Аналіз регуляторного впливуСкачати 124.46 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір124.46 Kb.
Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України

«Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом»
І. Визначення проблеми

Прийняття проекту Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом» (далі – регуляторний акт) обумовлено необхідністю приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Прийняття регуляторного акту дозволить забезпечити виконання підпункту 4 пункту 1 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про заходи щодо захисту національних інтересів України в галузі авіації», введеного в дію Указом Президента України від 4 вересня 2015 року №535/2015 (далі – Рішення РНБО), а також належний рівень конкурентоспроможності авіаційних перевізників України та захист інтересів та прав користувачів послуг авіаційної галузі.

Водночас, Україною парафовано Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір (далі – Угода про САП), яку планується підписати в 2016 році.

Угодою про САП передбачено застосування правил ліцензування авіаперевізників, переважно еквівалентних тим, що зазначені в Главі ІІ Регламенту (ЄС) № 1008/2008 Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про загальні правила здійснення авіаперевезень у Співтоваристві (далі – Регламент).

Зокрема, Регламентом передбачено здійснення заходів з підвищення контролю з боку держави за фінансовим становищем авіаперевізників, а саме проведення органом ліцензування оцінки наявності у авіаперевізника достатніх фінансових ресурсів для забезпечення виконання ним своїх фактичних та потенційних зобов’язань перед іншими підприємствами та пасажирами, а також покриття своїх постійних та змінних витрат на виробничу діяльність.

Основні групи (підгрупи), на які впливає недосконалість національного законодавства у сфері ліцензування авіаційних перевізників:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+
Держава

+
Суб’єкти господарювання

+
Приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у сфері ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів, оскільки стосується вдосконалення законодавчої бази і імплементації відповідного Регламенту ЄС.

Приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у сфері ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом не може бути здійснено за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки потребує закріплення окремих положень, які стосуються особливостей ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, на рівні Закону.


ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття регуляторного акту є приведення національного законодавства у сфері ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом у відповідність до законодавства Європейського Союзу, враховуючи, що впровадження норм Регламенту є необхідною умовою для ефективного застосування всіх положень і умов Угоди про САП.

Зокрема, застосування правил ліцензування авіаперевізників, переважно еквівалентних тим, що зазначені в Главі ІІ Регламенту, планується шляхом прийняття регуляторного акту з одночасним внесенням змін до Повітряного кодексу України та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження процедури ліцензування діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом встановленої законодавством.Приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у сфері ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом не може бути здійснено за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки потребує закріплення окремих положень, які стосуються особливостей ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, на рівні Закону.

Альтернатива 2

Прийняття Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом».Прийняття Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом» забезпечить виконання Рішення РНБО та дозволить застосувати норми Регламенту.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття регуляторного акта, є неприйнятними.


  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1


-

Незабезпечення виконання Рішення РНБО та неможливість застосування норм Регламенту

Альтернатива 2


Приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС та забезпечення узгодженого законодавчого регулювання відносин у сфері ліцензування перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом

-

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2


Забезпечить захист інтересів та прав користувачів послуг авіаційної галузі

-

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

47*

-

-

47

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

100%

-

-

-

* Кількість вказано згідно з Реєстром ліцензій, розміщеним на офіційному сайті Державіаслужби www.avia.gov.ua


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

Невідповідність національного законодавства законодавству Європейського Союзу не дозволяє належним чином органу ліцензування здійснювати заходи з підвищення контролю з боку за фінансовим становищем авіаперевізників, а саме проведення оцінки наявності у авіаперевізника достатніх фінансових ресурсів для забезпечення виконання ним своїх фактичних та потенційних зобов’язань перед іншими підприємствами та пасажирами, а також покриття своїх постійних та змінних витрат на виробничу діяльність, що, в свою чергу, впливає на якість надання послуг та рівень конкурентоспроможності авіаційних перевізників

Альтернатива 2

Створення сприятливих умов для здійснення діяльності та розвитку бізнесу у сфері перевезень повітряним транспортом завдяки встановленню вичерпного переліку вимог до суб’єктів господарювання, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом та механізму державного нагляду (контролю) за їх діяльністю

-
Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

За перший рік

За п’ять років

Альтернатива 1.

1600*

-

Альтернатива 2.

1600*

-

*Разова плата за видачу ліцензії в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст.7 Закону України від 21.12.2016 № 1801-VIII)
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Незабезпечення виконання Рішення РНБО та неможливість застосування норм Регламенту

Альтернатива 2


4

Виконання Рішення РНБО, Угоди про САП та застосування норм Регламенту; встановлення вичерпного переліку вимог щодо провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом та механізму державного нагляду (контролю) за діяльністю авіаційних перевізників
Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1


Відсутні

Незабезпечення виконання рішення РНБО

Не можливість приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС

Альтернатива 2

Встановлення вичерпного переліку вимог щодо провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, еквівалентних законодавству ЄС

-

Зазначена мета досягається шляхом розроблення та прийняття зазначеного регуляторного акта
Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1


-

-

Альтернатива 2

З прийняттям регуляторного акта буде забезпечено законодавче регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, еквівалентне законодавству ЄС, та сприяння вирішенню завдань з підвищення можливостей здійснення діяльності суб’єктами господарювання у сфері повітряних перевезень та забезпеченню потреб споживачів у послугах повітряного транспорту, залученню інвестицій у його розвиток та досягненню сталих економічних умов роботи.

зміни загального законодавства у сфері ліцензування повітряних перевезень;

збройні конфлікти, тимчасова окупація, та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.


V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми


Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акту, що передбачає визначення процедури та особливостей ліцензування авіаційних перевізників, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом за плату та/або за наймом.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання.Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Додаткових витрат не передбачається

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні

Додаткових витрат не передбачається

виїзні

2 робочі дні

*295 грн

1

До 10

5900 грн

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

3 робочі дні

295 грн

1

До 10

8850 грн

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

3 робочі дні

295 грн

1

До 10

8850 грн

5. **Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Додаткових витрат не передбачається

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

23600 грн

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

1182000 грн

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі. При цьому передбачається внесення в разі потреби відповідних змін до законодавства України у зв’язку з розвитком законодавства України, Європейського Союзу, змін у документах ІСАО.

Регуляторний акт набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини четвертої статті 13, яка набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування регуляторного акта.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника


Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

авіаційні перевізники (юридичні особи)

Рівень інформованості суб’єктів

повний, проект регуляторного акту розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України та Державної авіаційної служби України

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за отримання ліцензії передбачено плату в розмірі однієї мінімальної зарплати

Розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання на виконання вимог акта

строк прийняття рішення становить 30 робочих днів;

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за отримання ліцензії передбачено плату в розмірі однієї мінімальної зарплати


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності застосування даного регуляторного акта здійснюватиметься Державною авіаційною службою України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

З метою оцінки ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених цілей повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється не пізніше як через рік з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані щодо отримання українськими авіаційними перевізниками ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом.
Голова Державної авіаційної

служби України О.В. Більчук


«____»__________ 2017 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка