Англійська мова 1-4 класи загальноосвітні навчальні закладиСкачати 297.77 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір297.77 Kb.Англійська мова 1-4 класи

загальноосвітні навчальні заклади
Клас

Компетенція

Зміст зауваження

Пропозиції

1

Лексична


словосполучення «Члени родини» передбачає родинні зв’язки (тітка, двоюрідний брат тощо)

Варто змінити на «Члени сім’ї».

1

Граматична

Спонукальні речення у стверджувальній та заперечувальній формах. Stand up! Dont stand up.

Діти ще тільки сягають значень слів, що позначають дії. Заперечувальна форма буде утруднювати розуміння команди.Вилучити заперечу вальну форму. Останнє речення сформулювати так:

«Спонукальні речення у стверджувальній формі: Stand up. Stop it. Repeat, please.»1

Соціокультурна

Беручи до уваги одногодинне навантаження, вік та переважаючі рецептивно-репродуктивні види діяльності, не варто очікувати від першокласника, щоб він був у змозі «обирати і вживати» відповідні до ситуації фрази і слова.

У перших двох пунктах слова «обирати і вживати» замінити на «розуміти і відтворювати».

1

Загальнонавчальна

Уміння «співпрацювати у парі/групі» є недоречним для 1 класу. Неможливо навчити цьому шестирічну дитину.

Оскільки у 1му класі надаємо перевагу ігровим методам навчання, доцільно додати:

«співпрацювати з вчителем та однокласниками під час гри».2

Лексична

«Місяці»Для семирічних дітей складно буде вивчати такі слова як January, August etc.

Лексику з теми «Місяці» варто забрати і перенести у наступний 3й клас.

Для 2 го класу достатньо вивчити пори року.2

Граматична

Present SimpleУ Present Simple діти розглядають тільки дієслова to be, have/ have got вивчаючи їх конструкції у стверджувальних, заперечувальних та питальних реченнях. Інші дієслова вони вивчають як лексику у структурі I can… або у наказовому способі як команду чи інструкцію до гри, вправи…

Доцільно змінити на:

Дієслово: to be, have/ have got у Present Simple.

Модальне дієслово: can

(Це є доречним з огляду на колонку «засоби вираження» і відповідає можливостям дітей).2

Граматична


Додати вилучену з 1 класу заперечувальну форму спонукальних речень.

В кінці переліку граматичного матеріалу додати:

Спонукальні речення у стверджувальній та заперечувальній формах. Stand up! Don’t stand up.2

Загальнонавчальна

У зарубіжній та вітчизняній методичній літературі стверджується, що навчати взаємодіяти учнів на уроці треба розпочинати з роботи у парах. Враховуючи 2годинне тижневе навантаження і можливості 7 річних дітей, уміння «співпрацювати у групі» у цьому класі ще буде недосяжне.

Залишити як «співпрацювати у парі».

3

Лексична

У 2му класі було вилучено лексику «Місяці», яку варто запропонувати у цьому класі. Крім того, доцільно додати лексику з теми «Погода» для того, щоб вони могли елементарно описувати пору року чи місяць.

Додати «Місяці», а також «Погода».

3

Граматична


Як діти цього віку можуть описувати пору року, погоду? (див.вище) Очевидно, що для цього варто навчити конструкції безособового речення типу ‘It is warm in spring. It is snowy in winter. etc”

З граматичної компетенції для 4 класу варто забрати «Безособові речення. It is sunny.» і додати до граматичної компетенції у цьому, 3 класі.

3

Граматична


Для опанування пропонується надто багато видо-часових форм дієслова.

Варто перенести Future Simple до наступного класу.

(Для цього року для учнів достатньо буде засвоїти часові форми Present Simple та Past Simple, а також структуру There is / there are та модальні дієслова can, may, must.)3

Граматична

«Прийменник»З огляду на тематику й лексичне наповнення у 3 класі вивчення прийменників over, across є недоцільним. Їх вивчення стає доречним у наступному класі під час опанування матеріалом з лексикою «Населені пункти. Види транспорту.» тощо

Вилучити прийменники over, across

3

Граматична

«Прийменник»Прийменники up, down не є прийменниками часу, як зазначено. Треба виправити помилку, додавши їх до прийменника напрямку.

Блок «Прийменник» сформулювати так:

Прийменник:

місця (on, in, under),

напрямку (to, up, down),

часу (before, after)4

Граматична


З метою розвантаження у 3му класі пропонувалося вилучити опанування структурами у Future Simple та додати до граматичної компетенції 4 класу

Додати Future Simple


4

Граматична


Часова форма Present Perfect є складною для розуміння і засвоєння у початковій школі при 2 год.тижневому навантаженні


Вилучити Present Perfect з граматичної компетенції для цього класу.

4

Граматична


«Безособові речення. It is sunnyзазначати у цьому класі недоречно, оскільки цей тип речення пропонувався до розгляду раніше.

Забрати «Безособові речення. It is sunny (Було запропоновано у попередньому класі. Див.вище)


4

Засоби вираження

Немає жодного засобу для демонстрації часової форми Future Simple або тематики «Подорож. Транспорт», що пропонується у даному класі.

Додати як засіб вираження речення, наприклад: He will go there by plane.

4

Лексична

Варто упорядкувати тематику лексики.

Оскільки є «Види дозвілля», виключити «Вільний час». Після «Населені пункти» додати «Громадські споруди».


Англійська мова 5-9 класи

загальноосвітні навчальні заклади
Клас

Компетенція

Зміст зауваження

Пропозиції

5

Лексична

Для тем «Подорож (загальні відомості про Велику Британію та Україну)» та «Рідне місто / село (місцезнаходження, основні історичні та культурні відомості)» відсутнє визначення відповідної лексики.

Додати «Назви складових частин Великої Британії та її визначних місць. Назви історичних пам’яток України. Назви споруд та місць громадського призначення.»

5

Граматична

У розділі «Прислівник» зазначено і наведено конкретні прислівники часу, але до зазначених частотних прислівників немає конкретного їх визначення.

Після слів: «Прислівник: частотні» в дужках додати «(always, often, usually, sometimes, rarely, never)».

6

Тематика ситуативного спілкування.

Калька з російської: «Великобританія»

Замінити на «Велика Британія».

6

Граматична

У розділі «Артикль» бракує назв його видів.

Перед словами «відсутність артиклю» додати «неозначений, означений».

6

Граматична


Оскільки у попередньому 5-му класі у розділі «Дієслово» зазначено одну видо-часову форму Present Perfect, яка є новою для вивчення, а у 6 класі пропонується повторення видо-часових форм дієслова, які учні вивчали раніше (у тому числі й у початковій школі імпліцитно), за відсутності їх конкретного переліку бракує розуміння які саме видо-часові форми дієслова треба повторити.

Доцільно сформулювати:

Дієслово: Повторення видо-часових форм дієслова Present, Past, Future Simple; Present Continuous, Present Perfect. Структура going to.

7

Тематика ситуативного спілкування.

У цьому класі у тематичних блоках «Велика Британія» та «Україна» пропонується та сама тематика по Лондону та Києву, яка була й у 6 класі. Варто розширити зміст тематики, передбачивши знайомство з визначними місцями цих країн ширше (поза межами столиць).

Пропонується формулювання:

Визначні місця Великої Британії та України.

7

Лексична.

Блок теми «Охорона здоров’я» представлено ситуацією «відвідування лікаря». Визначення відповідної до теми лексики надано як «Назви медичних закладів», що не передає реальних потреб в оволодінні лексикою, необхідною для спілкування у цій ситуації.

Пропонується визначити лексику як:

Ознаки нездужання. Симптоми захворювання.

Форми лікувальних засобів.


7

Лексична.

У цьому класі вперше зустрічається тема «Кіно і театр». Отже, важливо навчити розуміти інформацію з афіші, розповісти про побачений фільм або виставу, повідомити свої враження від декорацій, гри акторів тощо. Але у лексичній компетенції зазначено «Елементи інтер’єру кінотеатру / театру». Такі деталі можна запропонувати для вивчення у закладах з поглибленим вивченням мови. Беручи до уваги двогодинне тижневе навантаження у загальноосвітніх закладах, вивчення цих лексичних одиниць на даному етапі недоцільне.

Прибрати зазначення лексики «Елементи інтер’єру кінотеатру / театру».

7

Граматична


Протягом усієї основної школи відсутня згадка про вивчення неозначених, відносних та заперечних займенників, вивчення яких входить до граматики рівня А2. Беручи до уваги відсутність вивчення нових видо-часових форм дієслова у цьому класі та достатній для вивчення цього матеріалу лінгвістичний досвід семикласників, вивчення цих займенників доцільно запропонувати на цьому етапі.

До блоку «Займенник» після наведених видів займенників додати:

Неозначені, відносні та заперечні займенники (something, anything, everything, nothing, somebody, anybody, everybody, nobody)/8

Тематика ситуативного навчання


У тематичному блоці «Я і мої друзі» зазначена одна тема для спілкування «друзі по листуванню». Надто вузька тема. Її варто розширити та усучаснити. Беручи до уваги, що листування є одним із засобів спілкування, можна пригадати усі популярні сучасні способи спілкування підлітків із друзями.

Пропоную сформулювати тематику так:

Я і мої друзі (спілкування з друзями по телефону, у соцмережах, листування)

8

Лексична


Беручи до уваги, що сьогодні ЗМІ (преса) – це не тільки друковані періодичні видання, варто зазначити лексику до цієї теми відповідно до сучасних реалій життя.

Слова «Періодичні видання» замінити на:

Періодичні друковані та інтернет-видання.

Інформаційні сайти.


8

Граматична


Протягом усієї основної школи відсутня згадка про вивчення видо-часової форми дієслова Past Continuous та Present Continuous в значенні майбутнього часу, вивчення яких входить до граматики рівня А2.

Блок «Дієслово» розпочати так:

Дієслово: Present Continuous в значенні майбутнього часу, Past Continuous Tense …

8

Граматична


У загальноосвітній школі тему «Активний і пасивний стан» варто обмежити розглядом часів групи Simple та видо-часової форми Present Perfect, про що конкретно зазначити.

У блоці «Дієслово» цю тему сформулювати так:

Active and Passive Voice (Simple Tenses, Present Perfect Tense).
9

Тематика ситуативного навчання


Тему «Наука і технічний прогрес» представлено дуже вузько підтемою «відомі вчені та винахідники». Відомо, що сучасні технічні винаходи сьогодні здійснюють цілі корпорації і цю тему нецікаво розглядати без зв’язку із сучасними електронними технічними пристроями. Тому варто усучаснити тему, розширивши підтему.

Пропоную сформулювати тематику так:

Наука і технічний прогрес (Відомі вчені та винахідники. Сучасні електронні пристрої та гаджети.)

9

Лексична

Про інформаційні сайти в Інтернеті ми згадували у попередньому класі у зв’язку із темою ЗМІ (преса). Темі «Засоби масової інформації (Інтернет, телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача)» більше відповідатиме лексика, пов’язана із мультимедійними ресурсами інтернету.

Замінити позначення лексики «Сайти в інтернеті» на «Мультимедійні ресурси в інтернеті».

9

Лексична

Зазначеної лексики «Течії молодіжної культури» недостатньо для спілкування про молодіжну культуру.

Додати:

Популярні молодіжні тренди. Типи молодіжних організацій. Види молодіжних проектів.Cпеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов

Англійська мова 1-4 класи
Клас

Колонка у програмі

Зміст зауваження

Пропозиції

1

Тематика ситуативного спілкування


В «Лексичній компетенції» зазначено лексику з теми «Тварини». Але, на жаль, в тематиці ситуативного спілкування бракує теми «Природа».

Додати тему

«Природа (дикі та свійські тварини)».
1

Тематика ситуативного спілкування


В темі «Шкільне життя» для 1 класу пропонується розглянути «школа, мій клас, предмети в класі», що є неконкретним і недоречним. У першому класі краще починати з теми «Шкільне приладдя».

Пропонуємо сформулювати

«Школа (шкільне приладдя)»1

Засоби вираження

Дані фрази і речення містять не всі зразки, які б демонстрували зазначені граматичні структури, але містять декілька зайвих.
1

Граматична компетенція

Нечітко сформульовано. Крім того, у першому класі недоцільно починати з опанування конструкцією

there is/ areЗабрати there is/ there are. Сформулювати наступним чином:

Дієслово: to be, have got, like y Present Simple.

Наказовий спосіб дієслів (команди)Іменник: множина іменників

Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.

Прийменник: місця, на напрямку (on, in, under, to)

Займенник: вказівні (this, that), особові присвійні.

Числівник: кількісні (1-10)

Сполучник: and

Вигуки: Oh! Ah! Wow! OK!1

Соціокультурна компетенція

Формулювання обтяжливе і містить багато тавтології.

Подати лаконічніше і в одному стилі. Наприклад:

Обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування

 • привітання,

 • форми звертання,

 • ввічливі слова і фрази,

 • привітання зі святом,

 • вигуки.


Дотримуватись правил ввічливості.


1

Загальнонавчальна

Другий абзац у 1 класі недоречний. Частково повторює перший. Крім того, для першокласника достатньо «розуміти інструкції вчителя», а не «усвідомлювати мету завдання». Співпрацювати у 1 класі у парі, а тим більше у групі проблематично.

Пропонуємо замінити на наступне:

 • Стежити за презентованою інформацією;

 • розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

 • розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;

 • співпрацювати з вчителем та однокласниками під час виконання завдання чи гри..

1

Результати навчання.

Читання


У першому класі діти осягають звуко-буквені відповідності. Тому їм важливо читати вголос. «Читання про себе» доцільно розпочинати після того, як учні опанують так званою «технікою читання» вголос (тобто не раніше ніж з 3-4 класу).

Шестирічні діти у 1 класі вивчають літери, навчаються читати окремі слова. Короткі речення - це вже дуже добре. Тому про «тексти» не варто навіть згадувати і, тим більше, зазначати обсяг в друкованих знаках!.Пропонуємо сформулювати так:


 • Читати вголос і розуміти окремі слова, словосполучення і короткі речення, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.
1

Результати навчання.

Письмо


Не відповідає психофізіологічним можливостям дитини шестирічного віку. Не варто вимагати те, що дітям не під силу і демотивує, а саме –– здійснювати описи і повідомлення обсягом у 4-5 речень!

Пропонуємо сформулювати так:

 • За зразком відтворювати графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень.

 • Писати під диктовку букви, слова, словосполучення.
2

Тематика ситуативного спілкування

Невідповідність між тематикою і лексичним наповненням. В останньому зазначено «тварини». В тематиці тема «Природа» містить тільки підтему «погода».

Додати підтему «тварини».

2

Мовленнєві функції

Бракує функції опису погоди і тварини. З огляду на те, що у першому класі вивчали частини тіла, а в другому прикметники, що вказують на розмір та інш., варто додати до функцій опис тварини.

Сформулювати функцію, додавши:

 • описувати людину, предмет, місце, тварину, погоду.

2

Мовленнєві функції

Бракує функції повідомлення про дії, передбачені граматичними конструкціями, що вивчаються у цьому класі, зокрема Present Continuous.

Додати мовленнєву функцію:

 • повідомляти про дію, яка виконується кимось у момент мовлення;

 • описувати дію, яка демонструється на фото, малюнку.

2

Граматична компетенція.

ПідрозділДієслово

Пропонується надто багато видо-часових форм. Зокрема, Past Simple та Future Simple для семирічних є нелегкими для засвоєння. Але описувати зміст класної кімнати та власного портфелю допоможе структура There is / There are.


Пропонуємо прибрати складні часові форми і сформулювати так:

Дієслово: Present Continuous,

Present Simple.

СтруктураThere is / There are

Mодальні дієслова can, may, must.

Далі Артикль і за текстом.2

Засоби вираження

Дані фрази і речення містять не всі зразки, які б демонстрували зазначені граматичні структури чи мовленнєві функції, але містять декілька зайвих (Наприклад, He started to laugh.).
2

Лексична компетенція

Є недоцільні повторення, що співпадають із першим класом (Кольори. Частини тіла), але бракує лексики щодо теми Дозвілля. Традиції. День народження. Наприклад, Розваги. Святкові дії.

Забрати теми лексики: Кольори. Частини тіла

Додати: Розваги. Святкові дії.2

Результати навчання.

Читання


Другокласники вчаться читати виключно вголос, а не про себе.

Обсяг тексту 200-250 друкованих знаків для початківців-семирічок видається дещо перебільшеним.Пропонуємо сформулювати так:

 • Читати вголос з повним розумінням окремі речення та короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

 • Читати і розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.

Обсяг –– 100-150 друкованих знаків
2

Результати навчання.

Письмо


Вимоги до письма завищені. Варто починати із 3-4 речень про себе, сім’ю, свого друга тощо.

Пропонуємо сформулювати так:

 • Писати слова, словосполучення, короткі речення;

 • Писати про себе, свого друга, члена сім’ї;

 • Описати свою іграшку, тварину, шкільне приладдя.

Обсяг письмового повідомлення –– 3-4 речення.
3

Лексична компетенція

Тему «Сім’я» варто підтримати більш розширеною лексикою. Наприклад Члени родини. Тема «Мій день» не обійдеться без лексики Час за годинником.

Додати теми лексики: Члени родини. Час за годинником.

3

Граматична компетенція.

ПідрозділДієслово

З огляду на те, що у другому класі ми забрали Past Simple та Future Simple, то відповідно до принципу поступового нарощування труднощів граматичні структури із цими часовими формами варто запропонувати у даному класі, відмовившись від більш складної для розуміння структури, наприклад Past Continuous.

Пропонуємо сформулювати так:

Дієслово:

Future /Past Simple, Present Perfect.

Cтруктура:

to be going to

Далі Іменник і за текстом.
3

Граматична компетенція.
Пропонуємо доповнити:

Сполучник: or

Безособові речення: Its sunny.

3

Засоби вираження

Зразки засобів вираження не відповідають тим змінам, які пропонуються зробити, зокрема у «граматичній компетенції». Тому їх треба змінити.
3

Результати навчання.

Читання


Завеликий обсяг друкованих знаків.

Пропонуємо визначити як:

Обсяг –– 150-200 друкованих знаків.3

Результати навчання.

Письмо


Завеликий обсяг письмового повідомлення.

Пропонуємо визначити як:

Обсяг письмового повідомлення –– 4-5 речень.4

Мовленнєві функції

З огляду на теми, лексичну наповнюваність, а також зміст граматичної компетенції, перелік мовленнєвих функцій виглядає недостатнім.

Варто додати хоча б таке:

 • описувати місце, природу, населений пункт, особу;

 • запитувати з метою отримання більш детальної інформації.

4

Граматична компетенція.

Граматичні структури потребують уточнення видо-часових форм дієслова та доповнення такими явищами, як модальні дієслова, ступені порівняння прикметників, вживання some, any, no із злічуваними та незлічуваними іменниками, іншими питальними словами, що відповідає навчальному досвіду і можливостям учнів 4 класу.

Пропонуємо заповнити цю колонку наступними.

Дієслово:

Present Perfect,

Past Continuous.

Модальні дієслова: can /can’t, must/ mustn’t, should / shouldn’t

Прикметник ступені порівняння

Займенники: some, any, no з іменниками

Артикль: означений, неозначений.

Числівник 1-100, порядкові числівники.

Питальні слова (в складі структур) : What? Where? When? How? How much? How many? Whose, Why?Сполучник: then, because


4

Засоби вираження

Зразки засобів вираження не відповідають тим змінам, які пропонуються зробити, зокрема у «граматичній компетенції», тому їх треба змінити.
4

Результати навчання.

Читання


Завеликий обсяг друкованих знаків.

Пропонуємо визначити як:

Обсяг ––200-250 друкованих знаків.4

Результати навчання.

Письмо


Завеликий обсяг письмового повідомлення.

Пропонуємо визначити як:

Обсяг письмового повідомлення –– 5-6 речень.
Cпеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов

Англійська мова 59 класи
Клас

Колонка у програмі

Зміст зауваження

Пропозиції

5


Тематика ситуативного спілкування

У темі «Я, моя сім’я і друзі» змінити зміст підтем

пропонується зняти «мої друзі та їх уподобання» (матеріал можна включити у розділ «Відпочинок»);

додати «буденні справи»5
Не виносити тему «Одяг» окремо, оскільки вона вивчалася оглядово в початковій школі

Включити повторення теми «Одяг» у теми:

«Я, моя сім’я і друзі», розглядаючи професії (уніформа);

«Відпочинок і дозвілля» (одяг і погода)


5
У темі «Харчування» зняти підтему «страви в Україні і Великій Британії

Перенести цей матеріал у 6 клас, оскільки він логічно пов'язаний з темою «Традиції харчування»

5
У темі «Природа» не достатньо визначено підтеми

У темі «Природа» додати підтему «Пори року та погода у Великій Британії»

5
У темі «Шкільне життя» зняти підтему «Робочий день», оскільки вона відноситься до особистісної сфери спілкування

Перенести у тему «Я, моя сім’я і друзі», оскільки логічно пов’язано із підтемою «Професії»

5

Лексична компетенція

Тема «Погода»

Пропонується зняти «природні явища» , оскільки це поняття включає також і стихійні природні явища — землетруси, посухи, повені, урагани тощо.

Замінити на «Погодні умови.»5У тему «Я, моя сім’я і друзі» додати лексику «буденні справи», оскільки логічно пов’язано із підтемою «Професії»

5

Граматична компетенція

Великий обсяг граматичного матеріалу

У 5-му класі учні починають вивчати граматичні правила, тому необхідно зазначити, який матеріал повторюється у 5 класі із вивченням правил

або


Пропонується залишити тільки той матеріал, який є новим у 5-му класі. А саме:

Зняти


Займенник: питальні how much / how many (із злічуваними та незлі-чуваними іменниками);

Прикметник: ступені порівняння.

Прийменник:

часу (in, on, at)
5

Соціокультурна компетенція

Не всі зазначені компетенції пов’язані з тематикою 5-го класу

Пропонується вилучити:

«формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності» чужої культури

Не всі зазначені компетенції відповідають віковим особливостям учнів на даному етапі навчання

Пропонується вилучити:

«приймати рішення, давати оцінку»5

Загальнонавчальна компетенція
Пропонується вилучити «використовувати адекватні матеріали для самостійного навчання»,

оскільки це повторює зазначене далі у програмі «знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію»6

Тематика ситуативного спілкування

У темі «Я, моя сім’я і друзі» розширити лексичну компетенцію

Включити підтему «Одяг» у тему «Зовнішність»

6
У темі «Покупки» не достатньо визначено підтеми

Додати підтему «оплата товарів», оскільки у лексичній компетенції є лексика «Гроші»

6
У темі «Харчування» розширити підтеми за рахунок матеріалів із 5-го класу

додати підтему «страви у Великій Британії та Україні» (із 5-го класу)

6

Лексична компетенція
У темі «Я, моя сім’я і друзі» додати «Предмети одягу» (для опису зовнішності)

6У темі «Харчування» додати «Назви страв»

6

Граматична компетенція
Додати

Past Continuous Tense6

Соціокультурна компетенція

Не всі зазначені компетенції пов’язані з тематикою 6-го класу

Пропонується вилучити:

«формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури»

Не всі зазначені компетенції відповідають віковим особливостям учнів на даному етапі навчання

Пропонується вилучити:

«приймати рішення, давати оцінку»6

Загальнонавчальна компетенція
Пропонується вилучити «використовувати адекватні матеріали для самостійного навчання»,

оскільки це повторює зазначене далі у програмі «знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію»6Додати «використовувати довідкові навчальні посібники (словники, граматичні довідники) для самостійного навчання» (тобто пропонується уточнити які саме «адекватні матеріали» учні можуть використовувати для самостійного навчання)

7

Тематика ситуативного спілкування

У темі «Я, моя сім’я і друзі» змінити зміст підтем

Вилучити «сімейні традиції» та перенести їх у 8 клас, оскільки вони логічно пов‘язані із темою «Друзі по листуванню»

7
У темі «Охорона здоров’я» змінити зміст підтем

Вилучити «хвороба та її лікування», оскільки дуже об’ємна тема;

додати «стан здоров’я, хвороби»;

Додати «перша медична допомога»


7
У темі «Кіно і театр» змінити зміст підтем

Вилучити підтему «афіша і вибір фільму/вистави»

7
У темі «Спорт» змінити зміст підтем

Вилучити підтему «спортивні клуби, секції»

Додати підтему «Олімпійські ігри»7

Мовленнєві функції
Вилучити «надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям»; а також «оцінювати стан речей, події факти», оскільки не відповідає віковим особливостям учнів; перенести у 9 клас

7

Лексична компетенція
У темі «Я, моя сім’я і друзі» вилучити «Назви родинних свят та традицій»

7У темі «Охорона здоров’я» додати Види першої медичної допомоги


7
У темі «Спорт» змінити зміст лексичної компетенції

Вилучити «Спортивні клуби, секції»

7

Граматична компетенція

Зміст граматичної компетенції потребує уточнення

Уточнити

Дієслово:

Present/Past/Future Simple Active and Passive Voice

Додати:


Дієслово:

Past/Future Perfect Tense

Додати Present Perfect Continuous

Zero Conditional7

Соціокультурна компетенція
Пропонується замінити:

«формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури» на

«формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності культури країни, мова якої вивчається»


7Вилучити «давати оцінку»
Загальнонавчальна компетенція
Замінити «Використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення» на «знаходити і використовувати необхідні інформативні матеріали для виконання поставленого комунікативного завдання»

8

Тематика ситуативного спілкування

У темі «Я, моя сім’я і друзі» змінити зміст підтем

Додати підтему «сімейні традиції», оскільки вони логічно пов‘язані із темою «Друзі по листуванню»

8
У темі «Література» змінити підтеми

Вилучити «літературний герой, відвідування бібліотеки»


8
У темі «Шкільне життя» змінити зміст підтем

Додати «Шкільна бібліотека»

8

Мовленнєві функції
Додати до підпункту

висловлювати свої враження і т.д. слово «прочитаним», оскільки це пов’язано з тематикою спілкування

Вилучити «оцінювати стан речей, події, факти», оскільки вже зазначено вище

Вилучити «коментувати статистичні дані» (відповідає академічному рівню)8

Лексична компетенція
У темі «Я, моя сім’я і друзі» додати «Назви родинних свят та традицій»

8Вилучити «обладнання і послуги бібліотеки»

8
У темі «Шкільне життя»

Додати «Характеристика поведінки», оскільки вивчається підтема «Правила поведінки»

8

Граматична компетенція
Дієслово:

Present/Past Сontinuous Passive Voice

Додати Present Perfect Continuous


8

Соціокультурна

компетенція


Вилучити «розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається», оскільки вже було зазначено на попередніх етапах навчання

8

Загальнонавчальна компетенція
Замінити слово «адекватні» на «довідкові» навчальні матеріали та вказати які саме: (користуватися двомовним словником та граматичними довідниками)

9

Тематика ситуативного спілкування

У темі «Я, моя сім’я і друзі» змінити підтеми

Вилучити «індивідуальність людини»

Додати «Риси характеру»9
Тема «Молодіжна культура» є складною для учнів даного віку

Перенести в програму для 10–11 класів

9
Тема «Англомовні країни» потребує уточнення, оскільки є занадто об’ємною

Пропонується уточнити «Англомовний світ : США, Канада, Австралія» (загальні відомості, великі міста)

Вилучити «Визначні місця й історичні пам’ятки» (перенести цей матеріал на подальші етапи навчання)9

Мовленнєві функції
Додати «надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям»; а також «оцінювати стан речей, події факти», оскільки відповідає віковим особливостям учнів

9Вилучити «описувати людей, предмети, самопочуття»

Залишити «описувати явища, події»

Вилучити повтори «робити порівняння подій та фактів»


9

Лексична компетенція

Тема «Молодіжна культура» є складною для учнів даного

віку


Відповідно вилучити «Течії молодіжної культури»

9
Тема «Природа і погода»

Вилучити «Природні ресурси», оскільки логічно цей матеріал пов’язаний із темою «Географічне положення»

9
Тема «Англомовні країни» потребує уточнення, оскільки є занадто об’ємною

Пропонується вилучити «Пам’ятки історії та культури»Тема «Робота і професія»

Вилучити «Трудові навички», оскільки учні даної вікової групи іще не мають відповідного життєвого досвіду

9

Граматична компетенція
Present/Past/Future Perfect Passive Voice

Вилучити повтори «Relative Clauses»
9

Соціокультурна компетенція
Замінити слово «адекватно» на «відповідно до ситуації спілкування»

9

Загальнонавчальна компетенція
Замінити слово «адекватні» на «довідкові» навчальні матеріали та вказати які саме: (користуватися двомовним словником та граматичними довідниками)
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка