучасний український правопис», «Віртуальний робочий кабінет педагога-дефектолога» та інші.Прийняття особливості кожного – щасливе дитинство!

Нові

Проблемні, тематичні

1.11.1.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Інклюзивна освіта вимога часу!

Упровадження інклюзивного навчання

в дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу

Для учителів-дефектологів (логопедів, сурдопедагогів, тифлопедагогів) дошкільних навчальних закладів спеціального та компенсуючого типу, а також ДНЗ, в яких упроваджуються принципи інклюзивного навчання

Не дитина «підганяється» під умови та норми, що існують в освітній установі, а, навпаки, уся система освіти прилаштовується до потреб та можливостей конкретної дитини. Тільки завдяки даним курсам педагог-дефектолог зможе найти своє місце в системі створення інклюзивного освітньо-реабілітаційного простору, оволодіє сучасними технологіями навчання та виховання «особливих дітей», побудує для вихованців міст толерантної інклюзивної освіти в загальноосвітній простір сучасності.

Діяльність системи освіти націлена на забезпечення оптимальних умов функціонування всієї освітньої галузі, створення механізму її саморегуляції; вибір інноваційних векторів розвитку та побудову моделі інноваційного спрямування.

Сучасне законодавство визначає інклюзивну освіту як інноваційну технологію. Саме надання ранньої комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами вимагає перегляду підходів до організації навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах (групах) компенсуючого типу.

Мета та завдання курсів: удосконалення знань та вмінь щодо організації корекційного навчально-виховного процесу згідно з вимогами базових, корекційних, варіативних програм, з урахуванням інноваційних процесів у загальній та спеціальній дошкільній освіті, особливостями реалізації інклюзивної освіти дітей із проблемами психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Програмою передбачено приділення уваги питанням взаємодії всіх ланок спеціальної освітньої системи: діагностиці, навчанню, вихованню, корекції та соціально-реабілітаційній зорієнтованості навчально-виховного процесу. Слухачам буде надано можливість роботи в педагогічній студії новітніх корекційних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами.

Варіативна складова курсів передбачає проведення факультативів за вибором слухачів з наступних тем: «Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад», «Сучасний український правопис», «Віртуальний робочий кабінет педагога-дефектолога» та інші.

Компетентний педагог ефективний інклюзивний освітній простір дитини!


Оновлені

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка