Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка4/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
9.

Студія інноваційних технологій

9.1.

Студія інноваційних технологій
Інтегровані

тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Бути на крок попереду чи пасти задніх?

Інноваційні технології

в діяльності керівника ЗНЗ

Для керівників закладів освіти м. Донецька

(з інтеграцією  предмети суспільно-гуманітарного циклу)

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство)

Бажаєте бути успішними керівниками? Хочете бути обізнаними в управлінській інноватиці світу, України, області? Приходьте до нас! Наш інтелектуальний потенціал до Ваших послуг!

Інноваційна діяльність являє собою особливий вид діяльності, орієнтованої на вдосконалення науково-педагогічного, навчально-методичного, організаційного, правового, фінансово-економічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення системи освіти, здійснюється у формі реалізації інноваційних проектів і програм.

Рушійною силою змін у навчальному закладі є також і управлінська та професійна компетентність його керівників. Багато в чому організація інноваційної діяльності залежить саме від їхньої небайдужості, зацікавленості, бажання йти вперед, створювати новий імідж закладу освіти, сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який зможе успішно інтегруватися в сучасний соціум.

Мета: сприяння формуванню керівника нової формації, спроможного через запровадження інновацій забезпечувати нову якість освітнього процесу у власному навчальному закладі

Завдання: • забезпечити слухачів сучасною нормативно-правовою базою щодо здійснення інноваційної діяльності;

 • формувати активну потребу в підвищенні управлінської культури;

 • сприяти формуванню компетентностей щодо впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

Під час курсів буде здійснюватися модульний підхід до викладання. Для забезпечення ефективності курсової перепідготовки розробляються нові модулі та оновлюються апробовані.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть знати:уміти:

 • використовувати сучасну нормативно-правову базу щодо здійснення інноваційної діяльності;

 • визначати ефективну, відповідну меті закладу освіти модель управлінської діяльності щодо впровадження новацій у навчально-виховний процес;

 • забезпечувати результативність кроків щодо підвищення якості освітніх послуг;

 • використовувати новітні форми, методи та методики роботи з педагогами щодо формування колективу однодумців.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Фахова складова за предметом – після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: сучасні підходи до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; шляхи підвищення якості суспільно-гуманітарної освіти; сучасні методи навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам; механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

 • уміти: забезпечувати викладання предмета відповідно до сучасних підходів до викладання предмета згідно з новими Державними стандартами освіти; сприяти підвищенню якості суспільно-гуманітарної освіти; поліпшувати суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки оновленню змісту та запровадження сучасних методів навчання; удосконалювати механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; сприяти реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе керівникам ЗНЗ у практичній педагогічній діяльності.

Увійдіть сьогодні в коло людей, які визначають завтрашній день!

Нові

10.

Обласна очно-заочна школа-лабораторія

10.1.

Обласна очно-заочна школа-лабораторія
очно-заочні

очний етап – 108 г.

+

міжсесійний період


Неперервність професійної освіти через дистанційні технології

Дистанційні освітні технології

супроводу та підтримки освітньої діяльності педагогічних та керівних кадрів

Для керівників ЗНЗ з предметною підготовкою

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство, математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо організації і здійснення роботи з педагогічними кадрами у міжатестаційний період, підготовки педагогів до неперервної освіти, використання телекомунікаційних технологій для взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, то ці курси для вас!

Актуальністю зазначеної тематики курсів визначається нова освітня парадигма, яка полягає в необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх тих, хто повинен навчатися, хто має бажання, потребу навчатися впродовж життя і хто має для цього можливості.

Серед найсучасніших освітніх технологій, які активно заявили про себе наприкінці XX століття і набули сьогодні помітного поширення в розвинутих країнах світу, є дистанційні технології навчання, які підтримують і забезпечують дистанційну освіту і суттєво урізноманітнюють ринок освітніх послуг.

Одним із шляхів забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти є запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема: центрів педагогічної майстерності, педагогічних майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, дистанційного навчання.

Мета: формування компетенцій щодо організації і здійснення роботи з педагогічними кадрами в міжатестаційний період засобами дистанційних освітніх технологій.

Завдання: • Знайомство з особливостями дистанційних освітніх технологій в освіті.

 • Знайомство з основними напрямками використання дистанційних технологій у роботі з педагогічними та керівними кадрами в міжатестаційний період.

 • Аналіз досвіду установ, які займаються реалізацією дистанційного навчання в післядипломній педагогічний освіті.

 • Знайомство з особливостями навчання дорослих.

 • Підготовка до неперервної освіти засобами дистанційних освітніх технологій.

 • Розвиток і формування вмінь: оцінювати адекватність використання технологій дистанційного навчання поставленим завданням та існуючим умовам; розробляти цілісні фрагменти навчально-методичних комплексів для дистанційного супроводу навчального процесу; проводити експертизу матеріалів для дистанційного навчання на основі критеріїв; готувати і проводити відео-конференції, вебінари, форуми, чати; використовувати телекомунікаційні технології для опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу.

Навчальна програма охоплює питання організаційно-методичного аспекту відкритої освіти, стану та перспективи розвитку дистанційного навчання, розбудови єдиного освітнього інформаційного простору, особливостей навчання дорослих. Значна увага приділяється опануванню дистанційними освітніми технологіями, підготовки та проведенню он-лайн заходів.

Варіативна складова реалізується через предметні модулі.Нам з вами по дорозі!

Нові

Інтегровані очно-дистанційні

1.3.1.

Інтегровані

тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Я успішний менеджер! Чи, може, так собі?..

Реалізація профільного навчання: управлінський та організаційно-методичний аспекти

Для керівників закладів освіти (з інтеграцією  предмети суспільно-гуманітарного циклу)

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство)

Ми активно націлені на задоволення Ваших потреб щодо знання сучасних підходів до організації профільного навчання. Ці курси для Вас!

Профільна освіта розглядається як система спеціалізованої підготовки старшокласників. Головна мета – профорієнтаційна робота серед учнів, ліквідація розриву між шкільною освітою та вимогами вузів, знайомство старшокласників з реальними потребами ринку праці, максимальна підготовка їх до усвідомленого вибору професії. Під час профільного навчання враховуються інтереси та здібності кожного учня.

Організація профільної освіти залежить від ініціативи самих закладів освіти, рівня професіоналізму педагогів, програмно-методичного, інформаційно-технологічного забезпечення, ініціативи самих учнів, їхніх батьків тощо.

До досягнення мети профільної освіти в першу чергу повинні бути готовими керівники закладів освіти, тому що багато в чому якість такої підготовки залежить від рівня їхньої управлінської та професійної кваліфікації, бажання створити умови для якісної підготовки конкурентоспроможного випускника, який буде готовий до успішної інтеграції в сучасне суспільство.

Мета: формування нових поглядів, нових компетентностей керівників закладів освіти для забезпечення профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання:


 • забезпечити слухачів сучасною нормативно-правовою базою щодо здійснення профільного навчання;

 • сприяти поновленню знань та придбанню нових компетентностей, необхідних керівникам закладів освіти для підвищення якості профільної освіти.

Під час курсів буде здійснюватися модульний підхід до викладання. Для забезпечення ефективності курсової перепідготовки розробляються нові модулі та оновлюються апробовані.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть знати: • оновлену нормативно-правову базу функціонування закладу освіти для забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • структуру та зміст допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • сучасні технології навчання в профільній освіті;

 • шляхи підвищення якості освіти на профільному рівні;

уміти:

 • використовувати сучасну нормативно-правову базу для забезпечення якісного функціонування навчального закладу та забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу в умовах профільності навчання.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Фахова складова за предметом – після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: сучасні підходи та методи навчання щодо викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

 • уміти: забезпечувати викладання предмета відповідно до сучасних підходів до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; удосконалювати механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; сприяти реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе керівникам закладів освіти в практичній педагогічній діяльності.

Інтелектуальний капітал для Вас!

Нові

1.3.2.

Інтегровані

тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Я успішний менеджер! Чи, може, так собі?..

Реалізація профільного навчання: управлінський та організаційно-методичний аспекти

Для керівників закладів освіти (з інтеграцією  предмети природничо-математичного циклу)

(2 предмети на вибір з переліку: математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Ми активно націлені на задоволення Ваших потреб щодо знання сучасних підходів до організації профільного навчання. Ці курси для Вас!

Профільна освіта розглядається як система спеціалізованої підготовки старшокласників. Головна мета – профорієнтаційна робота серед учнів, ліквідація розриву між шкільною освітою та вимогами вузів, знайомство старшокласників з реальними потребами ринку праці, максимальна підготовка їх до усвідомленого вибору професії. Під час профільного навчання враховуються інтереси та здібності кожного учня.

Організація профільної освіти залежить від ініціативи самих закладів освіти, рівня професіоналізму педагогів, програмно-методичного, інформаційно-технологічного забезпечення, ініціативи самих учнів, їхніх батьків тощо.

До досягнення мети профільної освіти в першу чергу повинні бути готовими керівники закладів освіти, тому що багато в чому якість такої підготовки залежить від рівня їхньої управлінської та професійної кваліфікації, бажання створити умови для якісної підготовки конкурентоспроможного випускника, який буде готовий до успішної інтеграції в сучасне суспільство.

Мета: формування нових поглядів, нових компетентностей керівників закладів освіти для забезпечення профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання:


 • забезпечити слухачів сучасною нормативно-правовою базою щодо здійснення профільного навчання;

 • сприяти поновленню знань та придбанню нових компетентностей, необхідних керівникам закладів освіти для підвищення якості профільної освіти.

Під час курсів буде здійснюватися модульний підхід до викладання. Для забезпечення ефективності курсової перепідготовки розробляються нові модулі та оновлюються апробовані.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть знати: • оновлену нормативно-правову базу функціонування закладу освіти для забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • структуру та зміст допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • сучасні технології навчання в профільній освіті;

 • шляхи підвищення якості освіти на профільному рівні;

уміти:

 • використовувати сучасну нормативно-правову базу для забезпечення якісного функціонування навчального закладу та забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу в умовах профільності навчання.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів природничо-математичного циклу.

Фахова складова за предметом – після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: сучасні підходи та методи навчання щодо викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

 • уміти: забезпечувати викладання предмета відповідно до сучасних підходів до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; удосконалювати механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; сприяти реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе керівникам закладів освіти в практичній педагогічній діяльності.

Інтелектуальний капітал для Вас!

Нові
1.3.3.

Інтегровані

проблемні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Нові цілі потребують нових знань! Будете рости над собою чи животіти?

Шляхи забезпечення високої ефективності функціонування сучасного закладу освіти

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти (з інтеграцією 

предмети суспільно-гуманітарного циклу)

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство)

Ризикни стати успішнішим!

XXI століття є «епохою змін», що вимагає від керівників шкіл генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив. Ідеал керівника нового тисячоліття – це лідер інноваційних перетворень, діяльність якого спрямована на розвиток школи.

Керівник закладу освіти – це творча високоосвічена особистість, яка повинна володіти сучасними знаннями та вміннями в галузі менеджменту й інноваційної педагогіки, мати високі моральні, естетичні, комунікативні, світоглядні та інші якості.

Переконання дією для такого керівника є найефективнішим способом подолання опору консерватизму та руху вперед. Наслідок такого управління – школа стає відкритою педагогічною системою, яка, як магніт, притягує носіїв нових ідей. Адже інновації – це не «впровадження» чужого досвіду, яким би передовим він не був. Досвід не передається, передаються ідеї. Передові освітні технології дають їм змогу реалізувати ідеї, здійснити «матеріалізацію» мрій.

Пропоновані курси підвищення кваліфікації заступників директорів закладів освіти будуть спрямовані на підвищення рівня управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентностей заступників директорів закладів освіти відповідно до їх функціоналу.

Мета: формування лідерів інноваційних перетворень, діяльність яких спрямована на розвиток школи.

Завдання: сприяти розвитку вміння інтегрувати ідеї, технології і менеджмент; формувати здатність приймати самостійні рішення та готовність їх відстоювати на шляху до нової якості школи.

Під час курсів буде здійснюватися модульний підхід до викладання. Для забезпечення ефективності курсової перепідготовки розробляються нові модулі та оновлюються апробовані.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть знати:


 • оновлену нормативно-правову базу функціонування закладів освіти для забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • шляхи впровадження ІКТ в управлінську та навчально-виховну роботу;

 • основи менеджменту та проектування;

 • методологію самостійної роботи дорослих у системі безперервної освіти;

 • психологічні основи діяльнісного мотивоутворення;

 • застосування нетрадиційних форм методичної роботи;

уміти:

 • використовувати сучасну нормативно-правову базу для забезпечення якісного функціонування навчального закладу та забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • використовувати ІКТ в управлінській та навчально-виховній роботі;

 • здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу на засадах освітнього менеджменту та проектної технології;

 • сприяти розвитку професійної майстерності педагогів;

 • формувати систему мотивоутворення власного закладу освіти.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Фахова складова за предметом – після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: сучасні підходи до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; шляхи підвищення якості суспільно-гуманітарної освіти; сучасні методи навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам; механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

 • уміти: забезпечувати викладання предмета відповідно до сучасних підходів до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; сприяти підвищенню якості суспільно-гуманітарної освіти; поліпшувати суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки оновленню змісту та запровадження сучасних методів навчання; удосконалювати механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; сприяти реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе заступникам директорів закладів освіти в практичній педагогічній діяльності.

Учімося, випереджуючи час!

Оновлені

1.3.4.

Інтегровані

проблемні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Інвестиції через професіоналізм. Професіоналізм через освіту

Інноваційні підходи

до управління навчальним закладом

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти (з інтеграцією 

предмети природничо-математичного циклу)

(2 предмети на вибір з переліку: математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Бажаєш


 • управляти школою по-новому,

 • бути лідером в освіті,

 • володіти сучасними інформаційними технологіями?

тоді ці курси для вас!

XXI століття є «епохою змін», що вимагає від керівників шкіл генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив. Ідеал керівника нового тисячоліття  це лідер інноваційних перетворень, діяльність якого спрямована на розвиток школи.

Керівник ЗНЗ  це творча високоосвічена особистість, яка повинна володіти сучасними знаннями та вміннями в галузі менеджменту й інноваційної педагогіки, мати високі моральні, естетичні, комунікативні, світоглядні та інші якості.

Переконання дією для такого керівника є найефективнішим способом подолання опору консерватизму та руху вперед. Наслідок такого управління  школа стає відкритою педагогічною системою, яка, як магніт, притягує носіїв нових ідей. Адже інновації  це не «впровадження» чужого досвіду, яким би передовим він не був. Досвід не передається, передаються ідеї. Передові освітні технології дають їм змогу реалізувати ідеї, здійснити «матеріалізацію» мрій.

Пропоновані курси підвищення кваліфікації заступників директорів закладів освіти будуть спрямовані на підвищення рівня управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентностей заступників директорів закладів освіти відповідно до їх функціоналу.

Мета: формування лідерів інноваційних перетворень, діяльність яких спрямована на розвиток школи.

Завдання:


 • сприяти розвитку вміння інтегрувати ідеї, технології і менеджмент в навчально-виховний процес;

 • відпрацювати технології управління інноваційними процесами у закладі освіти;

 • систематизувати знання заступників директорів закладів освіти щодо технології управління змінами.

Під час курсів буде здійснюватися модульний підхід до викладання. Для забезпечення ефективності курсової перепідготовки розробляються нові модулі та оновлюються апробовані.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть знати: • оновлену нормативно-правову базу функціонування закладів освіти та забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • технології управління інноваційними процесами в закладі освіти;

 • шляхи впровадження ІКТ в управлінську та навчально-виховну роботу;

 • основи менеджменту та проектування;

 • методологію самостійної роботи дорослих у системі безперервної освіти;

 • психологічні основи діяльнісного мотивоутворення;

 • застосування нетрадиційних форм методичної роботи;

уміти:

 • використовувати сучасну нормативно-правову базу для забезпечення якісного функціонування навчального закладу та забезпечення нових Державних стандартів освіти;

 • визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти;

 • використовувати ІКТ в управлінській та навчально-виховній роботі;

 • здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу на засадах освітнього менеджменту та проектної технології;

 • сприяти розвитку професійної майстерності педагогів;

 • формувати систему мотивоутворення власного закладу освіти.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів природничо-математичного циклу.

Фахова складова за предметом  після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: сучасні підходи до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; шляхи підвищення якості природничо-математичної освіти; сучасні методи навчання природничо-математичним дисциплінам; механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; шляхи реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

 • уміти: забезпечувати викладання предмета відповідно до сучасних підходів до викладання предмета відповідно до нових Державних стандартів освіти; сприяти підвищенню якості природничо-математичної освіти; поліпшувати суспільно-гуманітарну підготовку учнів завдяки оновленню змісту та запровадження сучасних методів навчання; удосконалювати механізми оцінювання результатів навчальної діяльності учнів; сприяти реалізації та розвитку інтелектуального потенціалу учнів; застосовувати інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування навичок активного та конструктивного входження випускників школи в сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Технологія аналізу результатів роботи освітньої системи», де розглядається алгоритм проведення педагогічного аналізу, що сприятиме формуванню аналітичної компетентності заступників директорів закладів освіти.

Учитися сьогодні – лідирувати завтра!

Оновлені
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка