Антикало Світлана МихайлівнаСкачати 233.27 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір233.27 Kb.
Методичний кабінет відділу освіти Володарської райдержадміністраціїc:\documents and settings\admin\рабочий стол\документи методистов\герб 22222.gif

Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\art54_1.jpg

2013-2014

Антикало Світлана Михайлівна ,

завідувач методичним кабінетом

відділу освіти Володарської райдержадміністрації.

Сорока Валентина Олексіївна, методист
Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління
Анотація

В статті пропонується модель науково-методичного супроводу впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній простір району. Розкриваються принципи організації управлінської діяльності методичної служби, спрямовані на пошук шляхів підвищення ефективності методичної роботи засобами ІКТ в умовах єдиного інформаційного освітнього простору .Ключові слова: інформатизація, Інтернет, комп’ютер, сайт, інновація,інноваційний менеджмент, маркетинг інновацій ,новітні технології, інформаційно-комунікаційних технологій.

Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого

Стів Джобсон

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя , що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного ставлення особистості зазнає значних трансформаційних змін. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових сучасних підходів. Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері. Проте питання впровадження інноваційних технологій вимагає системності та серйозного науково-методичного підходу .

Умови, що спонукають до інновацій, мають зовнішні й внутрішні чинники. Серед зовнішніх чинників ключовими є політичні, економічні й соціальні зміни, які відбуваються в державі й суспільстві - умови, що спонукають соціальну систему до здійснення інноваційної діяльності. Внутрішні умови, що суттєво впливають на організацію та забезпечення навчально-виховного процесу , забезпечують їх реалізацію – соціально-педагогічні (залучення педагогічних працівників до науково-дослідних та науково-методичних досліджень); організаційно-педагогічні (створення системи спеціальних стимулів, встановлення зв'язків із науковими установами , входження закладу освіти до інноваційної інфраструктури – освітнього округу); психолого-педагогічні (розвиток інноваційної культури в колективі та інноваційного потенціалу працівників).

Проблеми інноваційного менеджменту освіти досліджуються у працях В. Андрущенка, В. Беха, Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківської, В. Маслова, В. Пікельної, Н. Погрібної, В. Крижка, Є. Павлютенкова, В. Паламарчука та інших.

Методологічною базою залишаються основні компоненти освіти:

1) Оновлюванні знання, напрацьовані людством.

Професія вчителя вимагає особливої чутливості до постійно обновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття його потреб і відповідного корегування своєї роботи. Також в умовах інформаційного суспільства зростає роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки вчителів, оскільки саме вони відіграють одну із ключових ролей у вихованні підростаючого покоління, людей нової генерації, які здатні жити і творчо діяти у мінливих умовах.

2) Люди, які задіяні до процесу безперервної освіти .

В умовах набуття методичною службою статусу науково-методичної установи продовжується здійснення інноваційних пошуків щодо підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників і розвитку їхньої ініціативи в міжатестаційний період. Так, поряд із традиційними формами підвищення професійного рівня педагогів ( інструктивно-методичні наради, постійні семінари, семінари-практикуми, тематичні консультації, круглі столи тощо), враховуючи освітній запит педагогічних працівників, використовуються нові форми заходів ( тренінги, парки педагогічних технологій, методичні та педагогічні студії, майстерні, лабораторії, школи тощо ) .

3) Способи та форми здобуття знань, адаптовані до реалій XXI століття .

Головним завданням сучасного науково-методичного супроводу є турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому. Відтак, управлінська діяльність, методична робота покликані допомогти спрямувати відстань від суто теоретичного питання «що робити?» до практичного «як робити?».

Методична служба району почала працювати над вирішенням завдань щодо створення єдиного методичного простору, у якому здійснюється розробка та апробація нових інноваційних моделей, розвитку професійної компетентності педагога, його готовності до впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій та нових Державних стандартів освіти.

Для ефективної організації та виконання управлінської функції методичний кабінет обрав маркетинг інновацій - аналіз існуючих умов та бази, вивчення запитів споживачів інновацій, розробок,системи дій з реалізації інновацій в діяльності району. Керівнику , який організовує інноваційну діяльність, важливо вміти оцінити інноваційний потенціал педагогічного колективу, який характеризується трьома показниками:


 • Сприйнятливість;

 • Підготовленість до засвоєння новизни;

 • Ступінь новаторства в колективі.

Цей напрямок реалізували через діагностування педагогів та аналіз бази методичного кабінету, що стало основою для планування діяльності методичної служби, визначення пріоритетних завдань методичного супроводу. (Додаток 1).

Проаналізувавши результати діагностики зроблено висновок, що вчителі району готові до впровадження інновацій , вважають, що вони допомагають у роботі вчителя. Ознайомлені з новими педагогічними технологіями і застосовують окремі прийоми на своїх уроках.

Інновація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі методичної служби, зокрема створення відповідної матеріально-технічної бази та якісної професійної підготовки методистів.

 У 2011 році районний методичний кабінет було оснащено 9 комп'ютерами, на яких методисти опановували роботу в текстовому редакторові Microsoft Word,

електронній таблиці Excel,

але ускладнена була робота в мережі Інтернет, оскільки до мережі був підключений лише 1 комп'ютер.

Вимоги часу потребують неперервного розвитку, тому наступним кроком у засвоєнні інформаційно-комунікаційних технологій методистами було використання в роботі основ Microsoft Office Power Point, Publisher .

Що дало змогу створювати презентації до семінарів, розробляти методичні рекомендації у вигляді буклетів.

Наступним кроком було опанування програми Movie Maker. За допомогою якої, методисти робили кліпи (з одним із них «Листи батькам» ви можете познайомитися YouTube http://www.youtube.com/watch?v=1BJZjJQ7M3k ). З підключенням мережі Інтернет до всіх комп’ютерів розширились можливості методистів в подальшій роботі. Опрацювали поняття, пов'язанні з елекронною поштою. Створили поштову скриньку на поштовому веб-сервері (volmetodist@mail.ru), це дало змогу постійного зв’язку з загальноосвітніми закладами освіти району. Незважаючи на значну кількість сучасних електронних сервісів для обміну інформацією ( миттєві повідомлення, соціальні мережі, чати, форуми, блоги, вебінари ), електронна пошта залишається найнадійнішим, простим і безпечним засобом зв’язку будь-якої сучасної людини. До того ж поштові програми вже давно перетворилися зі звичайних засобів комунікації на засоби підвищення продуктивності праці. Тому сьогодні електронна пошта є не менш важливим інструментом професійної діяльності методичного кабінету, ніж інструменти організації та планування роботи. Електронна пошта широко застосовується кожного дня для оперативного надання загальноосвітнім закладам будь-якої інформації і отримання зворотного зв’язку. Електронні листи надсилаються для розв’язання поточних питань і для оперативного обміну інформацією .

Необхідною складовою розвитку єдиного освітнього інформаційно-методичного простору є наявність сайту. Сайт методичного кабінету – це не тільки інформаційний ресурс, а й візитна картка, що розкриває професійну діяльність . Так у 2011-2012 навчальному році було створено сайт методичного кабінету, на якому розміщалась вся інформація необхідна для закладів району. Але сайт у 2013 році було заблоковано і ми втратили цінну частину нашої роботи . У зв’язку з цим у листопаді 2013 року створено новий сайт методичного кабінету (http://metod-kabinet-1.at.ua/) , який постійно поповнюється новою інформацією. На сайті найважливіші новини, історія методичного кабінету, досягнення педагогів та учнів району , корисна інформація для учителів - предметників. На сторінках сайту надається інформація про конкурси, олімпіади, семінари тощо. Сайт став невід'ємною частиною методичної роботи, центром інформаційного зв’язку освітян району.\\polina\network\123cite.jpg

Також на сайті відділу освіти (http://volodrvo.org.ua/)

\\polina\network\123main cite.jpg

з жовтня 2013 року відкрита сторінка Інформаційно-бібліотечного центру методичного кабінету ( http://volodarskiydistrict.donetskedu.com/uk/site/pro-ibts.html ). Що забезпечує можливість доступу користувачів до інформаційних ресурсів за допомогою сучасних технологій, виховання відповідної інформаційної культури.

Педагогічні працівники, батьки за умов наявності швидкісного Інтернету, мають можливість ознайомлюватися за допомогою «Електронного каталогу» з медіаресурсами Інформаційно-бібліотечного центру: оновленим фондом навчальної, методичної літератури та періодичними виданнями ( художня література: 71 прим., методична література: 129 прим.,підручники: 158 прим., словники: 8 прим., періодичні видання: 27 видань.) CD / DVD ( електронні навчальні засоби з різних предметів шкільного курсу, які містять ліцензійні розробки уроків, практичні заняття, проведення опитів ): 60 дисків.

На даний момент методичний кабінет обладнано принтерами, сканером, ксероксом, мультимедійним проектором, ноутбуком , цифровим фотоапаратом.

Комп’ютерні технології відіграють нову роль, урізноманітнюють методичний супровід, дозволяють співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал і бути активними учасниками будь-якого процесу. Методист перестає бути джерелом інформації, а стає посередником, фасилітатором. Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності методичного кабінету є інформатизація й упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність.

Керуючися сучасними науковими підходами в управлінні інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах, якими є системно-синергетичний, цілісний, гуманістичний, діалектичний, концептуальний та принципами - комплексності, поетапності , оптимальності, інноваційності було розроблено та впроваджується проект «Організація науково-методичного супроводу впровадження інтерактивних та інформаційно – комунікаційних технологій в освітній простір району». В рамках проекту у 2014 році буде розроблено програму «Інноваційний розвиток освітнього простору району », яка передбачає розвиток освітнього інформаційного середовища району загалом, а також кожного навчального закладу, навчального предмета зокрема. Реалізація проекту дасть змогу багатьом педагогам вийти на якісно новий рівень оволодіння інтерактивними та інформаційно-комунікаційними технологіями, доречно використовувати та оптимально поєднувати елементи проектної технології, технології розвитку критичного мислення, інтерактивних вправ, пошуково-дослідницької діяльності у власній практиці. (Додаток 2.)

Закономірність управління, на які спирається організація управлінської діяльності виявлено і описано в дослідженнях Л.Даниленко. Це закономірності обов’язкового впливу освітньої інновації на результат діяльності закладу освіти та інтелектуальні, матеріальні й часові витрати учасників освітнього процесу.

Дещо перефразуємо першу закономірність – будь-яка освітня інновація, що запроваджується в методичній службі, вносить суттєві зміни в вектор розвитку освітнього простору району.

Друга закономірність - будь-яка освітня інновація під час запровадження в закладах освіти потребує додаткових інтелектуальних, матеріальних і часових витрат учасників навчально-виховного й управлінського процесів. І дійсно, робота в мережі Інтернет, впровадження ІКТ в практику в усі сфери діяльності школи потребують більше часу, проте, цей процес позитивно впливає на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, сприяє більш детальній поінформованості педагогів.

Розглянемо вплив закономірностей в контексті методичної роботи нашого району.

У 2012-2013 навчальному році було проведено 85 районних заходів: семінари-практикуми, круглий стіл, творча майстерня, майстер-клас та інші форми методичної роботи з педагогічними працівниками, які стовідсотково охоплюють педагогічні кадри району.

Найбільш затребуваними стали : майстер-класи (на базі Володарської гімназії «Софія» ( учитель хімії Біряк С.І. «Інноваційні технології підвищення якості знань на уроках хімії»), на базі Малоянисольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабанова (учитель Шишман Н.Г.) ; творчі групи (вчителів біології «Створення міні-підручника з біології», вчителів математики «Ігрові технології на уроках математики», вчителів англійської мови «Формування творчих компетентностей учнів на основі застосування інтерактивних технологій навчання», вчителів з основ здоров'я «Застосування мультимедійних презентацій на уроках основ здоров'я »); семінари-практикуми (для вчителів 4,5 класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи «Перехід з початкової в середню ланку. Проблеми наступності навчання. Досвід співпраці»). Зросла активність педагогів під час роботи в творчих і динамічних групах.

Ці форми роботи забезпечують неперервну освіту керівних і педагогічних кадрів на демократичних, компетентнісних засадах. В організації методичної роботи в поточному навчальному році важливе місце займали районні методичні об’єднання, які здійснюють науково-методичний супровід забезпечення системи загальної середньої освіти. Продовжує роботу 1 базова школа щодо підготовки учнів мовно – літературних конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури , 4 динамічні групи, школа молодого вчителя «Діалог», 1 педагог є членом обласної творчої групи, в 2014 навчальному році два вчителі будуть працювати в обласній школі новаторства з теми «Здоров'язбережувальний потенціал діяльності навчальних закладів».

Спостерігається позитивна динаміка зростання професійної компетентності педагогічних працівників району. Аналіз кадрового складу педагогів району свідчить про наявність потужного потенціалу за професійною ознакою. Розвитку педагогічної майстерності сприяє участь педагогів у творчих конкурсах, так наприклад: у районному етапі Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року»


Обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників було проведення семінарів-практикумів, відкритих уроків та занять, позакласних та позашкільних заходів, майстер-класів, педагогічних майстерень.

За два роки було проведено семінар для директорів на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Тополине «Система управління сучасною школою» (директор Марков П.В.), на базі Володарської гімназії «Софія » проведено семінар для директорів «Палітра інноваційних педагогічних ідей» (директор Швечикова В.В.), на базі методичного кабінету для заступників директорів з навчально-виховної роботи було проведено: круглий стіл «Внутрішкільна модель підготовки вчителя до інновацій навчальної діяльності» та для заступників директорів з виховної роботи було проведено : семінар-практикум «Використання інноваційних форм і методів у превентивному вихованні», на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Старченкове для заступників директорів з навчально-виховної роботи було проведено технопарк « Реалізація Державного стандарту. Крок за кроком».

Проведено творчу майстерню на базі Малоянисольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабанова (учителі Темір В.М., Попова В.В.) «Використання ІКТ в практиці викладання хімії», для бібліотекарів семінар-практикум «Формування інформаційної компетентності читачів». Проведено 3 постійно діючий семінар для керівників районних методичних об'єднань «Науково-методичний супровід підготовки фундаторів освітніх інновацій», «Упровадження перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність».

Проведено низку семінарів для вчителів інформатики, англійської мови , які будуть викладати в 2 та 5 класах за новим Державним стандартом. Проведено 15 районних відкритих уроків для вчителів початкової школи, хімії, математики, англійської мови, російської мови, фізики. Вчителем Грушевою Р.О. - інтегрований урок у 6 класі «В здоровому тілі - здоровий дух» (англійська мова, основи здоров’я, фізична культура) (Реалізація проблеми «Вплив нестандартних уроків англійської мови на формування здоров’язбережувальних компетентностей школярів»). Шаповаловою Т.Г. проведено урок позакласного читання у 2 класі «Осінь щедра, осінь золотава» (читання, народознавство, розвиток мовлення) (Проблеми «Реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у розвитку творчості молодших школярів , формуванні їх моральних якостей ”).

Переважна більшість відкритих уроків були нетрадиційні з використанням інноваційних та інтерактивних технологій. Учителі демонстрували як інформаційні технології дають можливість розвивати загальні здібності дітей, оптимізувати навчальний процес, використовуючи тести, тренажери, мультимедійні презентації тощо.

Відкриті уроки показали вміння педагогів вміло поєднувати технології традиційного та сучасного інтерактивного навчання.

У рамках районної програми «Цифрова освіта» проведена науково – методична робота, яка відіграє важливу роль у поліпшенні умов доступу до якісної освіти.

Підвищився рівень професійної майстерності педагогічних працівників з проблеми комп’ютерної грамотності.

Дипломом І ступеня нагороджена Добровольська Ірина Петрівна, учитель біології Володарської гімназії «Софія» за обласний конкурс «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі» та Скриль Людмила Миколаївна , учитель математики та інформатики отримала сертифікат учасника в цьому ж конкурсі.

Збільшилась кількість вчителів, які використовують на уроках комп’ютерні програми, електронні підручники, енциклопедії. Активізувалась робота методистів, керівників, педагогів по використанню на семінарах, уроках мультимедійних презентацій.

Педагоги користуються інформацією з сайтів Міністерства освіти та науки, департаменту освіти, Донецького облІППО, методичного кабінету, вчительських порталів, сайтів вчителів шкіл та ін.

Суттєвий вплив на підвищення якості та доступності освіти має ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 75 % педагогів району володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, 7 педагогів є тренерами і продовжують працювати в Національному проекті «Відкритий світ».

Моделі уроків та педагогічні, методичні доробки вчителів шкіл району опубліковані на шпальтах професійних предметних журналів Видавничої групи «Основа», журналу «Все для вчителя», на українських і російських сайтах та порталах.


Активно опановується Інтернет простір

Найважливіше завдання інформатизації - підготовка вчителів із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого вчителі не тільки здобувають комп’ютерні навички, а також відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві.Інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та учнів. Саме від того, якою мірою та як буде вирішено проблеми інформатизації освіти в районі, залежатиме рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому. Комп'ютер, інформаційна техніка й технологія не просто розвивають інтелектвони відкривають нові виміри свідомості. А комунікаційні засоби пов'язують ці вимірювання в єдине ціле, створюючи впорядковану систему нових знань.

Додаток 1Оценка реализации потребностей педагога в развитии (Н.В. Немова)

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого  утверждения балл:5 - если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению;

4 - скорее соответствует, чем нет;

3 - и да и нет;

2 - скорее не соответствует;

1 - не соответствует.

•   Я стремлюсь изучить себя

•   Я оставляю время для развития, как бы ни была занята делами.

•   Возникающие препятствия стимулируют мою активность.

•   Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.

•   Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время

•   Я анализирую свои чувства и опыт.

•   Я много читаю.

•   Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.

•   Я верю в свои возможности

•   Я стремлюсь быть более открытым человеком.

•   Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.

•   Я  управляю     своим     профессиональным     развитием     и     получаю положительные результаты.

•   Я получаю удовольствие от освоения нового.

•   Возрастающая ответственность не пугает меня.

•    Я положительно бы отнеслась к продвижению по службе. Анкета «Ваше отношение к педагогическим инновациям»

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут улучшить нашу  работу1.   Укажите некоторые сведения о себе

стаж педагогической работы___________

образование _________________________

2   Ваше отношение к педагогическим инновациям


3.   Ваша информированность о педагогических инновациях

 • знаю новые приемы педагогического воздействия

 • знаю новые педагогические технологии

 • знаю систему работы педагога - новатора

4.  Если ли в Вашем коллективе педагогические инновации

 • да

 • нет

 • какие именно?_____________________________________________

5. Как вы используете педагогические инновации в своей работе:

 • не применяю вообще

 • использую отдельные приемыи

 • использую новые педагогические технологии

 • использую систему работы педагога-новатора

6. Ваше мнение об информации по проблемам инноваций?

 • нет никакой информации

 • мало информации и ее трудно получить

 • информация противоречива, ее трудно получить

 • информация полная, исчерпывающая, качественная

7. С какой целью Вы используете педагогические инновации?

 • чтобы попробовать что-то новое

 • чтобы сделать занятие интересным

 • чтобы сделать свою работу эффективной

 • чтобы разрешить актуальные проблемы учреждения

8.  Как Вы применяете педагогические инновации:

 • не применяю вообще

 • пробую все, чтобы выбрать нужное

 • изучаю многое, затем творчески перебираю

 • пытаюсь самостоятельно создавать новое

9. Как и когда, на Ваш взгляд, лучше осваивать педагогические инновации?

   

Додаток 2.Проект
«Організація науково-методичного супроводу

впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній простір району»
I. Обгрунтування актуальності проекту

Актуальність теми зумовлена часом, у якому ми живемо. Інформаційно-комунікаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають модель суспільства завтрашнього дня. Тим більше професія вчителя вимагає особливої чутливості до сприйняття його потреб і відповідного корегування своєї роботи. Також в умовах інформаційного суспільства зростає роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки вчителів, оскільки саме вони відіграють одну із ключових ролей у вихованні підростаючого покоління, людей нової генерації, які здатні жити і творчо діяти у мінливих умовах. У галузі освіти інформаційно-комунікаційні технології знаходять застосування в багатьох напрямах діяльності, зокрема оновлюється зміст освіти, започатковується та розвивається дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відеоконференцї, вебінари, Інтернет – форуми, тощо. Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін і в роботі методичної служби , зокрема пошуку й упровадження методик інноваційних технологій в управлінській діяльності, якості запровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську сферу.


II. Мета

Інноваційний розвиток освітнього простору району за рахунок впровадження інтерактивних та ІКТ технологій.


III. Завдання проекту

1. Ознайомлення з сучасними засобами та технологіями роботи.

2. Використання ІКТ в методичній роботі .

3. Формування інноваційної культури педагогів.

4.Впровадження ІТ в педагогічну та управлінську діяльність.
IV. Принципи методичної діяльності

1. Комплексність (одночасне виконання всіх завдань для досягнень цілей упровадження в межах визначених завдань);

2.Поетичність (виконання завершених завдань на основі реального загального плану впровадження);

3.Інноваційність (інноваційний характер та орієнтація на провідний досвід);

4. Оптимальність (визначення та при необхідності коригування рівня впровадження ІКТ на кожному з послідовних етапів розвитку).
V. Учасники проекту: методисти РМК, заступники директорів з навчально-виховної роботи, педагоги навчальних закладів району.
План реалізації проекту

Підготовчий етап


№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1

Вивчення матеріалів з проблеми

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМКПідбір вхідних діагностичних анкет для педагогів

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМКДіагностика рівня реалізації потреби педагогів в розвитку та відношення до педагогічних інновацій.

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМКАналіз результатів анкетування. Підготовка висновків.

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМК

Теоретичний етап


№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1

Розробка програми «Інноваційний розвиток освітнього простору району »

2014

Методисти РМК

2

Планування різних форм методичної роботи для впровадження ІКТ технологій в педагогічну діяльність

2014 - 2016

Методисти РМК
Підготувати методичні рекомендації:

 • Використання комп’ютерних технологій на різних видах уроків;

 • Інноваційні засоби навчання в підготовці школярів;

 • Роль методичних об’єднання у підготовці вчителів з основ ІТ та ІКТ

 • Дидактичні функції використання ІКТ на уроках природничого циклу;

 • Використання інтерактивного навчання і комп’ютерних технологій на уроках іноземних мов та основ здоров’я;
2014-2016

Методисти РМК

3

Створення методичного кейсу « Науково – методичний супровід інноваційних та інформаційно – комунікаційних технологій ».

2016

Методисти РМК


Практичний етап


№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1

Проведення семінару – практикуму «Роль ІКТ у житті людини та суспільному розвитку»

2014

Методисти РМК

2

Проведення семінару – практикуму «Сучасні тенденції застосування ІКТ у навчально – виховному процесі.»

2015

Методисти РМК

3

Проведення засідань постійно – діючого семінару для керівників методичних об’єднань «Науково – методичний супровід підготовки фундаторів освітніх інновацій».

2013-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМК


керівники МО

4

Проведення форуму «Інтерактивні та інформаційно – комунікаційні технології, їх роль в освітньому процесі»

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМК

Заступники директорів з НВР, вчителі.


5

Запланувати проведення навчальних вебінарів, відео семінарів, відео конференцій, Skype-зв'язку

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМК6

Організувати обмін досвідом по створенню веб-сайтів закладів освіти

2014-2016

Завідувач РМК.

Методисти РМК
Узагальнюючий етап


№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1

Моніторинг ефективності впровадження проекту

2013-2014

Методисти РМК

2

Аналіз діяльності методичної служби щодо результатів виконання проекту

2014-2015

Методисти РМК

3

Прогнозування перспективи подальшої роботи над проблемою проекту

2015-2016

Методисти РМК


VІ. Очікувані результати:


 • Досягнення позитивного відношення і створення мотивації педагогів до підвищення своєї ІКТ – компетентності.

 • Створення шкільних сайтів, блогів або сайтів методичних об'єднань , педагогів.

 • Розширення використання ІКТ та ІТ форм в навчально-виховному процесі.

 • Презентація методичного кейсу .

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України «Про освіту» (Текст).

 2. Закон України «Про загальну середню освіту» (Текст).

 3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (Текст).

 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» (Текст).

 5. Ольга Тюрікова. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах інноваційної діяльності методичних служб. – :Вид. група «Шкільний світ» журнал «Методист», 2012. - №7 с.48.

 6. Володимир Уруський. Готовність учителя до інноваційної діяльності. - :Вид. група «Шкільний світ» журнал «Методист», 2012. - № 8 с.9.

 7. Олеся Пасічник. Педагогічний досвід: інноваційні форми впровадження та поширення. - :Вид. група «Шкільний світ» журнал «Методист», 2012. - № 8 с.20.

 8. Олексій Чернишов. Управлінський супровід процесу модернізації діяльності методичних служб області. - :Вид. група «Шкільний світ» журнал «Методист», 2012. - № 9 с.7.

 9. Олена Половенко. Модернізація координаційної діяльності регіональних методичних служб. - :Вид. група «Шкільний світ» журнал «Методист», 2012. - №12 с.21.

 10. Серветник О.П. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій. - :Вид. група «Основа» журнал «Завучу усе для роботи», 2013. - № 23-24 с. 32.

 11. Жерносек І.П. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ. Вийти за рамки власної діяльності. - :Вид. група «Основа» бібліотека журналу «Управління школою», 2010. - №9 с.54.

 12. Олена Проців. Вчимося користуватись електронною поштою. - :Вид. група «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» журнал «Бібліотечна робота», 2013. - № 7 с. 33.

 13. Науково – педагогічна майстерня (Текст): науково-методичний посібник / За ред. О.І. Чернишова, Т.Б. Волобуєвої. – Донецьк: Витоки, 2008.

 14. Методична робота в школі (Текст) / упорядник М.К. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007.

 15. Волобуєва, Т.Б. Інформаційні технології в освіті (Текст): науково-методичний посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.

 16. Снігур, О.А. Інформаційна культура учасників навчального процесу / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, Ч. ІІ. – 2007, №21, 154-161 с.

 17. Оцінювання та відбір педагогічний інновацій: теоретико-прикладний аспект: Науково-методичний посібник/ За ред. Даниленко Л.І. – К.:Логос,2001– 185 с.

 18. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: навчальний посібник – К.: Інститут змісту та методів навчання, 1997 – 180 с.

19. Електронні ресурси. – Режими доступу:

http://ua-referat.com

http://1kartashova.at.ua/

http://festival.1september.ru

http://www.rusedu.info/

http://www.klyaksa.net/

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка