Букатар Надія Олександрівна практичний психологСкачати 348.23 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір348.23 Kb.
Букатар Надія Олександрівна

практичний психолог

Глибоцького ЦТКСЕУМ

cмт. Глибока Чернівецької обл.

e-mail: a-dudka@yandex.ru


ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

«Я - ГОСПОДАР СВОГО ЧАСУ»


Мета: формування уявлень учасників про поняття «самоменеджмент»; розвиток навичок раціонального використання свого часу та розстановки пріоритетів; вивчення правил постановки цілей; усвідомлення педагогами своїх можливостей щодо досягнення мети; формування відповідальності за свої дії і рішення; підвищення компетенції педагогів щодо менеджменту часу як особистого так і робочого.

Анотація. Даний психолого-педагогічний семінар присвячений проблемі підвищення компетентності педагогів щодо менеджменту часу як особистого так і робочого. Методична розробка розкриває питання важливості і доцільності самоуправління у педагогічній діяльності, питання основних «поглиначів» і «пасток» часу, методики планування і прийняття рішень, питання самоорганізованості у житті і роботі зокрема. Заняття може бути корисним для педагогічних працівників навчальних закладів, які, оволодівши запропонованими методами, зможуть оптимально і зі змістом використовувати свій час, вдосконалити власну самоорганізованість.

Вступ. Не можна керувати іншими, якщо не вмієш керувати собою,-говорить давня мудрість. Організаторські здібності є професійно важливими для педагога. При цьому слід пам’ятати, що постійно організовуючи діяльність інших, він, передусім, повинен вміти правильно організовувати самого себе. Проте, у нашу стрімку добу доволі складно виокремити пріоритети у своїй діяльності, раціонально розподілити час, знайти шляхи до самоорганізації, самовдосконалення , самореалізації.

…Зарадити цій проблемі можна за допомогою само менеджменту. Основна його мета полягає в тому, щоб максимально використовувати власні можливості, свідомо керувати плином свого життя (самовизначитися) і переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в особистому житті. Цінність самомоніторингу визначається тим, що виконання роботи буде відбуватись із найменшими затратами, краща організація праці, кращі результати праці, менше поспіху і стресів, більше задоволення від праці, більша мотивація праці, менша завантаженість роботою, менше помилок при виконанні своїх функцій, досягнення життєвих цілей найкоротшим шляхом.Проведені серед педагогів нашого закладу дослідження встановили, що 82% респондентам хронічно не вистачає часу не тільки на відпочинок, а й на різні професійно необхідні справи. Знаючи основи самоменеджменту, педагог зможе правильно організувати свою діяльність, позбутися стресу і навчитися знаходити час на відпочинок і дозвілля. При цьому кожен з респондентів, які взяли участь в опитуванні, відзначає, що професіонал повинен так вміти організувати свою працю, щоб її ефективність була максимальною. А досягнути таких результатів можна лише тоді, коли усвідомлюєш і готовий до саморозвитку, самовдосконалення.

Матеріали та обладнання: маркери, фломастери, ручки, папір (А4), ватман, бланки анкет, скотч, булавки, програвач, записи повільної музики.

Форма роботи: групова

Учасники: педагогічні працівники

Кількість учасників: 15-17 осіб

Методи і прийоми: словесний (розповідь - пояснення); наочно-ілюстративний (демонстрація малюнків); ігрової (використання ігор); практичний (виконання вправ).

Орієнтовна тривалість: 2год.20 хв.

Структура заняттяЗміст заняття

Час

1

Вступне слово тренера

1-2 хв

2

Вправа «Правила учасників тренінгу»

10 хв

3

Знайомство

5-7 хв

4

Очікування «Пісочний годинник»

5 хв

5

Основна частина. Інформаційне повідомлення «Самоменеджмент у педагогічній діяльності»

10 хв

6

Самодіагностика педагогів

15 хв

7

Притча

2 хв

8

Вправа «Поглиначі» і «пастки» часу»

10 хв

9

Вправа «Вільний»

10-12хв

10

Вправа «Ярмарок якостей»

15 хв

11

Техніка "Мета-Засіб-Результат-Пусте"

20 хв

12

Вправа-релаксація «Кольоровий дощ»

4 хв

13

Інтерактивна лекція. Методики планування часу і прийняття рішень

10 хв

14

Навчально-рольова гра «Педагог, який все встигає:

основні характеристики, особливості взаємодії з колегами та адміністрацією»20 хв

15

Підбиття підсумків. Рефлексія «Пісочний годинник». Роздача пам’яток.

6 хв

ХІД СЕМІНАРУ

 1. Вступне слово тренера (1-2 хв)

Мета: зацікавити учасників групи до роботи на занятті.

Сьогодні ми попрацюємо з Вами у формі тренінгу, на якому у нас буде можливість обговорити актуальні, значимі для кожного педагога питання. Крім того – поспілкуватись, розвинути навички самоорганізації.


 1. Вправа «Правила учасників тренінгу» (10 хв)

Мета: встановлення принципів роботи в групі; створення відчуття захисту; усвідомлення особливостей спілкування у групі, сприяння організації ефективного простору для особистісного розвитку педагогів.

Обладнання: ватман з написом «Правила учасників тренінгу», маркер, скотч.

Тренер пропонує учасникам у формі бесіди спільно скласти правила тренінгової групи, виконання яких зробить роботу ефективною. Запропоновані правила ведучий записує на заздалегідь приготованому ватмані чи аркуші А3.(Бажано зазначити такі правила:

 • Добровільно брати участь у тренінгу («Добровільність»).

 • Бути позитивно налаштованим («Доброзичливість»).

 • Висловлюватися всім учасникам («Активність»).

 • Не перебивати, говорити по черзі («Толерантність»).

 • Говорити від себе («Правило піднятої руки»).

 • Висловлювати власну думку коротко й аргументовано («Лаконічність»).

 • Не критикувати, поважати думку інших («Кожна думка має право на існування»).

 • Бути щирим («Щирість»).

 • Дотримуватися конфіденційності («Тут і тепер»).

(Варто наголосити на тому чи всі згодні та чи немає зауважень до даних правил)

 1. Знайомство (5-7 хв)

Мета: відпрацювати навички само презентації та рефлексії, підготуватися до роботи, познайомитись ближче, пізнати, виразити себе

Педагоги називають своє ім’я. Продовжують речення «Найкраще в житті мені вдається…» передаючи мякий м’ячик.

(Після виконання вправи варто обговорити відчуття учасників, труднощі, викликані виконанням завдання)

 1. Очікування «Пісочний годинник» (5 хв)

Мета: визначити очікування учасників

На «піщинках» учасники тренінгу записують, а потім озвучують свої очікування від заняття. Закріплюють «піщинки» на верхній частині пісочного годинника.

(Обговорення:

 • Чим була корисною для Вас ця вправа? (відповіді учасників)

Основна частина.

 1. Інформаційне повідомлення «Самоменеджмент у педагогічній діяльності» (10 хв)

Мета: формування уявлень учасників про сутність поняття «самоменеджмент», його значення у професійному і особистому житті педагога

«Хто не навчиться керувати собою, той не зможе керувати іншими» – говорить древня мудрість.

Організаторскі здібності є професійно важливими для педагога. При цьому слід пам’ятати, що постійно організовуючи діяльность інших, він, передусім, повинен вміти правильно організовувати самого себе.

Поняття «самоменеджмент» порівняно недавно почало широко застосовуватись. Існує цілий ряд його визначень. Найбільш широким і прийнятним у педагогічній діяльності є підхід, який розглядає самоменеджмент  як послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом використовувати свій час.

Досить часто перший крок зробити досить важко через відсутність мотивації. Нерідко ми не тільки не звикли, але і не хочемо організовувати себе і свій час. Всім відомо: якщо людина хоче – вона працює, якщо не хоче, вигадує різні на то причини. Для формування навичок самоорганізації необхідно декілька місяців зусиль, волі, але потім ця самоорганізація «працює» на вас все життя і суттєво економить час. Педагог XXI століття – це професіонал з певним набором компетентностей, однією із ключових якого і є САМОМЕНЕДЖМЕНТ (або тайм менеджмент) техніка правильного використання часу. Самоменеджмент допомагає виконувати роботу з меншими витратами, краще організувати працю (отже, одержати кращі результати), зменшити завантаженість роботою і, як результат, зменшити поспіх і стреси. Його складовими є:


 • самоорганізація;

 • самопрезентація;

 • мобільність;

 • управління часом;

 • планування.

(Обговорення :

- Чи зрозуміли ви, що таке «самоменеджмент»?

- Чи вважаєте його потрібним у роботі педагога?)

 1. Самодіагностика педагогів (15 хв)

Мета: визначити за допомогою анкети ефективність використання робочого часу педагогами.

Інструкція

На початку заняття пропоную відповісти на запитання тесту, для того щоб визначити чи ефективно Ви використовуєте свій робочий час.

(Після виконання і обробки результатів тесту проводится групове обговорення проблеми самоорганізації)


 1. Притча (2 хв)

На березі стрімкої ріки учень спитав вчителя: “Вчителю, як тобі вдається так багато робити справ і при цьому ще мати багато вільного часу на відпочинок і розваги?”. Вчитель наказав учневі наповнити велику бочку. Учень швидко заповнив бочку всім підряд: піском, камінням різного розміру. Вчитель наказав учневі висипати все, що помістилося у бочку, а потім став сам наповнювати її. Спочатку кинув у бочку великі каменюки, потім кинув значно менші, які помістилися між великими брилами, потім учитель висипав гальку, а після неї пісок. В самому кінці, коли бочка була вщент заповнена, вчитель влив у неї ще декілька відер води. І сказав учневі: “Роби і ти так, тоді твоє життя наповниться високими досягненнями і буде час для відпочинку і розваг”

 1. Вправа «Поглиначі» і «пастки» часу» (10 хв)

Мета: визначити та проаналізувати особисті поглиначі часу учасників.

Інструкція

Кожному учаснику видається аркуш паперу з переліком найпоширеніших «поглиначів» і «пасток» часу. Зі списку потрібно вибрати п’ять основних притаманних саме вам.(Додаток 2)

(Після виконання завдання відбувається групове обговорення, складається список найтиповіших поглиначів часу педагога).


 1. 9. Вправа «Вільний» слайд23

М

Мета: формування уявлень про власні мрії, бажання і можливості їх реалізації, підвищення віри у себе

Інструкція

У кожного з нас є безліч бажань і цілей. Проте є те, що заважає нам досягти їх: нерішучість, закомплексованість, недостатня обізнаність в якихось питаннях.

Уявіть собі, що ви прийняли чарівну пігулку, яка на час усуває всі подібні фактори. Ви звільняєтесь від боязкості, нерішучості, тривожності. Дія чарівної таблетки триває протягом тижня.

Що ви будете робити весь цей час? Що ви будете говорити? Як буде виглядати ваше життя? Як ви будете себе почувати? Напишіть, як би ви прожили цей тиждень. У вас є на це дві хвилини.

А тепер подумайте, чи могли б ви зробити щось із того, що ви записали, і без чарівної пігулки.

Отже, завдяки вірі у власні сили, наполегливості, працелюбності, прагненню до результату багато хто досяг успіху. І аби кожному з нас частіше відчувати радість успіху давайте зараз таким чином матеріалізуємо результати нашої роботи. Кожен для себе визначить ті правила, які обере для себе на майбутнє. Щоб вам було, можливо, легше, пропоную вам орієнтовні переліки подібних правил. Оберіть ті, що підходять саме вам і запишіть на заготовки пам’яток. Ви їх збережете, думаю, будете доповнювати, змінювати, розширювати.

(Учасники розповідають про почуття з якими стикалися в процесі роботи, за бажанням озвучують свої правила успіху в житті)


 1. Вправа «Ярмарок якостей»

Мета: розвивати навички самоаналізу, саморозуміння і самокритики; виявляти значущі особистісні якості; поглиблювати знання одне про одного через розкриття якостей кожного учасника; розвиток комунікативних вмінь

Інструкція

Всі ми найчастіше за покупками ходимо куди? На базар. Що ми там робимо? Хтось купує, хтось дивиться, хтось продає. Зараз ми з вами вирушимо на ярмарок. Але грошей із собою не візьмемо, а від покупок не відмовимося. Розмінною монетою будуть служити наші особистісні якості. Ми будемо продавати ті, яких у нас в надлишку, які, може бути, нам заважають, від яких ми хочемо позбутися. Замінити на ті, які нам необхідні в професії, яких нам не вистачає. Червоним фломастером напишіть, що ви продаєте і прикріпіть шпилькою з лівого боку, синім, що хочете купити, і прикріпіть справа. Можете торгуватися.

Час наближається до вечора. Пора розходитися.(Обговорення:

 • Що було легше, продати або купити?

 • З якими труднощами ви зустрілися під час виконання даної вправи?

 • Що заважало вас продати свої якості?

 • Чи змогли ви купити те, що вам необхідно?

 • Який у вас зараз настрій?)

 1. Техніка "Мета-Засіб-Результат-Пусте"

Мета: визначення причинно-наслідкових зв'язків свого життя, формування цілеспрямованості і зібраності, налаштованості на досягнення основних життєвих завдань, розвиток самоорганізації впорядкування життєвих дій за категоріями: "мета", "засіб", "результат", "пусте"..

(Учасникам роздаються аркуші паперу з табличками)

ІнструкціяУ вас є таблиця з чотирьох стовпців.

Мета

Засіб

Результат

Пусте


Тепер настав час почати заповнювати таблицю. Намагайтеся відразу заповнювати її дрібним, убористим почерком. Цей лист може довго послужити вам у вашій напруженій життєдіяльності.

У графу "Мета" записуєте ті явища життя, які представляють для вас найбільшу цінність, те, до чого наполегливо прагнете. Зверніть увагу, що мета це деякий кінцевий стан, до якого ви прагнете. Намагайтеся максимально точно і десь навіть з допомогою чисел формулювати цілі свого життя. Можна, наприклад, написати: "Матеріальне благополуччя". А можна і точніше: "Домогтися щомісячного особистого доходу [стільки-то рублів]". Можна, звичайно, поставити перед собою мету: "Бути самим крутим хлопцем мікрорайону". Але краще уточнити для себе; наприклад: "Зайняти перше місце на районних змаганнях з настільного тенісу". 

У графі "Засіб" пишете те, що є засобом досягнення тієї чи іншої мети. Не пишіть сюди те, що не можна віднести до якоїсь мети. Якщо ви не можете віднести засіб до якоїсь мети, то це означає, що явище зовсім не засіб, а щось інше (мета, результат або порожній). Для досягнення цілей матеріального благополуччя, наприклад, можете написати: "Отримання освіти" або "Підвищення продуктивності праці".

У графу "Результат" заносите явища, які є важливими, але які не можна віднести ні до цілей, ні до засобів. Якщо, скажімо, у вас в цілях варто матеріальне благополуччя, а в коштах - робота, то в результатах може виявитися, наприклад, відпустку або сварки з колегами. Ви могли б працювати зовсім без відпустки, він вам не потрібен навіть для відпочинку, але відпустка є неодмінним атрибутом роботи. Те ж і зі сварками. Вони зовсім не є вашою метою, не потрібні, а швидше за все навіть заважають. Але все одно конфлікти трапляються, і це є неминучою платою за ваше старання. Тому ви сварки заносите в графу "Результат". Може бути і така ситуація: ви вже маєте стабільне джерело доходу, не пов'язаного з роботою, гроші для вас метою не є, але у вас є хобі (наприклад, викладання), за що ви отримуєте гроші; в цьому випадку "Зарплата" може зайняти своє законне місце в графі "Результат".

Всім іншим життєвим явищам місце, швидше за все, у четвертій графі, "Пусте". Що сюди може відійти? Та все що завгодно! Від порожніх розмов з порожніми друзями і перегляду спортивних передач до ведення безглуздих блогів в інтернеті, політичних домагань і занять псевдонаукою.

Зверніть увагу, що одне і те ж життєве явище може ставитися до різних графами. Це часто буває, коли щось є і метою, і засобом. Наприклад, хороший заробіток може стояти і в цілях, і у свою чергу бути засобом досягнення інших цілей. Не можна тільки заносити явище відразу і в "Порожнє", і в іншу категорію.

Життя тече, і з часом все може змінитися. Не бійтеся змінювати, додавати записи, їх перетусовывать. Можна зберігати записи у файлі комп'ютера, іноді роздруковуючи його на принтері. Намагайтеся, щоб таблиця була завжди під рукою. Якщо вас осяє якась ідея, ви можете відразу занести її в таблицю. З самих перших днів використання цієї таблиці ви не зможете не відчути, що життя ваше стало легше, тому що стало більш зрозуміле.

(Обговорення:

 • Чи зазнавали ви труднощів у процесі роботи? Як ви вважаєте, про що це свідчить?

 • Що ви відчували під час виконання цієї вправи?

 • Що ви дізналися про себе після виконання цієї вправи?

 • Чи корисна для вас була ця вправа?)

 1. Вправа-релаксація «Мудрець»

Мета: зняття емоційного напруження, психологічного дискомфорту, усвідомлення власних цілей і бажань, намітивши час їх здійснення

Звучить тиха релаксаційна музика.

Психолог вимовляє повільно: сядьте зручніше, закрийте очі. Уявіть собі галявину. Вдивіться у старий дуб на краю галявини. Під ним сидить мудрий старець, який відповість на будь-яке ваше питання. Підійдіть до нього, спитайте, що побажаєте, та вислухайте відповідь. До дуба прибитий календар, подивіться яка на ньому дата. запам’ятайте її. І ще раз озирніться довкола, помилуйтеся природою.....

Повертайтесь. Відкрийте очі і поділіться з групою своїми фантазіями.

(Обговорення:

 • Що ви відчували?

 • Чи вдалося побачити мудреця і дату здійснення ваших бажань?)

 1. Інтерактивна лекція. Методики планування часу і прийняття рішень Існує декілька методик планування часу і прийняття рішень. Розглянемо деякі з них.

Метод “Альпи” містить у собі п'ять стадій:

 • Складання завдань дня.

 • Оцінка тривалості акцій.

 • Резервування часу «про запас» (60:40).

 • Прийняття рішень по пріоритетах, скороченням і передорученню (делегування).

 • Наступний контроль – перенос незробленого.

Ведення щоденника часу, який являє собою одночасно календар-пам'ятку, особистий щоденник, записну книжку, інструмент планування, довідник, абонементну книжку, картотеку ідей і інструмент контролю.

Застосування принципу Паретто (співвідношення 80:20) (80% кінцевих результатів досягається тільки за 20 % витраченого часу, тоді як інші 20 % підсумку «поглинають» 80 % робочого часу.
Встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ містить у собі три закономірності:

 • найважливіші задачі (категорія А);

 • важливі задачі (категорія Б);

 • менш важливі задачі (категорія В).

Аналіз за принципом Ейзенхауера. Відповідно до цього правила пріоритети встановлюються за такими критеріями, як терміновість і важливість справи.

У залежності від ступеня терміновості і важливості задачі розрізняються 4 можливостями їх оцінки і (у підсумку) виконанням: • Термінові / важливі справи. За них варто прийматися негайно і самому їх виконувати.

 • Термінові / менш важливі справи це, як правило, прострочені завдання, які тепер горять і зробити потрібно, не відкрутишся, і термін актуальності пройшов. Наприклад, звіт, час подачі якого сьогодні до 12:00, а в 12:10 він ще й наполовину не готовий, є одним з яскравих прикладів таких завдань.

 • Менш термінові / важливі задачі. Їх не треба виконувати терміново. Але потрібно проконтролювати, щоб вони не перейшли в розряд термінових справ. це так звані стратегічні завдання, результатом яких ви зможете скористатися у майбутньому. У розкладі на день такі завдання мають займати понад 20 % часу.

 • Менш термінові / менш важливі задачі. Це різного роду відволікання, які не були вами заплановані. Візити та дзвінки ваших колег, вирішення їхніх проблем, раптові зустрічі. Намагайтеся робити так, щоб неважливих завдань у вашому розкладі не було. Але оскільки наше життя часто готує нам сюрпризи, решту 20 % часу протягом дня плануйте присвятити непередбаченим подіям. Форс-мажор був, є і буде, не варто про нього забувати.

(Роздатковий матеріал - Додаток 3)

Виділіть п’ять головних завдань на сьогодні, визначте послідовність їх виконання і розпочинайте роботу. Дійте за «принципом кравця» – найважливіші справи виконуйте зранку, а менш важливі залишайте на потім.

Задачі самоменеджменту враховують і такий фактор діяльності людини, як біологічний, який містить у собі поняття природного ритму роботи індивідуально для кожної людини – це поняття біоритмів. Говорять звичайно про «людину ранку» чи «жайворонка» і про «людину вечора» чи «сову». Пік працездатності припадає в них на різні періоди дня. Кожний з нас може пристосуватися до цих коливань своєї працездатності.

Методи захисту від негативних впливів: • філософська непричетність;

 • зведення до жарту;

 • самоізоляція;

 • психологічна блокада.

 1. Навчально-рольова гра «Педагог, який все встигає: основні характеристики, особливості взаємодії з колегами та адміністрацією»

Учасники семінару діляться на дві групи.

 • Завдання першої групи: створити портрет педагога, який все встигає

 • Завдання другої групи: показати особливості взаємодії з колегами й адміністрацією педагога, якому постійно не вистачає часу.

(Обговорення:

 • З якими труднощами ви зустрілися під час виконання даної вправи?

 • Який у вас зараз настрій?)
 1. Підбиття підсумків. Рефлексія «Пісочний годинник» (3 хв)

Мета: з’ясувати, якою мірою реалізовано очікування щодо тренінгу. отримання зворотного зв'язку від учасників.

На «піщинка» учасники записують свої враження, доповнивши речення «Сьогодні мені сподобалось…», «Сьогодні я дізнався (лася)…», «Для мене було корисним…», «Не сподобалось…», «Залишилось незрозумілим…» та прикріплюють їх до нижньої частини пісочного годинника, оголошуючи написане присутнім.


Психолог. Самоменеджмент - це справжнє мистецтво, і управляти собою не можна навчитися в одну мить. Але можна починати з малого - з правильної організації свого робочого часу. Самоменеджмент дозволяє ефективно пройти всі етапи успішного шляху до мети, а саме:

- вирішити, чого ви хочете досягти;

- створити власне бачення успіху;

- використовувати метод «великих стрибків»;

- вірити, що успіх прийде;

- зосередитися на цілях, які ведуть до успіху;

- не падати духом при невдачах.
А закінчити сьогоднішній заняття хотілося б так

Стаємо в коло боком один до одного з'єднуємо по центру праві руки, піднімаємо ліву ногу і стрибаючи говоримо

«Хай сьогодні нам щастить, хай нам завтра пощастить, хай нам всім щастить!» Оплескали.

Не стійте на місці, творіть і вдома і на роботі, адже в цьому полягає сенс нашого щасливого життя!!! Коли у вас щось крадуть матеріальне, як ви реагуєте? Ще пильніше охороняйте свій час.

Роздача пам’яток.
Глосарій

Матриця Ейзенхауера - один з методів тайм-менеджменту тайм-менеджменту для визначення пріоритетів справ дня. Виглядає матриця як чотири квадрати, які утворюються при перетині осей «Важливо – Неважливо» по горизонталі і «Терміново – не Терміново» по вертикалі

Менеджмент – (від англ. Management – управління, керівництво, уміння володіти) – розробка, створення, максимально ефективне використання (управління) і контроль соціально-економічних систем

Пр́инцип Парéто (також відомий як правило Парето, правило 80—20 і принцип малої кількості причин) стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин. Принцип відкритий Джозефом Мозесом Юраном, а названий ім'ям італійського економіста Вільфредо Парето

Самоменеджмент (self-management) - наука про самоорганізацію і самоуправління людини; цілеспрямоване і послідовне використання практичних методів менеджменту в повсякденній діяльності для того, щоб оптимально і ефективно використовувати свій час

Самоорганізація - вміння досягнути максимального ефекту при найменших витратах енергії, часу, матеріалів. Чітке уявлення мети, смислу, порядку виконання, пріоритетів роботи.
Тайм-менеджмент, управління часом (від англ. time management) – сукупність методик оптимальної організації часу для виконання поточних задач, проектів та календарних подій.

Список використаних джерел

1.Зайверт Л.Ваше время — в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время). М.: Экономика, 1990. — 232 с

2. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: [Навч. посібник] / Л. М. Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

3. Самоменеджмент учителя, или Как лучше организовать свою работу // Овчарова Р.В.Практическая психология в начальной школе. - М.,1996. -С.183-197. 

4. Самоменеджмент педагога. Методические рекомендации [Электронный ресурс. Режим доступу: http://osvita.ua/school/manage/cadre/32254/]. Доступ – 07.02.2012 р.

5.Самоосвіта вчителя [Электронный ресурс. Режим доступу: http://www.yrok.net.ua/load/naochni_posibniki/rizne/samoosvita_vchitelja_tablici_skhemi/95-1-0-2105]. Доступ – 04.02.2013 р.

6. Симонов В. П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании: учебное пособие \ В. П. Симонов. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 357 с.

7. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підручник / Кузьмінський А. І.,Омеляненко В. Л. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

Додаток 1

Тест для визначення ефективності використання робочого часу

(teacher.iod.gov.ua/…/Проект %20самоменедж.)

Інструкція: визначте ступінь відповідності наведених тез Вашій діяльності, позначивши потрібний варіант у графі таблиці. Кількість відповідей «завжди» помножте на 4, «часто» — помножте на 2, за відповідь «іноді» поставте 0. Підрахуйте бали і дізнайтеся, чи ефективно Ви використовуєте свій час.

Тези

Завжди

Часто

Іноді

Я щодня складаю план того, що потрібно зробити


Я виділяю у своїх планах найбільш важливі і термінові справи


Я виконую заплановане


Я регулярно оновлюю робочі та особисті плани


Моє робоче місце охайне та оптимально організоване


Я кладу кожну річ на своє місце


Я можу ефективно працювати, навіть якщо мені заважають


Я можу без особливих зусиль знайти необхідні документи у власному архіві


Я надійна та впевнена у собі людина


Я можу виділити протягом дня час для праці без сторонніх перешкод


Я витрачаю на телефонні розмови оптимальну кількість часу


Я легко запобігаю проблемам


Я ефективно застосовую свій час


Визначаючи терміни виконання справ, я резервую час на розв'язання непередбачуваних проблем


Я запізнююся на роботу, наради, інші заходи


Мої учні працюють з ентузіазмом над завданнями, які я перед ними поставив


Я одразу продовжую свою діяльність після того, як мені завадили


Я щодня роблю щось, що наближує мене до поставленої мети


Я легко розслабляюся у вільний час і не думаю про роботу


Мої колеги знають, де і коли мене можна знайти


Я виконую найважливіші справи, коли відчуваю найбільшу фізичну та розумову активність


У разі моєї відсутності мої обов'язки можуть якісно виконати інші


Я починаю і закінчую заплановане у чітко визначені терміниКлюч до тесту:

 • 81-100 балів - Ви вмієте керувати своїм часом і тримати ситуацію під контролем;

 • 61-80 балів - Ви непогано вмієте управляти своїм часом, коли справді цього хочете. Будьте послідовнішими і частіше використовуйте методи організації роботи, які заощаджують час;

 • 41-60 балів - обставини часто керують Вами. Почніть застосовувати техніки економії часу;

 • 21-40 балів - ситуація вийшла з-під Вашого контролю. Визначте, що заважає Вам дбайливо використовувати свій час. Упорядкуйте своє життя. Наведіть лад у думках і в почуттях, а вже потім освоюйте техніки ефективного використання часу;

 • 0-20 балів - Ви пригнічені і не можете чітко визначити власні інтереси, реалізувати заплановане. Спробуйте виявити причини стресу та усунути їх. Упорядкуйте, врешті-решт, думки і почуття.

Додаток.2.

Найпоширеніші “поглиначі” і «пастки» часу:

1. Нечітка постановка мети. 

2. Відсутність пріоритетів у справах. 

3. Спроба занадто багато зробити за один раз. 

4. Відсутність повного уявлення про майбутні завдання і шляхи їх вирішення. 

5. Погане планування дня. 

6. Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл. 

7. Надмірне читання

8. Погана система досьє. 

9. Брак мотивації.

10. Пошук записів, пам'ятних записок, адрес, телефонних номерів. 

11. Недоліки кооперації або поділу праці. 

12. Відривають від справ телефонні дзвінки. 

13. Незаплановані гості. 

14. Нездатність сказати «ні». 

15. Неповна, запізніла інформація. 

16. Відсутність самодисципліни. 

17. Невміння довести справу до кінця. 

18. Відволікання (шум). 

19. Затяжні наради. 

20. Недостатня підготовка до бесід та обговорень. 

21. Відсутність зв'язку (комунікації) або неточна зворотний зв'язок. 

22. Балаканина на приватні теми. 

23. Зайва комунікабельність. 

24. Надмірність ділових записів. 

25. Синдром «відкладання». 

26. Бажання знати всі факти. 

27. Тривалі очікування (наприклад, обумовленій зустрічі). 

28. Квапливість, нетерпіння. 

29. Занадто рідкісне делегування (передоручення) справ. 

30. Недостатній контроль за перепорученными справами. 
Додаток 3.

Матриця Ейзенхауера

Зазвичай термінові справи не найважливіші,а важливі

не найтерміновіші.

Д. ЕйзенхауерКвадрант І

Важливі і термінові справи:

невідкладні завдання

справи, що мають точний термін виконання

відвідування лікаряКвадрант II

Важливі і нетермінові справи:

планування нових проектів

оцінка результатів діяльності

самоосвіта

підтримка фізичної форми


Квадрант III

Неважливі і термінові справи:

наради,збори

громадська діяльність

виконання чужих посадових обов'язківКвадрант IV

Неважливі і нетермінові справи:

опрацювання деяких листів

телефонні дзвінки

перегляд телевізора
Рекомендації щодо

роботи з матрицею Ейзенхауера:


 • виконуйте насамперед справи із квадранта І;

 • зверніть увагу на квадрант II, що містить справи, виконання яких забезпечить досягнення успіху;

 • не плутайте важливість із терміновістю (квадрант III);

 • делегуйте виконання справ із квадранта IV: підготуйте список обов'язків, які Ваші співробітники можуть виконувати замість Вас;

 • складайте списки завдань, які треба виконати протягом дня, розподіливши завдання за важливістю і терміновістю;

 • запишіть ці завдання у матрицю Ейзенхауера;

 • дійте протягом дня відповідно до запланованого;

 • підготуйте список пріоритетів, віддавши перевагу справам із квадранта II;

 • запам'ятайте, що люди, які прагнуть успіху і досягають його, найменше часу витрачають на виконання справ із квадрантів III і

ІV.

Додаток 4.Пам'ятка

Важливі термінові справи ” 1. Встановити пріоритети

Як?

 • Вести справи за планом.

 • Виконувати термінову роботу у встановлений термін.

 • Регулювати перерви в роботі.

 • Перевіряти ступінь терміновості.

 • Визначити альтернативні рішення за допомогою допоміжних питань.

 • Врахувати можливість делегувати повноваження інших.

 1. Як активно регулювати свій трудовий процес?

Самоменеджмент

 • Уникайте непотрібних конфліктів.

 • Уникайте конфліктів з підлеглими, колегами та керівником.

 • Уникайте “ перевиконання ” вже виконаної роботи.

 • Уникайте непотрібного стресу.

ДЕНЬ : 8 годин - сон.

8 годин - робота.ТИЖДЕНЬ : 63 години - вільного часу.

МІСЯЦЬ : 252 години - вільного часу.

РІК : 3024години - вільного часу.
ТРАДИЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ

 1. години.

Робочій час. Вільний час

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ.

 1. години.

Робочий час Не особистісний час Вільний час

“ Час за який Сплачується ” «Час на виконання обов’язків» “ Особистісний час»


Кілька порад з управління собою,

своєю діяльністю і часом:

1. Скоротіть до мінімуму непродуктивне спілкування, яке відволікає вас від справ

2. Відведіть час для роботи

3. Заведіть органайзер (паперовий або електронний блокнот) для більш ефективного планування.

4. Не бійтеся братися за нові справи.

5. Слідкуйте за своїй здоров'ям - фізичним і психологічним

6. Плануйте свій робочий день заздалегідь, розставляючи пріоритети (важливі і термінові справи; важливі, але не термінові; термінові, але не важливі; не важливі і не термінові). Самоменеджмент - важлива складова успішної кар’єри.

Не бійтеся керувати своїм життям!


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка