Автоматизація математичних обчисленьСкачати 55.12 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір55.12 Kb.
Урок 2                                                 
Тема:Автоматизація математичних обчислень
Мета: Навчальна. Сформувати уявлення про автоматизацію обчислень у Gran1; ознайомити з послідовністю виконання обчислень значень арифметичних виразів; сформувати навички здійснювати арифметичні обчислення в середовищі математичного процесора; навчити використовувати вбудовані функції.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення, інформатичну компетентність.

Виховна. Виховувати всесторонньо розвинену людину.
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в кабінеті інформатики, презентація Power Point, програмний засіб навчання GRAN1

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Мотивація навчальної діяльності

V. Вивчення нового матеріалу

1. Побудова математичних виразів.

2. Визначення змінних.

3. Арифметичні оператори.

4. Функції.

Виконання обчислень у GRAN1


Однією з найбільш поширених функцій математичних процесорів є виконання різноманітних математичних обчислень. Програмний засіб GRAN1 має розвинуті можливості щодо цього. cosa


Рис. 1.7. Вікно Калькулятор
Обчислення виконуються у вікні Калькулятор (Операції Калькулятор). Уведення виразів можна здійснювати або з клавіатури, або використовуючи кнопок вікна Калькулятор. Після завершення введення виразу потрібно натиснути Enter або вибрати кнопку Обчислити у вікні Калькулятор. Числові вирази подаються за правилами, близькими до правил табличного процесора Excel 2007. Усі допустимі функції та операції подано на кнопках Калькулятора (рис. 1.7).

Пропуск у записі виразу не допускаються. Дробова частина у записі чисел відокремлюється від цілої крапкою. Пріоритет операцій загальноприйнятий. Для його змінення використовуються дужки. Редагування введеного виразу здійснюється традиційними способами.

У таблиці 1.2 подані умовні позначення арифметичних операцій та функцій:

Таблиця 1.2. Умовні позначення арифметичних операцій та функцій

Позначення

Функція

Позначення

Функція

Позначення

Функція

Позначення

Арифметична операція

Sin

Синус

Cos

Косинус

Tg

Тангенс

*

Множення

ASin

Арксинус

ACos

Арккосинус

Atg

Арктангенс

/

Ділення

Exp

Експонента

Ln

Логарифм натуральний

Log

Логарифм з довільною основою

+

Додавання

Sqrt

Арифметичний квадратний корінь

Int

Ціла частина числа

Pi

Число π

-

Віднімання

CTg

Котангенс

ACTg

Арккотангенс

Abs

Модуль

^

Піднесення до степеня 1. Приклади розв’язування математичних завдань.

Розглянемо використання Калькулятора на такому прикладі:

Задача. Задано сторони трикутника: AB=7,2; BC=11,2; AC=9,85. Потрібно обчислити міри його кутів (у радіанах).

Для розв’язання даної задачі потрібно виконати таку послідовність дій: 1. Запустити програму GRAN1.

 2. Виконати Операції  Калькулятор.

 3. Обчислити значення косинуса кута A за формулою , увівши в поле Вираз таку послідовність символів (7.2^2+9.85^2-11.2^2)/(2*7.2*9.85) (рис. 1.7).

Результат обчислень: 0,1651

 1. Обчислити міру кута А (в радіанах) за формулою А=arccos (cos (A)) , увівши в поле Вираз таку послідовність символів AСos(0.1651).

Результат обчислень: 1,405.

VI. Засвоєння нових знань

Робота з підручником. Виконання завдань за зразком.VII. Формування вмінь та навичок

Робота за комп’ютером

Практична робота №1 «Автоматизація математичних обчислень»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.


 1. Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

  1. Y=2sin(x), при х = 0

  1. Y=| |x-1|-|x-2| |, при x = -2; 0; 15

  1. Y= cos2x, при x = 0

  1. Y= , при a=2; b=8; c=3

  1. Y=2x, при x = 0

  1. , при r = -3; 9

  1. Y=(x-1)2 / (x-2)3, при x = -3
 2. Радіус Місяця дорівнює 1740 км. Обчисліть площу його поверхні та об’єм космічного тіла, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.

VIII. Підбиття підсумків уроку.

IX. Домашнє завданняЗавдання за підручником: п.1.1. стор. 4-18, виконати завдання 5-6.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка