Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка2/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Варіативна складова: «Методика проведення майстер-класу», «Методика викладання окремих тем курсу», «Методика впровадження регіонального курсу «Розвиток лідерських і підприємницьких якостей». 233

З досвіду роботи Антикуз О.В., учителя фізики Курахівської гімназії «Престиж» Мар’їнського району, переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009», переможця Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор». 234

На цих курсах Ви отримаєте повний комплект мультимедійного супроводу уроків фізики та астрономії і навчитеся розробляти їх самі. 234

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється необхідністю поширення передового педагогічного досвіду, залучення можливостей та інтелектуальних здібностей кращих учителів-новаторів, розвитку професійних контактів та самореалізації педагогічних працівників на засадах неперервної освіти в Донецькій області, реалізації Програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки». 234

Мета творчої майстерні – удосконалення професійної майстерності вчителів фізики та астрономії, забезпечення умов щодо опанування вчителями ґрунтовних психолого-педагогічних, методичних знань з теорії навчання й виховання, методів, технологій сучасної природничої освіти, інноваційних підходів до впровадження компетентнісно орієнтованої, діяльнісної моделі навчання, створення кінцевого продукту шляхом розповсюдження педагогічного досвіду вчителя фізики Антикуз О.В. 234

Завдання творчої майстерні: 234

Модель авторської творчої майстерні вчителів фізики та астрономії передбачає залучення напрацювань учителів Антикуз О.В., поширення її передового педагогічного досвіду, буде сприяти розвитку Ваших професійних контактів, створенню особливого рефлексивного середовища, яке б сприяло саморозвитку та самореалізації вчителів фізики та астрономії. 234

Завдяки цим курсам Ви будете знати сутність сучасної парадигми освіти, вимоги до професійної компетентності вчителя, які випливають з вимог оновленого Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, зможете опанувати методику і технологію формування основних груп компетентностей учнів, навчитеся моделювати уроки з використанням інтерактивних методів і прийомів. 235

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, необхідністю розглянути питання теорії, методики та технологічних підходів до побудови сучасного уроку фізики, астрономії й математики відповідно до оновленого Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 235

Метою курсів є забезпечення умов для опанування вчителями фізики, астрономії й математики ґрунтовних психолого-педагогічних, методологічних знань з теорії навчання й виховання, методів, технологій сучасної природничої освіти, інноваційних підходів до викладання фізики та астрономії, а саме: особистісно орієнтованої та компетентнісної моделі навчання, упровадження діяльнісного підходу до вивчення предметів, використання комп'ютерних технологій. 235

Завданнями курсів є: 235

Навчальним планом курсів передбачена практична складова, яка включає проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних дискусій, презентацій, захист проектів, залучення технології ситуативного моделювання тощо та модулі з математики за спеціалізацією. 236

Спецкурси, спрямовані на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання: 236

На курсах передбачено спілкування слухачів з провідними вчителями Донецької області та науковцями фізико-технічного факультету Донецького національного університету. 236

Ці курси дозволять Вам цього досягти! 237

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, методологічною переорієнтацією процесу навчання з інформативного викладання на розвиток особистості учнів, упровадження інноваційних процесів у викладання фізики та астрономії. 237

Метою курсів є забезпечення умов для опанування вчителями фізики та астрономії ґрунтовних психолого-педагогічних, методологічних знань з теорії навчання й виховання, інтерактивних методів та технологій сучасної природничої освіти, інноваційних підходів до впровадження компетентнісно орієнтованої моделі навчання. 237

Завданнями курсів є: 237

План курсів передбачає висвітлення нових педагогічних технологій; продуктивних методик навчання і виховання учнів. Учителі відпрацюють практичні аспекти діяльнісного та особистісно орієнтованого, рівневого та диференційованого підходів у навчанні, моніторингу навчальних досягнень учнів, навички роботи з програмним забезпеченням викладання фізики. 237

Заплановано ознайомлення з досвідом роботи вчителя фізики Антикуз О.В. щодо впровадження інформаційних технологій у практичну діяльність вчителя фізики та астрономії. Вивчення спецкурсів буде сприяти формуванню професійних компетенцій учителів щодо ефективного використання інформаційних технологій та технологій педагогічної діагностики в сучасній школі. 237

На курсах передбачено використання дистанційної форми навчання на проміжному етапі графіку курсів з метою забезпечення якісної систематичної самостійної роботи слухачів та підвищення рівня їх інформаційної культури. 237

Компетентнісно орієнтований урок фізики 238

й астрономії: теорія і практика проведення 238

Якщо Ви бажаєте побудувати свою підготовку і кваліфікацію, бути самостійним у судженнях та автономним у процесі навчання й трудової діяльності, обирайте саме ці курси! 238

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється сучасними тенденціями розвитку суспільства, необхідністю переходу на технології компетентнісно орієнтованого навчання в умовах профілізації, на освоєння технологій оцінювання рівня сформованості ключових та предметних компетентностей учнів і прийняттям нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 238

Мета курсів підвищення кваліфікації –забезпечення умов для опанування вчителями фізики та астрономії Державного стандарту базової і повної середньої освіти, інноваційних підходів до впровадження компетентнісно орієнтованої моделі та діяльнісного підходу до навчання, забезпечення умов щодо опанування вчителями фізики ґрунтовних психолого-педагогічних, методичних знань з теорії навчання й виховання відповідної галузі, методів, технологій сучасної природничої освіти. відповідної галузі, методів, технологій сучасної природничої освіти. 238

Завданнями курсів є: 238

Навчальним планом курсів передбачена практична складова, яка включає проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, тематичних та проблемних дискусій, презентацій, захист проектів, залучення технології ситуативного моделювання тощо. 238

Спецкурси дозволять педагогам використовувати на практиці сучасні підходи до побудови уроку: 239

На курсах передбачено використання дистанційної форми навчання на проміжному етапі графіку курсів з метою забезпечення якісної систематичної самостійної роботи слухачів та підвищення рівня їх інформаційної культури. 239

Ви бажаєте оволодіти необхідними для професійної діяльності знаннями, уміннями, навичками й ефективно використовувати їх на практиці? Тоді обирайте ці курси! 239

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється сучасними тенденціями розвитку системи освіти, оновленням філософії та зміною парадигми освіти в Україні, орієнтацією на вивчення фізики та астрономії в системі компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання, прийняттям нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 239

Метою курсів є ознайомлення педагогів з концептуальними засадами організації сучасної моделі допрофільної підготовки та профільного навчання та авторськими технологіями її впровадження, забезпечення умов для опанування вчителями фізики та астрономії Державним стандартом базової і повної середньої освіти, інноваційними підходами впровадження компетентнісно орієнтованої моделі та діяльнісним підходом до навчання, удосконалення професійної майстерності вчителів з питань сучасної методики розв'язування фізичних та астрономічних задач. 239

Завдання курсів: 239

Навчальним планом передбачено опрацювання методів формування в учнів умінь розв'язувати розрахункові та якісні задачі з фізики й астрономії, розвитку їх дивергентного мислення та інтелектуально-творчих здібностей. 240

Слухачам будуть запропоновані нові класи задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв'язання цих задач та організація діяльності учнів на відповідних уроках. 240

Вивчення спецкурсів дозволить розвинути у вчителів установки до інноваційності та вміння використовувати компетентнісно орієнтований підхід для організації навчальної діяльності учнів. 240

На курсах передбачено спілкування слухачів з провідними вчителями Донецької області та науковцями фізико-технічного факультету Донецького національного університету. 240

Якщо Ви, як Конфуцій, розглядаєте навчання, як процес трансформації, який відбувається всередині однієї людини, але через взаємодію з іншими людьми, тоді ці курси саме для Вас! 240

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється необхідністю підвищення рівня професійної компетентності педагогів як соціально-педагогічної умови забезпечення якості освіти, особливостями вивчення фізики та астрономії у зв'язку з прийняттям нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 240

Метою курсів є формування професійних компетенцій для здійснення ефективного навчання дітей, надання ґрунтовної науково-теоретичної та методичної допомоги педагогам щодо основ розвитку життєвих компетентностей учнів, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходу до викладання предметів та забезпечення умов для опанування вчителями фізики та астрономії нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 240

Завданнями курсів є: 241

Планом курсів передбачено ознайомлення слухачів із сутністю, метою і принципами організації профільного навчання; вітчизняним та зарубіжним досвідом організації профільного навчання, особливостями змісту, методів, дидактичного забезпечення профільного навчання фізики. 241

Навчальним планом також передбачено: вивчення Державного стандарту базової і повної середньої освіти з фізики, методики викладання основних тем курсу фізики й астрономії, сучасних технологій навчання; ознайомлення з вимогами до викладання фізики й астрономії; знайомство з сучасною теорією уроку, з технологією проведення аналізу уроку, критеріями оцінки знань з предмета. Під час фахової підготовки акцент буде зроблено на засвоєння та усвідомлення сутності педагогічних компетентностей як провідних ідей підвищення професійної майстерності педагогів. 241

Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти активного та інтерактивного навчання, диференціації навчальної діяльності учнів, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу. 241

Знайомство слухачів зі спецкурсами: 241

дозволить їм враховувати при здійсненні професійної діяльності сучасні тенденції розвитку освіти. 241

На курсах передбачено спілкування слухачів з провідними вчителями Донецької області та науковцями фізико-технічного факультету Донецького національного університету. 241

Автор технології: Козлова Т.Л., учитель хімії вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист ліцею-інтернату «Ерудит», Заслужений вчитель України (база: ліцей-інтернат «Ерудит»). 243

Ваше професійне вдосконалення – в інноваційному підвищенні кваліфікації щодо підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до олімпіад з хімії. 243

Після цих курсів у Вас буде більше переможців! 243

Обласна авторська творча майстерня створюється з метою вдосконалення та розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 243

Курси спрямовані на опанування досвіду роботи Т.Л. Козлової щодо особливостей упровадження в практичну діяльність навчального закладу технології підготовки учнів до інтелектуальних змагань. Слухачі будуть ознайомлені з обдарованістю як соціально-педагогічною проблемою, психологічними особливостями обдарованих дітей, специфікою пізнавальної діяльності, методикою розвитку критичного мислення, навчальними програмами для обдарованих дітей. 243

Мета – надати вчителям інструментарій для організації продуктивного педагогічного супроводу розвитку хімічної обдарованості та предметних компетенцій школярів, опрацювати вміння та навички організації індивідуальної та корекційної роботи з ними, здійснення педагогічного супроводу, упровадження інноваційних технологій у практику педагогічної діяльності. 243

Слухачі будуть залучені до роботи в тимчасових творчих групах щодо конструювання продуктивних завдань креативного характеру, різноманітних тренінгів з набуття певних умінь щодо роботи з обдарованими учнями. 243

Передбачено розвиток бажання і вміння слухачів продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. 243

Продуктом майстерні будуть навчальні посібники, науково-методичні матеріали, портфоліо наукових та методичних розробок тощо. 243

Ми пропонуємо курси, на яких Ви отримаєте: 244

Тематика курсів обумовлена сьогоденням. Суспільство потребує особистостей з розвинутими життєвими компетентностями. 244

Метою курсів є підвищення професійного рівня сучасного вчителя біології та хімії. 244

Завдання: 244

Навчально-тематичним планом передбачається: аналіз Державного стандарту базової і повної середньої освіти з біології та хімії, ознайомлення з вимогами до викладання даних предметів, сучасною теорією уроку, з технологією проведення аналізу уроку та шляхами його вдосконалення; опрацювання сучасних технологій навчання та продуктивних методик викладання, які сприяють підвищенню якості біологічної та хімічної освіти. 244

Слухачі зможуть на практичних заняттях, тренінгах, семінарах опрацювати різні аспекти компетентнісного навчання, прийоми педагогічної техніки моделювання освітнього процесу. 244

Слухачам будуть надані: консультації протягом дистанційного періоду щодо оновленого змісту природничої освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів; інструктивно-методичні матеріали щодо виконання індивідуальних творчих робіт. 244

Варіативна складова: 244

Інноваційні аспекти викладання хімії 245

в контексті Державного стандарту базової 245

і повної загальної середньої освіти 245

Ознакою цих курсів є: 245

Головною метою курсів є надання допомоги вчителям, які викладають хімію відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 2011 року. 245

Зміст навчання окреслюється опрацюванням сучасної науково-методичної теорії щодо організації уроку, яка доповнюється практичною спрямованістю щодо його моделювання та конструювання. 245

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів хімії, які викладають за сучасними технологіями навчання. 245

Навчально-тематичним планом передбачається: 245

Варіативна частина навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів за потребою слухачів: 245

Розвиток критичного мислення учнів 246

засобами активного навчання на уроках хімії 246

Для Вашого професійного вдосконалення, пропонуємо курси, на яких Ви зможете ознайомитись з інноваційними педагогічними технологіями проведення сучасного уроку хімії щодо забезпечення особистісно зорієнтованого підхіду і розвитку критичного мислення учнів. 246

Актуальність проблеми. Критичне мислення – продуктивна й позитивна розумова діяльність. Люди, які вміють критично мислити, живуть активним життям, відчувають себе творцями та реформаторами свого життя. Майбутнє здається їм відкритим і залежним від їхньої волі, а не закритим і зумовленим наперед. Підходячи до всього критично, ми усвідомлюємо всю різноманітність цінностей, реакцій, суспільних структур. Критичне мислення – це процес, а не результат. 246

Курси розраховані на якісно нові зміни в підходах до організації навчально-виховного процесу вчителями-хіміками, на сприяння активному навчанню учнів і розвитку в них критичного мислення. 246

Метою курсів є впровадження діяльнісної (стратегічної) змістової лінії стандарту освіти в практику роботи вчителів, формування професійних компетенцій для впровадження активних методів навчання, що забезпечують особистісно зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення. Соціально-гуманітарна підготовка передбачає вивчення питань, що пов'язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації. У цьому блоці розглядаються шляхи модернізації системи освіти на державному та регіональному рівнях, визначається місце проблеми розвитку критичного мислення, розкриваються питання профілізації школи тощо. 246

Професійна підготовка полягає в проведенні семінарів, тренінгів, практикумів, зорієнтованих на формування власних суджень і вироблення такого способу викладання, який сприятиме організації ефективного навчання. Передбачається ознайомлення вчителів з різними методиками, які сприяють розвитку в учнів навичок критичного мислення, допомагають створенню комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 246

Термін навчання ділиться на три етапи: організаційно-настановна сесія, дистанційний етап (Інтернет-семінари, підготовка творчого проекту, проходження навчальної практики), залікова сесія. 246

Координатор (тьютор) затверджує індивідуальний план слухача (тема творчої роботи, терміни виконання, контрольних робіт у системі On-Line, перелік модулів і терміни їх вивчення, термін консультацій за Internet та дати заліків). Під час підсумково-звітної сесії педагоги складуть залік, захистять кооперативні творчі проекти, візьмуть участь у конференції з обміну досвідом тощо. 247

Навчання на цих курсах дасть Вам можливість опанувати продуктивні технології розв’язання задач з хімії з метою підготовки учнів до олімпіад. 247

Актуальність курсів з даного напрямку пояснюється зміною парадигми освіти в Україні, орієнтацією на вивчення хімії в системі особистісно зорієнтованого навчання, прийняттям нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 247

Мета курсів підвищення кваліфікації –забезпечення умов для опанування вчителями хімії Державного стандарту базової і повної середньої освіти, ґрунтовних психолого-педагогічних, методичних знань з теорії навчання й виховання, інноваційних підходів до впровадження компетентнісно орієнтованої моделі навчання, удосконалення професійної майстерності вчителів з питань сучасної методики розв’язування хімічних задач. 247

Завдання курсів: 247

Навчальним планом передбачено опрацювання методів формування в учнів умінь розв’язувати розрахункові та якісні задачі з хімії, розвитку їх дивергентного мислення та інтелектуально-творчих здібностей. 247

Слухачам будуть запропоновані нові класи задач: дослідницькі, винахідницькі, відкритого типу, задачі-оцінки, експериментальні та ін. На практичних заняттях будуть розглянуті методи розв’язання цих задач та організація діяльності учнів на відповідних уроках. 248

Спецкурси: 248

На курсах передбачено спілкування слухачів з провідними вчителями Донецької області та науковцями хімічного факультету Донецького національного університету. 248

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти вимагає від учителя математики нових підходів до викладання предмета на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходу із широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні потрібен учитель, який не стільки вміє передавати суму знань учням, а розвиває у них ключові та предметні компетентності, формує навички ХХІ століття. 248

На курсах буде звернуто увагу на сучасні підходи до конструювання сучасного уроку математики із широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 248

Метою курсів є вдосконалення у слухачів курсів освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань і вмінь із використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики. 248

Варіативною складовою передбачається участь у дистанційних тренінгах з наданням сертифікатів. 248

Унікальна можливість підвищити кваліфікацію! 250

Не тільки посвідчення про підвищення кваліфікації, а при бажанні  диплом переможця конкурсу педагогічної майстерності! 250

Професійна підготовка сучасного фахівця включає в себе фундаментальні загальноосвітні, психолого-педагогічні та спеціальні знання, володіння сучасними педагогічними технологіями, формування установки на інновації і творчість. У зв'язку з цим, найважливішою стороною професійного становлення педагога є осягнення ним педагогічної майстерності. 250

Мета роботи Школи-лабораторії: сприяти усвідомленню фахівцями смислу і призначення професійної діяльності педагога, психолого-педагогічного змісту понять «педагогічна майстерність», «педагогічна культура», «педагогічна техніка». 250

Програма Школи-лабораторії передбачає ознайомлення вчителів з організаційно-методичним супроводом викладання математики в профільній школі в умовах оновлення змісту, форм і методів навчання, з підготовкою до вивчення і впровадження концептуальних положень нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти, з технологічними інноваціями організації і проведення уроку математики, з теорією і практикою проведення майстер-класу (досвід роботи кращих учителів математики області). 250

Організація науково-теоретичної і практичної роботи передбачає лекційно-практичні заняття, консультації, майстер-класи з орієнтацією на подальшу самостійну творчу діяльність з виготовленням конкретного навчально-методичного продукту та заочну підготовку до участі в педагогічному конкурсі. 250

Заочний (дистанційний) етап має характер консультативно-самостійно-творчої діяльності, розробки навчально-методичних матеріалів. 250

Очно-заліковий (конкурсний) етап передбачає участь у педагогічному Бренд-шоу «Стандарт-нестандарт», де учасники демонструють власні родзинки педагогічного досвіду. 250

Дані форми повинні дозволити педагогам не лише «почути», але й «побачити» і «зробити», що, у свою чергу, веде до більш міцного засвоєння отриманої інформації, уміння застосовувати засвоєні знання в житті. Усе це сприятиме підвищенню професійного та особистого статусу педагога. 250

Саме ці курси дозволять Вам досягти відчутних результатів в упровадженні новітніх технологій у процес навчання і сформувати компетенцію як вчителя математики, так і вчителя інформатики в повному обсязі. Ви удосконалите свої теоретичні та практичні навички в цих галузях. 251

Метою та завданнями курсів є створення науково-методичного супроводу опанування та відпрацювання новітніх педагогічних ідей та інноваційних технологій викладання курсу математики та інформатики в основній та старшій школі. Слухачі ознайомляться з актуальними питаннями методики викладання не тільки математики, а також й інформатики через різні технології досягнення навчальних результатів оптимальними засобами. 251

Передбачається поглиблення знань слухачів з різних тем курсу математики та інформатики, широке використання активних методів роботи. 251

На очному етапі вчителі ознайомляться з нормативно-правовою базою викладання математики й інформатики. Учителі зможуть ознайомитися з технологіями ефективного використання ІКТ на уроках та взяти участь у практичних заняттях у школах міста. 251

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає поглиблену фахову підготовку з математики та інформатики через чати, вебінари, консультації тощо. Навчання буде пов’язане з вивченням сучасних підходів до викладання предметів з метою забезпечення нового Державного стандарту освіти. 251

На заключному етапі будуть підведені підсумки роботи кожного вчителя та видані посвідчення про проходження курсів з математики та інформатики одночасно. 251

Ці курси забезпечать Вас практичними навичками впровадження новітніх технологій, проблемного моделювання. Крім того, на учасників чекає комплекс дидактичних матеріалів для проведення сучасного уроку математики, фізики тощо. 252

Епоха змін, інновацій, епоха інтелекту диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до педагогів. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є інноваційні зміни в системі сучасної освіти, розуміння сутності педагогічних технологій тощо. 252

Метою курсів є створення науково-методичного супроводу опанування та відпрацювання сучасних технологій викладання курсу математики та фізики в основній та старшій школі. 252

Слухачам будуть запропоновані певні моделі методики викладання предмета й технологічний шлях досягнення учнями навчальних результатів оптимальними засобами. 252

Слухачі ознайомляться з досвідом кращих учителів, які мають свій погляд на методику викладання курсу шкільної математики й фізики. 252

Планом передбачається поглиблення знань з різних тем курсу математики, структурування навчального матеріалу, тематичне планування та сучасні підходи до організації уроків з математики. 252

У варіативній складовій навчальної програми будуть розглянуті актуальні напрямки розвитку освіти відповідно до запитів слухачів курсів. 252

Підвищення кваліфікації з інших предметів буде проводитися через керовану самостійну роботу слухача на дистанційному етапі. 252

Слухачам будуть надані консультації в дистанційний період щодо оновленого змісту освіти, розвитку життєвих компетентностей школярів, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання індивідуальних творчих робіт. 252

Перевагою дистанційної форми підвищення кваліфікації є можливість тривалого та якісного підвищення кваліфікації без відриву від виконання професійних обов’язків, отримання посвідчення про курсову перепідготовку з двох предметів – математики та фізики. 252

Поглиблення професійної компетентності! Спрямування на розв’язання олімпіадних задач всіх рівнів! Опанування прийомами організації процесу навчання за допомогою сучасних технологій! 253

Актуальність проблеми полягає в необхідності створення науково-методичного супроводу для творчого розвитку математично обдарованих учнів в умовах реалізації програм базових шкіл. 253

Мета курсів – забезпечити педагогів необхідним комплексом теоретичних знань, практичних умінь, навчально-методичних матеріалів, необхідних для організації психолого-педагогічного супроводу розвитку математичної обдарованості школярів. 253

Передбачається робота в тренінговому режимі для виявлення чинників, закономірностей, які сприяють розвитку обдарованої дитини, практичному відпрацюванню новітніх освітніх технологій щодо роботи з обдарованими учнями, проектування індивідуального розвитку обдарованої дитини, творче ситуативне моделювання. 253

На дистанційному етапі курсів буде здійснюватися підготовка педагога щодо роботи з обдарованою дитиною, адаптації обдарованих дітей до умов навчального закладу, забезпечення взаємодії сім’ї і школи щодо розвитку обдарованості, створення портфоліо обдарованої дитини. 253

У варіативній складовій навчальної програми будуть розглянуті питання методології та методики науково-педагогічних досліджень у сучасному навчальному закладі освіти. 253

Ви зацікавлені в ефективному застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики та розвитку практичних навичок в галузі розробки електронних освітніх ресурсів? Ласкаво просимо! 253

Головна мета курсів  ознайомлення вчителів математики з новими освітніми технологіями, перспективним досвідом кращих учителів щодо використання інформаційних технологій при викладанні шкільного курсу математики. 253

Специфікою курсів є організація навчальної діяльності слухачів в очно-дистанційній формі, тому структура програми передбачає послідовне розкриття змісту курсів за змістовими модулями, які розкривають складові професійної компетентності вчителів і містять теоретичну, практичну частини, завдання для самоосвітньої діяльності слухачів та поточне модульне оцінювання. 254

Курсова підготовка висвітлює основи використання комп’ютерних технологій на різних етапах уроку математики, необхідність формування інформаційної культури сучасних педагогів та учнів. 254

Практичні заняття передбачають опрацювання методики використання існуючого програмного забезпечення як елементу дистанційної освіти, ресурсів глобальної мережі Internet при вивченні математики. 254

Курсова підготовка дасть можливість учителям розробити алгоритм дій щодо вдосконалення власної системи планування і застосування сучасних комп’ютерних технологій у професійній діяльності. 254

На курсах слухачі матимуть час для самоосвітньої діяльності, отримають необхідну навчально-методичну літературу, а по закінченні курсової перепідготовки отримають комплекс розроблених навчально-методичних матеріалів. 254

Забезпечення моніторингу освітніх процесів дозволяє нам не декларувати особистісно орієнтований підхід, а конструювати його і постійно вдосконалювати. Саме на цих курсах учитель значно підвищить свою педагогічну майстерність та якість математичної освіти. 255

Мета курсів  актуалізація знань слухачів щодо моніторингових досліджень у системі освіти; показати можливості і переваги моніторингових досліджень різних рівнів. 255

Слухачі матимуть змогу ознайомитися з історією застосування тестових технологій у світі, в Україні, у Донецькій області відповідно нормативно-правовій основі впровадження тестових технологій в освітній процес. 255

Значна увага буде приділена визначенням «якість освіти» та «моніторинг якості освіти», рівням та методам моніторингових досліджень. Будуть показані можливості і переваги сучасних тестових технологій, вимоги до формування завдань та підбору відповідей, форми тестових завдань, особливості використання з урахуванням вікових особливостей дітей. 255

Учителі навчаться як: 256

У ході практичних занять слухачі курсів набудуть умінь складати різні форми тестових завдань, проводити їх експертну оцінку. 256

Варіативною складовою програми передбачено спецкурси та факультативи щодо підготовки учнів до виконання ДКР, ПКР, ДПА, ЗНО. 256

Пропоновані курси  це: 256

Шкільна олімпіада з математики та ТЮМ має на меті поглиблене вивчення предмета, розвиток логічного і творчого мислення, підняття статусу предмета. Однією з проблем у підготовці школярів до участі в олімпіадному та турнірному русі є недостатні знання більшості педагогів у сфері роботи з обдарованими дітьми методики підготовки школярів до олімпіад і турнірів тощо. 256

Основна мета курсів – підвищення професійної компетенції вчителя та збагачення його творчого потенціалу. 256

Навчальним планом передбачено поглиблення знань про сучасні технології розвитку обдарованості школяра та ознайомлення з варіативними підходами у вивченні здібностей учнів з математики. 256

Слухачі матимуть змогу ознайомитися й відпрацювати методи роботи з обдарованою дитиною, визначити роль і місце загальних та спеціальних евристик у формуванні особистості. Учителі ознайомляться з технологіями досягнення оптимальних результатів у цій роботі. Програма курсів сприятиме формуванню в слухачів розуміння сучасних принципів та ефективної практики в контексті проблеми розвитку обдарованої дитини. 257

Добір спецкурсів, факультативних занять планується як диференціація в організації курсів щодо задоволення потреб учителів. 257

Якщо Ви хочете знати, як саме в школі закладаються основи для самоосвітньої діяльності як однієї із найдоступніших форм розширення і поглиблення знань, то ці курси для Вас. 257

Метою курсів є розкриття системи роботи щодо організації та забезпечення самоосвітньої діяльності учнів. 257

У зв’язку з переходом на новий зміст і структуру навчання необхідно звернути увагу на інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з таких передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо. 257

На курсах значна увага буде приділена виконанню регіональної програми «Діяльність педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл, управлінських і методичних структур щодо організації та забезпечення самоосвіти учнів» та вирішенню таких задач: виявлення реального рівня освіченості учнів загальноосвітніх шкіл відповідно до нових державних стандартів; створення механізму впровадження і відслідкування наслідків самоосвітньої діяльності учнів та адекватної педагогічної технології. 257

Учителі навчаться, як: 257

Учителям буде запропоновано на вибір факультативи, спецкурси, практичні заняття щодо впровадження нових програм та підготовки учнів до ДПА та ЗНО. 258

Учителі, які вважають, що підвищити якість знань учнів можна безпосередньо через реалізацію критеріїв оцінювання навчальних досягнень у нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, що оцінюються, та показником оцінки в балах, підвищать свою професійну кваліфікацію саме на цих курсах. Чекаємо на вас! 258

Мета курсів – створення компетентнісно орієнтовного середовища через запровадження змін у контрольно-оцінювальній діяльності. 258

Навчальним планом курсів передбачено розкриття основних функцій контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, визначення основних видів контролю з математики. 258

Особливу увагу буде приділено вивченню причин реформування системи оцінювання та суті реформи – утворення у свідомості вчителя розуміння оцінки не як фіксатора невдач учня, а як умовної позначки його особистих досягнень. 258

Слухачі ознайомляться з основними компонентами нової системи оцінювання, кінцевою метою якої є не просто засвоєння певної суми знань, умінь та навичок, а формування учнівських компетенцій (соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, самоосвітніх тощо). 258

На курсах передбачено формування основних предметних компетентностей, що визначаються згідно з вимогами Державного стандарту й нових навчальних програм, через контрольно-оцінювальну діяльність учнів з математики. 258

Слухачі матимуть змогу усвідомлювати: що таке контроль, функції та об’єкти контролю, види й способи перевірки; що таке оцінювання, його види, форми, критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів. 258

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному форматі шляхом розгляду навчального матеріалу на лекціях; виконання практичних завдань та завдань для самостійного опрацювання, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати навчально-методичне забезпечення курсу математики. 259

До уваги слухачів запропоновано ряд факультативів та спецкурсів за вибором у межах варіативної складової курсів, робота з інформаційними ресурсами в інфомаційно-бібліотечному центрі та тренінгових класах. 259

Системність знань в ієрархії вимог до їх якості посідає одне з провідних місць і формується на основі узагальнення і систематизації. 259

Якщо вчитель визнає необхідність забезпечення системних знань як відображення сукупності навчального матеріалу і способів діяльності учнів –то ці курси для Вас. 259

Мета курсів полягає в обґрунтуванні ролі і місця узагальнення і систематизації при вивченні математики та розробці нової науково-обґрунтованої методики організації роботи вчителя щодо узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів з математики. 259

На курсах розкриваються загальні вимоги до організації узагальнення і систематизації навчального матеріалу при вивченні шкільного курсу математики, їх роль у процесі роботи над понятійним апаратом шкільної математики, вивченні теорем та розв’язуванні задач, даються методичні рекомендації щодо формування системних знань з математики на основі узагальнення і систематизації. 259

Учителі навчаться усвідомлювати та осмислювати цілі й завдання навчання під час роботи з програмою, установлювати основні структурні одиниці навчального матеріалу у вигляді змістових ліній, об’єднувати в єдиний блок зміст та основні вимоги до математичної підготовки школярів, виділяти понятійний апарат змістової лінії. 259

Добір спецкурсів та факультативних занять з питань організації узагальнення і систематизації знань учнів з математики планується як диференціація в організації курсів щодо сприяння задоволення реальних потреб слухачів. 259

Слухачі одержать методичні рекомендації з питань узагальнення та систематизації знань учнів з математики та будуть уміти: 260

За авторською методикою Губи Г.А., учителя математики, учителя-методиста Ясинуватської ЗОШ № 6. 260

Якщо в цілях і змісті шкільної освіти відбуваються суттєві зміни, вони обов’язково впливають на дидактичні і методичні аспекти організації уроку, оцінювання його ефективності. Саме ці курси допоможуть учителям сучасно застосовувати всі основні категорії дидактики: методи, технології, контроль. 260

Мета: надання методичної допомоги вчителям математики щодо технологічного підходу (чіткої, системної, логічної, науково обґрунтованої діяльності) при плануванні й підготовки до уроку з метою підвищення ефективності уроку, його аналізу та самоаналізу, оновлення знань слухачів щодо вимог до сучасного уроку, інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують формування ключових компетентностей учнів. 260

На заняттях буде приділено увагу наступним питанням: 260

Слухачі будуть знати: основні вимоги до сучасного уроку; особливості сучасних моделей викладання: прямого, кооперативного, дослідницького та моделювання; сутність інтерактивної технології викладання; умови ефективної організації компетентнісно орієнтованого навчання учнів. 261

Слухачі будуть уміти: працювати, використовуючи моделі викладання та інтерактивні технології; створювати необхідні умови для активізації пізнавальної діяльності учнів та формування їх ключових компетентностей. 261

Варіативна складова курсів вміщує спецкурси та факультативи за вибором щодо проведення сучасного уроку. 261

Стати вчителем-майстром  нелегка справа, але майстерності можна навчитися. Учителі, які прагнуть уміти досконало володіти ефективними технологіями навчально-виховного процесу, правильно відбирати їх до кожної конкретної ситуації, діагностувати, прогнозувати та проектувати процес заданого рівня та якості знань учнів, запрошуються безпосередньо на ці курси. 261

Метою курсів є надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителям, які ставлять за мету особистісне опанування та відпрацювання новітніх педагогічних ідей та інноваційних технологій щодо викладання курсу математики в основній та старшій школі відповідно до нових Державних стандартів. 262

Навчально-тематичний план курсів передбачає розкриття загальних вимог до організації навчального матеріалу при вивченні шкільного курсу математики, їх роль у процесі роботи над понятійним апаратом шкільної математики, вивчення теорем та розв’язування задач, даються методичні рекомендації щодо формування системних знань з математики. 262

Педагоги навчаться усвідомлювати та осмислювати цілі та завдання навчання під час роботи з програмою, установлювати основні структурні одиниці навчального матеріалу у вигляді змістових ліній, об’єднувати в єдиний блок зміст та основні вимоги до математичної підготовки школярів, виділяти понятійний апарат змістової лінії. 262

Добір спецкурсів, спецсемінарів та факультативних занять з актуальних питань методики викладання математики допоможуть учителю в підготовці учнів до ДПА і ЗНО. 262

Слухачі отримають дидактичні матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть учителю: 262

Якщо Ви шукаєте новітні технології для реалізації своїх творчих задумок, бажаєте максимально розкрити свій творчий потенціал, реалізуючи в практику інноваційну ідею, тоді ці курси для вас! 263

У сучасній освіті для педагога є важливим уміння максимально розкрити свій творчий потенціал, уміння трансформувати в практику власну інноваційну ідею, знання основ презентації власного досвіду, бути професійно і психологічно підготовленим до участі у фахових конкурсах. 263

Мета очно-заочної школи-лабораторії  максимально розкрити творчий потенціал кожного педагога; допомогти вчителю трансформувати в практику інноваційну ідею або педагогічну технологію через розвиток власного досвіду викладання навчальної дисципліни в умовах окремого навчального закладу. 263

У рамках школи-лабораторії проводиться обласний конкурс фахової майстерності «Бренд-шоу “Стандарт-нестандарт”» відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Вчитель», обласної програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 рр.» з метою підвищення престижу вчительської професії, стимулювання творчості педагогічних працівників, популяризації авторського досвіду, професійної майстерності, виявлення творчих ініціатив учителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області, які успішно працюють в умовах модернізації освіти, виявляють високий рівень професійної компетентності та методичної культури, опрацьовують перспективний педагогічний досвід кращих учителів області, України, зарубіжжя, мають певний творчий доробок. 263

На цих курсах Ви навчитеся бути переможцями! Автор розкриє свої секрети! 264

Упровадження ІКТ-технологій – це основний напрямок розвитку країни на шляху побудови інформаційного суспільства. 264

Головною метою курсів є надання викладачам необхідної підготовки з методології використання інноваційних ІКТ-технологій в освіті та створення електронних засобів навчання на прикладі Adobe Captivate. 264

Передбачено познайомити слухачів з основами роботи в Adobe Captivate, формування навичок створювати, редагувати та публікувати проект, створений в Adobe Captivate; формування професійних компетенцій для використання засобу Adobe Captivate в навчальному процесі; розвинути навички практичного використання зазначених технологій для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом. 264

Передбачається забезпечення слухачів курсів навчально-методичним, дидактичним комплексом матеріалів на електронних і паперових носіях. 264

Варіативною складовою передбачається тренінг за програмою «Учителі в он-лайні» з наданням сертифікату, експрес-курсу «Програмно-методичні комплекси Master Tool та Easy School Book та їх використання в діяльності сучасного педагога». 264

Для Вашого професійного вдосконалення, пропонуємо курси, на яких Ви зможете: 264

Чекаємо на Вас! 264

Основним засобом упровадження освітньої технології є урок, який будучи системним утворенням, до якого входять цілі, його зміст, методи та засоби, є досить динамічною формою організації навчальної діяльності учнів, здатною враховувати нові підходи, ідеї та закономірності, що з’являються в теорії та практиці навчання. 265

На курсах пропонуємо один із можливих підходів, який ґрунтується на науковій теорії та результатах практичного впровадження і дає відповідь на запитання, яким має бути сучасний урок інформатики. Уроки інформатики за останні роки стали не тільки індикаторами змін, що відбуваються в суспільстві із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, а й рушіями процесу інших навчальних дисциплін, які стали широко застосовувати ІКТ. 265

Метою курсів є ознайомлення слухачів із сучасними педагогічними технологіями проведення уроку інформатики та математики, методикою ефективного відбору сучасних форм, методів та прийомів навчання, методикою конструювання та основними моделями викладання інформатики та математики, моделювання сучасного уроку інформатики та математики, моделями уроку-творчої майстерності, комунікативними тренінгами тощо, актуальними питаннями методики викладання інформатики та математики, методикою та інноваційними технологіями викладання предмета «Інформатика» в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 265

Для слухачів передбачається проведення практичних занять, семінарів, консультацій, факультативних занять з актуальних питань викладання інформатики та математики, психології та педагогіки, конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців і лауреатів конкурсів «Учитель року», «Кращий працівник року», «Вчителі-новатори». 265

Варіативною складовою передбачається проведення тренінгів з методики викладання курсів за вибором, тренінг за програмою «Учителі в он-лайні» з наданням сертифікатів, експрес-курсу «Програмно-методичні комплекси Master Tool та Easy School Book та їх використання в діяльності сучасного педагога». 265

Пропонуємо курси, які є одними із провідних у професійній підготовці вчителя початкової школи! 266

Формування методичної культури вчителя початкової школи, який зможе організувати сучасний урок інформатики у своєму класі з використанням інноваційних технологій! 266

Ці курси саме для Вас.  266

Курс «Інформатика» в початковій школі розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у молодшій школі і в наступних класах, формуванню як предметних так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. 266

Мета курсів: 266

Курси будуть проходити за очно-дистанційною формою, враховуючи диференційований, компетентнісний підхід, використання сучасних педагогічних технологій. 266

Передбачається проведення практичних занять, тренінгів, семінарів, консультацій, факультативних занять з актуальних питань викладання інформатики, психології та педагогіки, конференцій з обміну досвідом роботи кращих учителів області, переможців і лауреатів конкурсів «Вчитель року», «Кращий працівник року», «Вчитель-новатор». 266

Тільки справжній фахівець може виховати обдарованого учня! Якщо Ви і є такий та Вас цікавить: обдарованість як соціально-педагогічна проблема; сучасні педагогічні iнновацiї та досягнення при підготовці учнів до інтелектуальних змагань; використання інформаційних технологій для вирішення практичних задач, тоді ми чекаємо саме Вас на цих курсах! 267

Шкільна олімпіада з інформатики має основним завданням підняття інформаційної культури школярів, розвиток логічного і творчого мислення, підняття статусу предмета, поглиблене вивчення предмета. Однією з проблем у підготовці школярів до участі в олімпіадному русі є недостатні знання більшості педагогів у сфері роботи з обдарованими дітьми, методики підготовки школярів до участі в шкільних олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій. 267

Головна мета курсів  познайомити слухачів із обдарованістю як соціально-педагогічною проблемою, психологічними особливостями обдарованих дітей, специфікою пізнавальної діяльності, методикою організації роботи з обдарованою дитиною, сучасними педагогічними iнновацiями та досягненнями при роботі з обдарованим дітьми. Розкрити суть, роль i місце основних методів алгоритмiзацiї та програмування в роботі з обдарованими дітьми, використання інформаційних технологій для вирішення практичних задач. 267

Практичний матеріал розглядається на базі олімпіадних задач районного / міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів. 267

Якщо Ви відчуваєте потребу та бажання в професійному зростанні, тоді обирайте навчання в школі професійної адаптації! Ми пропонуємо: 268

Тобто Ви отримаєте своєрідну гарантію на результат! 268

Головною метою курсів є підготовка вчителів інформатики до викладання предмета «Інформатика» згідно з чинними Державними стандартами базової і повної середньої освіти та початкової загальної освіти. 268

Учителі опрацюють методику сучасного уроку на основі компетентнісно розвивального підходу у викладанні, основні компоненти теорії сучасного навчання інформатики в школі, сучасні тенденції в навчанні інформатики, основні компоненти методичної системи навчання інформатики школі та їх взаємозв'язків у навчальному процесі, методику та інноваційні технології викладання предмета «Інформатика» в початковій школі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 268

Передбачається знайомство з досвідом роботи кращих учителів області, які мають свій погляд на методику викладання курсу інформатики початкових класах, в середній ланці, проведення факультативних занять з актуальних проблем освітянського сьогодення. Учителі матимуть змогу ознайомитись із майстер-класами переможців Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». 268

З досвіду роботи Шляхової Г.Г., учителя трудового навчання і технологій НВК № 91 м. Донецька, учителя-методиста, Заслуженого учителя України. 269

Ви виявили інтерес до якогось народного промислу, бажаєте освоїти його, навчитися чогось нового? Приходьте на ці курси. 269

Для виховання національної свідомості, формування в учнів національної культури вчителям пропонуються дані курси. 269

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителів трудового навчання і технологій із сучасних проблем педагогіки, народних промислів України та методики їх використання на уроках трудового навчання. 269

Теоретичною частиною курсів передбачено розкриття сучасних принципів організації педагогічного процесу з точки зору виховного процесу, наукової основи педагогічної взаємодії, психолого-педагогічні механізми формування особистості, побудови сучасного уроку трудового навчання з використанням народних промислів з метою формування особистості учня. 269

У практичній частині курсів передбачено ознайомлення слухачів з поширеними народними промислами нашого регіону, розробка планів уроків з використанням народних промислів (відповідно до діючих програм трудового навчання для 5-11 класів). 269

Варіативна складова. Слухачам будуть запропоновані спецкурси: «Валяння вовни», «Вишивка», «В’язання». 269

На цих курсах Ви навчитеся проводити уроки на більш високому рівні з меншими навантаженнями на учнів. 270

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителів трудового навчання і технологій щодо проведення компетентнісно орієнтованих уроків трудового навчання і технологій з використанням сучасних інноваційних технологій. 270

Теоретичною частиною курсів передбачено ознайомлення слухачів із сутністю сучасного уроку трудового навчання, методологічними основами провідних педагогічних технологій, сутністю інноваційних процесів у педагогічній практиці з відмінностями навчання в умовах профільного навчально-виховного процесу. 270

Педагоги ознайомляться з проектною технологією, технологією створення компетентнісно орієнтованого уроку трудового навчання, презентацій з навчальних тем з трудового навчання. 270

Практична складова курсів передбачає презентацію досвіду роботи навчальних закладів області. 270

Варіативна складова. Слухачам буде запропоновано спецкурси: «Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання», «Методи розв’язання проектно-технологічних задач», «Сучасні інформаційні технології», «Викладання варіативної складової програми трудового навчання в 5-11 класах». 270

Щоб навчитися готувати учнів до життя на уроках трудового навчання і технологій, Вам необхідно відвідати ці курси. 270

Мета курсів: удосконалити науково-методичну підготовку вчителів трудового навчання і технологій з сучасних проблем педагогіки та методики щодо проведення уроків з метою формування життєвих компетентностей учнів і підготовки їх до життя. 270

Програмою курсів передбачено знайомство слухачів курсів з актуальними проблемами філософії освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасними напрямками розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, технологією використання новітніх освітніх технологій під час проектування сучасного уроку, сучасними інформаційними технологіями, методикою викладання основних розділів та тем програми трудового навчання. 270

Варіативна складова. Учителям буде запропоновано такі спецкурси і факультативи: «Народні художні промисли», «Сучасний мультимедійний урок трудового навчання», «Сучасні інформаційні технології». 271

Бажаєте викладати інформатику і трудове навчання, знайти спільне в цих предметах? Тоді ми чекаємо вас на цих курсах! 271

У зв’язку з тим, що багато вчителів трудового навчання викладають кілька предметів, виникла потреба проведення інтегрованих курсів. 271

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителя трудового навчання, технологій і інформатики шляхом упровадження в практику їх роботи новітніх інформаційних технологій. 271

Цьому сприяють знайомство з актуальними проблемами філософії освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасних напрямків розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, технологіями використання новітніх освітніх технологій під час проектування сучасного уроку, сучасними інформаційними технологіями, методикою викладання основних розділів та тем програми трудового навчання, знайомство з досвідом роботи вчителів м. Донецька та області. Крім цього буде проведена предметна підготовка вчителів з предмета «Інформатика». 271

Варіативна складова: «Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання», «Моделювання процесу навчання», «Використання проектної технології в навчальному процесі», «Викладання варіативної складової програми трудового навчання в 5-11 класах». 271

Що можна знайти спільного в трудовому навчанні і «Основах здоров’я», для чого потрібні ці предмети? Щоб знайти відповіді на ці питання, слід відвідати ці курси. 273

Зважаючи на те, що багато вчителів трудового навчання і технологій викладають кілька предметів, виникла необхідність проведення інтегрованих курсів. 273

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителя з предметів «Трудове навчання, технології» та «Основи здоров’я» шляхом упровадження в практику їх роботи новітніх освітніх технологій. 273

Програмою курсів передбачено знайомство слухачів курсів з актуальними проблемами філософії освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасними напрямками розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, технологією використання новітніх освітніх технологій під час проектування сучасного уроку, сучасними інформаційніми технологіями, методикою викладання основних розділів та тем програми трудового навчання, знайомство з досвідом роботи вчителів м. Донецька та області. Крім цього буде проведена предметна підготовка вчителів з основ здоров’я. 273

Варіативна складова: «Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчанні», «Викладання варіативної складової програми трудового навчання 5-11 класів», «Формування здорового способу життя». 273

Який зв’язок існує між предметами «Трудове навчання» і «Креслення», чи є спільне у викладанні цих предметів, можна з’ясувати на цих курсах. 273

Через те, що багато вчителів трудового навчання і технологій викладають кілька предметів, виникла потреба проведення курсів з інтеграцією. 273

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителя з предметів «Трудове навчання, технології» та «Основи здоров’я» шляхом упровадження в практику їх роботи новітніх освітніх технологій. 274

Програмою курсів передбачено знайомство слухачів курсів з актуальними проблемами філософії освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасними напрямками розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, технологією використання новітніх освітніх технологій під час проектування сучасного уроку, сучасними інформаційніми технологіями, методикою викладання основних розділів та тем програми трудового навчання, знайомство з досвідом роботи вчителів м. Донецька та області. Крім цього буде проведена предметна підготовка вчителів з креслення. 274

Варіативна складова. Спецкурси: «Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчанні», «Викладання варіативної складової програми трудового навчання 5-11 класів», «Формування графічних навичок учнів». 274

Якщо Ви бажаєте засвоїти нові підходи до проведення уроків трудового навчання і технологій відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі технології, то Вам слід відвідати ці курси. 274

Головною метою курсів є надання допомоги вчителям, які викладають трудове навчання і технології згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2011 року. 274

Зміст навчання окреслюється опрацюванням сучасної науково-методичної теорії щодо організації уроку, яка доповнюється практичною спрямованістю щодо його моделювання та конструювання. 274

Програма курсів передбачає ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом кращих учителів трудового навчання, які викладають за сучасними технологіями навчання. 275

Навчально-тематичним планом передбачається: 275

Варіативна складова навчального плану забезпечується добором спецкурсів та факультативів за потребою слухачів: «Ділове українське мовлення», «Формування здорового способу життя», «Інформаційні технології у викладанні трудового навчання». 275

Якщо є бажання більш досконало ознайомитися з новими підходами до технологічної підготовки учнів, інноваціями в проведенні уроків з цього напряму, тоді ми чекаємо Вас на цих курсах! 275

Мета курсів: удосконалення науково-методичної підготовки вчителя. 275

Цьому сприяють знайомство з актуальними проблемами філософії освіти шляхом гуманізації та гуманітаризації навчального процесу; розкриття основ психології, розвитку і становлення особистості, сучасних напрямків розвитку освіти в Україні та міжнародному рівні, розвиток профільного та допрофільного навчання, методики викладання основних розділів та тем програми трудового навчання. Буде розглянуто організацію профільного навчання в освітній галузі «Технології». 275

Учителі опрацюють технологію сучасного уроку на основі особистісно орієнтованого підходу у викладанні. Будуть проведені рольові, психолого-педагогічні тренінги, які допоможуть удосконалити комунікативні навички. На практиці слухачі ознайомляться з перспективним досвідом роботи вчителів м. Донецька й області. Слухачі курсів будуть практикуватись у викладанні предмета українською мовою. 275

Варіативна складова: «Упровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання», «Моделювання процесу навчання», «Народні промисли України». 276

Пам’ятай! Комп’ютер та Інтернет  це реалії, від яких не треба відгороджуватися, а навпаки  треба вникати і долучатися! Саме для цього ми пропонуємо ці курси! 276

Програма курсів створена з урахуванням завдань регіональної комплексної програми «Розвиток інноваційної діяльності». 276

Мета курсів: поглибити знання бібліотекарів щодо роботи з комп’ютером, використання сучасних програм для автоматизації їх роботи, пошуку корисної інформації в мережі Інтернет; надати науково-теоретичну, методичну та практичну допомогу. 276

Робота курсів спланована таким чином, щоб сформувати у слухачів певні компоненти інформаційної культури: 276

Варіативною частиною передбачена можливість застосування на практиці найсучасніших комп’ютерних технологій, а саме: використання Office Web Apps-додатків, електронних журналів і щоденників, он-лайн сервісів для навчального процесу, спілкування, тестування, системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки, сховища файлів, спільного доступу тощо. 276

Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо: 278

Основною метою курсів є становлення професійної майстерності бібліотекаря, розробка та впровадження нових форм роботи, що сприяють їх адаптації до інноваційних процесів у навчальному закладі. 278

Програмою курсів передбачено спрямування на розкриття аспектів оновлення бібліотечного процесу, його оптимізації через використання сучасних технологій; ознайомлення з інноваційними формами роботи з читачами; вивчення передового досвіду бібліотек ЗНЗ області; здійснення супроводу впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та використання медіа-ресурсів на практиці; створення сприятливих умов для позитивної мотивації до читання; ознайомлення із психолого-педагогічними аспектами розкриття творчого потенціалу читачів, їх здібностей та обдарувань. 278

Варіативною частиною передбачена можливість застосування на практиці найсучасніших комп’ютерних технологій, а саме: використання Office Web Apps-додатків, електронних журналів і щоденників, он-лайн сервісів для навчального процесу, спілкування, тестування, системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки, сховища файлів, спільного доступу тощо. 278

Курси для тих, хто захоплений своєю професією, хто мріє працювати в сучасній бібліотеці, цікавиться передовим досвідом колег, хоче впроваджувати та використовувати ІКТ у своїй діяльності. 278

Мета курсів: 279

Основною ідеєю програми курсів є те, що шкільні бібліотеки зараз перетворюються на шкільні бібліотечно-інформаційні центри. 279

Варіативною частиною передбачена можливість застосування на практиці найсучасніших комп’ютерних технологій, а саме: використання Office Web Apps-додатків, електронних журналів і щоденників, он-лайн сервісів для навчального процесу, спілкування, тестування, системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки, сховища файлів, спільного доступу тощо. 279

Ми пропонуємо навчання з початкового рівня, з будь-якою освітою, отриманою раніше. 279

Програма курсів орієнтована на набуття теоретичних та практичних знань і навичок. 279

Метою курсів є розвиток професійної компетентності бібліотекарів щодо інформаційного супроводу навчальної діяльності учнів. 279

Програма курсів передбачає створення умов і надання можливості бібліотекарям навчальних закладів ознайомитись з інноваційними технологіями, системою бібліотечно-бібліографічної роботи в сучасній школі, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи бібліотек, основними функціями та завданнями навчальної бібліотеки, діяльністю бібліотеки навчального закладу як інформаційного та соціокультурного центру. 279

Під час проходження курсів слухачам будуть запропоновані спецкурси, на яких вони зможуть підвищити не лише свою професійну компетентність, а й оволодіти основами роботи в мережі Інтернет, навчитися створювати електронні поштові скриньки, організовувати спілкування з використанням ресурсів та сервісів мережі Інтернет. 280

Слухачі курсів матимуть можливість працювати в інформаційно-бібліотечному центрі інституту з комп’ютерною технікою, ознайомитися з роботою електронної бібліотеки, досвідом роботи шкільних бібліотек Донеччини. 280

Якщо Ви бажаєте стати успішним менеджером освіти, навчитися якісно керувати навчальним закладом та доцільно впроваджувати інновації в навчально-виховний процес, то ці курси для вас! 280

Тенденції та орієнтири становлення й розвитку нової системи української освіти, суттєві зміни в педагогічній теорії та практиці висувають перед керівниками навчальних закладів нові знання. Управління сучасним освітнім закладом є складною системою з численними внутрішніми взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків між адміністрацією, тобто якісною роботою менеджера освіти. Шкільна практика свідчить про слабку обізнаність та недостатню готовність керівників навчальних закладів до професійної діяльності. У зв’язку з цим проблеми управління освітніми процесами визнані актуальними. 280

Програма курсу побудована за вимогами модульної системи організації навчального процесу та передбачає її реалізацію в різних формах навчання (очна та дистанційна). 280

Мета: отримання додаткових знань, необхідних для ефективної роботи менеджера закладу освіти та успішної діяльності організації. 280

Завдання: 281

Освітньою програмою курсів передбачається висвітлення та опрацювання наступних питань: моделювання системи управління в освітньому закладі з позиції системно-діяльнісного підходу; керівник навчального закладу як менеджер; управління змінами в навчальному закладі; інноваційні підходи в роботі з персоналом; організаційна культура закладу; управлінська практика в центрах інноваційного досвіду. 281

Очікувані результати: слухачі курсів оволодіють основними напрямками державної освітньої політики; ключовими поняттями із галузі теорії управління освітніми закладами; набудуть досвіду роботи з інформацією нормативно-правого характеру, вирішення практичних задач щодо організаційних, освітніх областей діяльності керівників, оволодіють управлінськими засобами та інструментаріями, що забезпечують ефективну систему управління освітніми закладами. 281

Засвоєння програми курсів забезпечується психолого-педагогічною, інформаційною та науково-методичною підтримкою слухачів курсів. 281

По закінченні видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 281

Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем. (Конфуцій) 281

Опановуючи дидактику інклюзивного навчання, педагог готується до виконання особливої місії – навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Програма курсів спеціалізації дозволить увійти в проблему інклюзії, осягнути її можливості, сформувати власний шлях до якісної освіти кожної дитини. 281

На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні освітні реформи набувають усе більше гуманістичної спрямованості. Особливе місце в модернізації системи освіти посідає освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку, адже згідно з демократичними соціальними перетвореннями і пріоритетами сьогодення в нашій країні законодавчо визнано право кожної дитини на здобуття освіти в загальноосвітніх закладах за місцем проживання. Така система освіти набула назву інклюзивної освіти. 282

Розвиток системи інклюзивної освіти потребує підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, їх підготовку до роботи з учнями, які мають особливі освітні потреби. 282

Метою курсу є підготовка керівних та педагогічних кадрів системи загальної середньої та дошкільної освіти, методистів рай (міськ) методкабінетів до впровадження інклюзивного навчання. 282

Основними завданнями курсу є: 282

По закінченні видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 283

Ви прагнете залучити учнів до безмежного світу мистецтва, розкрити багатство культурної світової та національної спадщини, виховати глибоко духовну особистість; оволодіти інноваційними технологіями викладання предметів «Художня культура» та «Образотворче мистецтво», отримати свіжий практичний досвід через спілкування з педагогами-майстрами? Спеціалізація – це Ваш правильний вибір! 283

Метою курсу спеціалізації є надання науково-теоретичної, методичної та практичної допомоги вчителям, які викладають або будуть викладати предмети «Художня культура», «Образотворче мистецтво». 283

Програма курсу побудована за вимогами кредитно-модульної системи модернізації навчального процесу та передбачає: опанування основ інноваційної педагогіки та сучасної психології; ознайомлення з методикою викладання предмета з використанням мультимедійних технологій; формування самоосвітніх компетентностей, оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності; висвітлення ролі культурологічної підготовки сучасного вчителя у викладанні художньої культури. 283

Реалізація змісту курсу спрямована на формування культури почуттів та особистісно позитивного ставлення до мистецьких цінностей; розуміння зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищами, життєдіяльністю людини; усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з розумінням особливостей інших культур світу; опанування художньо-практичними вміннями та навичками, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями в практичній діяльності та в процесі самоосвіти. 283

Під час курсів слухачі будуть залучені до практичної творчої роботи та роботи проведення авторських майстер-класів, ознайомляться з відеоматеріалами кращих методичних наробок у галузі образотворчого мистецтва України та Донецької області. 284

По закінченні видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 284

Для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів 284

Якщо Ви бажаєте розвивати власну економічну культуру і допомогти дітям зорієнтуватися у світі цінностей суспільства, то наші цілі збігаються. 284

Економічне виховання – цілеспрямований процес взаємодії дорослого та дитини, орієнтований на засвоєння доступних віку елементарних економічних понять, формування почуттів та морально-економічних якостей, необхідних для економічної діяльності, розвитку інтересу до економічної сфери життя, формування навичок соціально-економічної поведінки. Заплануйте відвідати ці курси! Чекаємо на Вас! 284

Метою курсів є підготовка вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми формування первинного економічного досвіду дітей дошкільного віку 284

Слухачі курсів ознайомляться з досвідом роботи педагогічного колективу ДНЗ № 30 м. Шахтарська – дипломанта виставки-презентації «Інноватика сучасної освіти», а також з авторським освітнім проектом, що має за мету створення умов для ефективного формування первинного економічного досвіду дошкільників, виховання нового покоління, яке буде позитивно сприймати економічну інформацію, засвоювати елементарні економічні поняття та набувати «ринкових» навичок поведінки. 284

Навчальним планом передбачається науково-теоретична, методична та практична підготовка щодо формування первинного економічного досвіду дітей дошкільного віку. 284

Основним завданням курсу є: 284

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та передбачає реалізацію теоретичного та практичного змісту. 285

Для слухачів передбачено активні форми навчання, семінарські та практичні заняття, тренінги творчих майстерень тощо. 285

Можливості – унікальна таємниця особистості. Після стажування за програмою наших курсів ми допоможемо Вам відкрити таємницю в кожній дитині. 287

Актуальність: необхідність оволодіти спеціальними психологічними знаннями, із галузі клінічної психології та патопсихологічного дослідження за метою надання своєчасної та якісної психологічної допомоги дітям, які мають різні можливості власного розвитку. 287

Функціональний вектор: психологічний супровід формування життєздатності дитячої особистості із особливими потребами шляхом удосконалення її індивідуального тренду розвитку (здобуття нових практичних навичок та теоретичних знань у галузі патопсихології). 287

Мета курсів: поглиблення теоретичних знань і розширення практичних умінь психологів щодо проведення консультативно-діагностичної, корекційної, профілактичної та психопросвітницької роботи із учнями, які мають різні відхилення в розвитку (розумова відсталість, затримка психічного розвитку, психічні порушення особистості, аутичні розлади, дефіцитарний розвиток, гіперактивність, ММД) та які навчаються в межах інклюзивного навчального середовища. 288

Завдання: 288

Головні тенденції сучасної школи – це не тільки навчати, а й готувати всебічно розвинену, здорову духовно та фізично особистість, яка б перетворилася в майбутньому на спроможну до конкуренції особистість, професіонала на ринку праці. Проте не кожна дитина в силу власних психофізичних обмежень здатна на втілення такої освітньої моделі. Надати своєчасну допомогу дітям із особливими потребами, випередити утворення психічних викривлень в емоційній, мотиваційній та морально-етичній сферах особистості, яка повинна пристосовуватися до навколишнього світу на межі своїх можливостей – ось головна задача психологічного супроводу інклюзивного освітнього середовища, до якого залучена така дитина. 288

Проте до якісного виконання функцій інклюзивного психологічного супроводу сучасні психологи закладів освіти не готові. Фахові обмеження – головна проблема професійної гнучкості у випадку залучення психолога-фахівця до супроводу інклюзивної освіти. Саме тому запропонована програма стажування спрямована на поглиблення знань із галузі консультативної, тренінгової та діагностичної роботи відповідно до спеціальних методологічних засад організації корекційно-компенсаторної роботи із дітьми, які мають різні розлади в розвитку, а також спрямована на висвітлення основних практичних аспектів експрес-діагностики, практичної корекційної та консультативної роботи із такими дітьми та їхніми родинами. 288

Родинний супровід – неодмінна складова будь-якого алгоритму психолого-педагогічної допомоги таким дітям. Як своєчасно та правильно здійснити профілактичну, корекційну та консультативну роботу, як врахувати особливості вторинного та третинного емоційно-вольового дефекту учня із обмеженими можливостями з метою формування здорового погляду на власне життя у такої дитини? Усі ці питання ви зможете прояснити для себе, прослухавши теоретичний та практичний модульні блоки, які підготували для вас у межах програми стажування фахівці кафедри менеджменту освіти та психології. 289

Програма стажування «Психологічний супровід особистості учня із особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища» створена відповідно до основних змістових вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, Державних стандартів початкової і загальної освіти, базової і повної середньої освіти, освіти дітей із особливими потребами, що обумовлено впровадженням у сучасний освітній шкільний процес найважливіших ідей та концептуальних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні 2012-2021 рр., Регіональної програми «Освіта Донеччини» 2012-2016 рр. та Національної доктрини розвитку освіти. 289

Використовуючи психодинамічні та проективні технології в роботі практикуючого психолога в системі освіти в межах його корекційно-компенсаторної і консультативно-просвітницької функцій сформувати в структурі дитячої особистості ключові психологічні компетентності, необхідні для повноцінного дорослого життя в майбутньому, незважаючи на можливі відхилення психосоматичного розвитку: життєву стійкість - усвідомлюючи реальні можливості дитини допомогти їй сформувати індивідуальний тренд життєвого розвитку, сформувати власне правильне збалансоване бачення себе як особистості. 289

Стажування – це: 290

Стажування – вибір ефективного шляху професійного зростання! 290

Актуальність стажування зумовлена викликами часу: сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти, запровадження нових Державних стандартів, інноваційних підходів і технологій навчання потребує вчителя «нового» типу – креативного, мобільного, ініціативного, здатного до активного навчання протягом життя, швидкої адаптації та творчого саморозвитку. 290

Саме на підготовку такого педагога спрямоване стажування – ефективна форма підвищення кваліфікації за нетрадиційним форматом, укладена з урахуванням нових запитів суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, програмування власного життя та професійної діяльності. 290

Мета стажування – організація безперервного фахового та особистісного зростання вчителів гуманітарного циклу в умовах запровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, сучасних підходів і технологій навчання. 290

Передбачена комплексна, системна, багатоступенева підготовка педагогів, що включає загальнопедагогічну й фахову теоретико-методологічну, методичну, практичну складові з значною перевагою останньої. Стажування проводиться за трьома векторами: науковим, педагогічним та творчим. 290

Складовими наукового вектору стажування є: 290

Складовими педагогічного вектору стажування є: 290

Складовими творчого вектору стажування є: 291

Для вчителів англійської мови, 291

які викладають в початкових класах 291

Стажування – це 291

Ви бажаєте освоїти сучасні ефективні методи викладання англійської мови в початкових класах? Стажування – правильний вибір! 292

Зміст програми стажування передбачає розгляд інтерактивних підходів до формування професійної компетентності вчителів-філологів; використання сучасних педагогічних технологій, методологічних засад теорії та практики сучасного навчально-виховного процесу в початковій школі, напрямів оновлення змісту, форм і методів організації педагогічної роботи на уроках англійської мови в початковій ланці. 292

Основними формами організації навчального процесу є зустрічі з провідними спеціалістами галузі освіти, відкриті уроки, заняття, взаємовідвідування уроків стажером і наставником, індивідуальні та групові консультації, семінари, підсумкові науково-практичні конференції, комунікативні тренінги, педагогічна лабораторія, педагогічна майстерня, практикум-моделювання. 292

Для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів 292

Ви бажаєте знайти практичні шляхи оновлення педагогічної діяльності? Удосконалити професійну майстерність, зробити власні відкриття, прийти до успіху та покращити якість життя допоможуть курси стажування. Приходьте, будемо раді Вас бачити на курсах стажування. 292

Слухачі стажування зможуть ознайомитися з перспективним педагогічним досвідом лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013». 292

Основними формами організації навчального процесу є зустрічі з лауреатами обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013», відкритті заняття, взаємовідвідування занять стажорами і наставниками, індивідуальні та групові консультації, семінари, підсумкові заняття, науково-практичні конференції, комунікативні тренінги, педагогічна лабораторія, педагогічна майстерня, практичне моделювання. 292

Якщо Ви бажаєте засвоїти кращий вітчизняний чи зарубіжний педагогічний досвід, набути практичні вміння та навички щодо виконання професійних обов’язків на засадах освоєння нових методів, технологій та інноваційних складових професійної діяльності, пропонуємо стажування як різновид підвищення кваліфікації. 293

Метою курсу є підвищення якості кадрового забезпечення діяльності освітніх установ в умовах модернізації системи освіти, запровадження нових Державних стандартів освіти, сучасних технологій навчання, що, у свою чергу, потребує вдосконалення діяльності педагогічних працівників на основі компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів. 293

Зміст стажування визначається відповідною програмою, що передбачає поглиблення фахових знань, питання методології освіти в навчально-виховних закладах, враховує особистісну орієнтацію вчителя при виборі форм і методів у процесі безпосередньої практичної діяльності. Стажування проводиться за трьома векторами: науковим, педагогічним та творчим. 293

До проведення стажування залучаються досвідчені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-майстри. 293

Стажуванням передбачено використання таких форм організації навчального процесу, як: зустрічі з провідними спеціалістами галузі освіти; відкриті уроки, заняття; індивідуальні та групові консультації та відвідування відкритих занять кращих педагогів, семінари, комунікативні тренінги; педагогічна лабораторія; педагогічна майстерня; практикум-моделювання тощо. 293

Заплановано проходження педагогічної практики на базах стажування відповідно до фаху слухача, предметної підготовки під час дистанційного етапу курсів. 293

Для осіб, які мають диплом державного зразка про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста», «магістра» або «бакалавра психології». 294

Опанування професією практичного психолога – це можливість піднесення до вершин соціальної компетентності та особистісно-професійної самореалізації через відкриття себе для себе. 294

Якщо Ви відчуваєте потребу у формуванні себе як професіонала, що обирає своєю долею надання психологічної допомоги людям; якщо Вам необхідно синтезувати у своїй свідомості розрізнені та почасти суперечливі знання з різних галузей наукової психології та оволодіти спеціальними практико орієнтованими технологіями; якщо у Вас є потреба у формуванні уміння вибирати адекватну форму прояву своїх емоцій, керувати власними емоційними станами – перепідготовка за спеціальністю «Практична психологія» для Вас! 294

Мета перепідготовки: отримання особою іншої спеціальності та професії на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, а також одночасне навчання за двома спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів в одному або різних навчальних закладах. 294

Система організації навчального процесу щодо перепідготовки фахівців за спеціальністю «Практична психологія» ґрунтується на положеннях Конституції України; Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, галузевому стандарті «Спеціаліст з практичної психології», галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, інших документах та нормативних актах, а також внутрішніх документах Донецького облІППО. 294

Навчальний процес здійснюється за новітніми технологіями і методиками із використанням найсучаснішого обладнання, комп’ютерної та організаційної техніки, Інтернет. 295

До навчального процесу залучається висококваліфікований професорсько-викладацький склад випускової кафедри, інших кафедр Донецького облІППО, викладачі Донецького національного університету і знані спеціалісти-практики Донецького обласного центру практичної психології та провідних навчальних закладів освіти Донеччини. 295

Зарахування на навчання за спеціальністю «Практична психологія» здійснюється за результатами конкурсних вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням результатів рейтингу з навчальної, наукової та громадської діяльності. 295

Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти, внесені на рахунок ДоноблІППО фізичними та юридичними особами. 295

Перелік документів, які подаються особисто до Приймальної комісії для вступу на перепідготовку за спеціальністю «Практична психологія»: 295

1) оригінал та завірена копія диплома про вищу освіту; 295

2) оригінал та завірена копія додатка до диплома про вищу освіту; 295

3) завірена копія трудової книжки (для тих, кому потрібен виклик на роботу); 295

4) медична довідка за форма № 086-о; 295

5) три фотокартки (розміром 3х4); 295

6) оригінали та завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду; 295

7) швидкозшивач (1шт.);  295

8) конверт з поштовими марками по Україні (2 шт) (для тих, кому потрібен виклик на роботу). 295

По закінченні навчання особи, які в повному обсязі виконали навчальний план, отримують «Диплом спеціаліста» про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації державного зразка (Диплом виготовлено поліграфічним способом згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 № 1260, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України № 29 від 22.01.2014 р.). 295

Спеціалісти з практичної психології можуть працювати: у навчально-виховних закладах освіти різного типу (дошкільних, шкільних, спеціальних, позашкільних, вищих навчальних закладах); у мережі соціальних служб (центрах зайнятості населення, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді); у службах Міністерства внутрішніх справ, військових та інших соціально-економічних системах; займатися приватною психологічною практикою. 295


У К Р А Ї Н А

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка