Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів УкраїниСкачати 86.38 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір86.38 Kb.


АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення»
1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
На території України, за даними Держкомстату України, нараховується 40846 адміністративно-територіальних одиниць, де проживає 45496435 осіб населення (станом на січень - листопад 2013 року) та понад 1 600 000 суб’єктів господарювання різних форм власності, значна кількість яких проживає і знаходиться у зонах із підвищеною техногенною та природною небезпекою. Це зони можливого виникнення стихійного лиха (масових лісових і торф’яних пожеж, паводків, підтоплень, землетрусів, зсувів та інших геофізичних і гідрометрологічних явищ з тяжкими наслідками), великих аварій і катастроф.

Щороку у суб’єктів господарювання незалежно від форм власності виникає потреба у своєчасному перевезенні працівників, необхідних вантажів та сил цивільного захисту, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та попередження їх, а також уникнення завдання значної шкоди довкіллю.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту, для ефективної ліквідації надзвичайних ситуацій та рятування людей під час надзвичайних ситуацій, своєчасного реагування на них суб’єкти господарювання здійснюють транспортне забезпечення заходів з перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також працівників, які підлягають евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

Залучення транспортних засобів всіх видів та незалежно від форм власності для забезпечення заходів з перевезення у надзвичайних ситуаціях або усунення загрози її виникнення потребує врегулювання правових відносин між органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання з урахуванням Кодексу цивільного захисту України та Господарського кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, проблему пропонується розв’язати шляхом затвердження постановою Кабінету Міністрів України Порядку перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

удосконалення нормативно-правового регулювання питання транспортного забезпечення суб'єктами господарювання перевезень вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення;

затвердження Порядку перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, що сприятиме вдосконаленню механізму організації, координації та управління заходами з перевезень у надзвичайних ситуаціях відповідно до норми права та міжнародно визнаних прав людини і прав постраждалих шляхом забезпечення координації діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання.


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією щодо переваг обраного способу

Під час розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України було розглянуто два альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання є недоцільним


Чинним законодавством не визначено порядок перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

Прийняття проекту постанови дозволить врегулювати питання перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

Обраний спосіб є єдиним шляхом врегулювання проблеми, що виникла


Проблема залишиться не врегульованою у частині транспортного забезпечення суб’єктами господарювання заходів з перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також працівників, що підлягають евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення

Обраний спосіб. Прийняття постанови

Відповідає вимогам чинного законодавства, яке визначає Порядок перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.

Дасть можливість врегулювати діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання щодо розв’язання проблем, пов’язаних з організацією перевезень згідно з вимогами чинного законодавстваЗабезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

Створює умови для виконання конституційної норми щодо діяльності органів влади виключно в межах наданих повноважень.

Надає змогу розв'язання проблеми та забезпечує досягнення кінцевої мети4. Механізм, що застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми проектом постанови пропонується затвердити Порядок перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей
у разі прийняття регуляторного акта


Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути встановлення зв’язків між органами виконавчої влади та перевізниками з питань надання транспортних засобів для виконання аварійно-рятувальних робіт та евакуаційних заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій, укладення довгострокових договорів з цих питань.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Реалізація положень регуляторного акта здійснюватиметься на підставі рішень про залучення транспортних засобів перевізників для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та евакуаційних заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій, прийнятих відповідними органами виконавчої влади, залежно від масштабів і особливостей надзвичайних ситуацій.

Фінансування заходів з перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення здійснюватиметься за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, згідно з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415.

Роботи, передбачені регуляторним актом, у разі фінансування за рахунок коштів резервного фонду бюджету, здійснюватимуться головним розпорядником бюджетних коштів, визначених Урядом або відповідним органом виконавчої влади.

Запропонований регуляторний акт дасть можливість забезпечити залучення транспортних засобів суб’єктів господарювання для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і евакуаційних заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється органами нагляду у сфері цивільного захисту та захисту прав споживачів у межах їх компетенції.


6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту зазначеного акта дозволить нормативно врегулювати діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання щодо розв’язання проблем, пов’язаних з організацією перевезень вантажів, сил цивільного захисту та населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення.
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення державного регулювання питань, пов’язаних з транспортним забезпеченням суб'єктами господарювання перевезень вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення

Кошти державного бюджету. Рішення приймається Кабінетом Міністрів України

Інтереси суб’єктів господарювання

Спрощення процедури залучення транспортних засобів для надання транспортних послуг у надзвичайних ситуаціях

Збільшуються можливості для здійснення господарської діяльностіКошти місцевого бюджету. Рішення приймаються відповідними органами виконавчої влади.

Кошти державного бюджету у разі обґрунтованої відсутності або недостачі коштів у місцевому бюджеті.


Рішення приймається Кабінетом Міністрів України

Інтереси громадян

Створення умов для забезпечення захисту населення, запобігання загибелі людей та інших втрат, що можуть статися від наслідків надзвичайних ситуацій

Відсутні


7. Термін дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено у часі.


8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

підвищення готовності у частині транспортного забезпечення суб'єктів господарювання для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення;

транспортне забезпечення заходів з перевезення вантажів, сил цивільного захисту для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також населення, що підлягає евакуації, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення;

підвищення оперативності реагування на надзвичайні ситуації у разі їх виникнення або усунення їх загрози;

зменшення загибелі працюючого населення;

зменшення збитків від надзвичайних ситуацій суб’єктам господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень акта середній, оскільки проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті ДСНС України.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюватиметься до набуття чинності цим документом під час надходження пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних щодо витрат на транспортне забезпечення та отримання вигод від дії цього акта буде врегульовано шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується проводити через кожні три роки з дня виконання заходів повторного відстеження з метою подальшого удосконалення відповідних нормативно-правових актів.


Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом ресурсного забезпечення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Голова


Державної служби України

з надзвичайних ситуацій М.Болотських


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка