8 клас І. Теоретичний турСкачати 168.98 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір168.98 Kb.
Відповіді

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Київська область (2015 – 2016 н. р.)

8 клас

І. Теоретичний тур.

1. а) Наша держава розташована в центральній і південно-східній частинах Європи щодо її географічного центру (пам’ятний знак про це розташований біля села Ділове Рахівського району Закарпатської області України. Площа України 603,7 тис. кв. км. Україна межує із 7 країнами- Росією, Молдовою, Білоруссю, Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною . Найбільш протяжний кордон Україна має з Росією, найкоротший — зі Словаччиною.

Морські кордони України становлять біля 1,5 тисяч кілометрів. Країнами-сусідами України через Чорне й Азовське моря є Росія, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія.

б) Відносно екватора Україна лежить в Північній півкулі. Крайня північна точка України розташована поблизу села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а крайня південна — мис Сарич — на півдні Кримського півострова. Відстань між північною та південною крайніми точками України становить 893 км. Україна розташована в середніх (помірних) широтах Північної півкулі Землі, у межах природних зон мішаних лісів, лісостепу й степу помірного географічного поясу.

в) Відносно нульового (Гринвіцького) меридіану Україна розташована у Східній півкулі. Крайня західна точка України розташована біля села Соломонове поблизу міста Чоп Закарпатської області, а крайня східна — біля села Червона Зірка Міловського району Луганської області. Відстань між західною та східною крайніми точками України становить 1316 км.

г) На півдні Україну омивають Чорне й Азовське моря. Вихід через протоки до Світового океану має велике значення для торговельних зв’язків України з різними країнами світу.

д) Розташування в помірних широтах зумовлює переважання західних вітрів (з Атлантичного океану). Тому в ближчій до цього океану західній частині України клімат вологіший, зима менш холодна, ніж у східній частині країни.

е) Більша частина України розташована в межах великої Євразійської літосферної плити, якій у рельєфі відповідають рівнини. Лише крайній захід і південь України належать до Середземноморського рухливого поясу літосфери, якому в рельєфі, зокрема, відповідають Кримські й Карпатські гори.

є) Для України важливе значення має Дніпро (ділить її територію на правобережну й лівобережну частини), а також річки Дунай, Дністер, Західний Буг, Сіверський Донець.Сприятливі риси фізико-географічного положення:

клімат дозволяє вирощувати основні продовольчі культури, відносно стійка погода, вихід до морів, територія зручна для обробки земель, будівництва доріг, сильні землетруси бувають рідко.Несприятливі риси фізико-географічного положення:

клімат прохолодний для теплолюбних рослин, із заходу на схід зростає посушливість клімату,

територія відкрита для повітряних мас різних напрямків (холодних з півночі і сухих зі сходу).


  1. Гольфстрім і Куросіо зароджуються за аналогічних умов – завдяки пасатам Північної півкулі і біля східних берегів континентів. Крім того, вони рухаються приблизно в одних широтах на північ і так само в одному географічному поясі повертають праворуч. Теплі течії пом'якшують клімат прибережних територій, згладжують різкі коливання температур.


ІІ. Практичний тур
1. 1) Кут, під яким видно Полярну зорю від лінії горизонту – це і є географічна широта. Отже, географічна широта точки, де працюють геологи 49° пн. ш. (широта північна, бо видно Полярну зірку).

2) Місцевий час – це час меридіана даного місця, що визначається положенням Сонця. Точка, де працюють геологи, знаходиться західніше Києва (бо коли в столиці 12 год., там ще тільки 11 год.), і її час відрізняється від місцевого в Києві на одну годину. Знаючи кутову швидкість обертання Землі навколо своєї осі (15° за годину), визначаємо, що геологи працюють на 15° на захід від Києва. Від довготи столиці 30°30' віднімаємо 15° і отримуємо 15°30'.Відповідь: координати місця роботи бригади становлять 49° пн. ш. 15°30' сх. д.
2.Характеристика об’єкта

Назва об’єкта

1.

Область, на території якої знаходиться найвища точка Подільської височини.

Львівська

2.

Область, яка має спільний кордон із Білоруссю і Польщею.

Волинська

3.

Країна, з якою Україна має найкоротший кордон.

Словаччина

4.

Область, в якій розташована найбільша гіпсова печера світу.

Тернопільська

5.

Наймілководніше море світу.

Азовське

6.

Область, в якій розташований найбільший піщаний масив Європи- Олешківські піски.

Херсонська

7.

Область, на території якої знаходиться височина у межиріччі Дністра і Пруту з найвищою точкою 515 м.

Чернівецька

8.

Найвищий масив гір Українських Карпат.

Чорногора

9.

Низовина України, яка є частиною Середньодунайської низовини.

Закарпатська

10.

Область, на території якої є кряж- підвищення до 315 м на Поліській низовині.

Житомирська


ІІІ. Тестові завдання.
І рівень

1 - а

2 - б

3 - б

4 - г

5 - в

6 - б

7 - в

8 - а

9 - г

10 - в


ІІ рівень

11. 1 – Г 2 – А 3 – Д 4 – Б.

12. 1 – Б 2 – А 3 – Г 4 – В.

13. 1 – Б 2 – В 3 – Д 4 – А.

14. 2, 3, 5.

15. 2, 3, 4.

Відповіді

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Київська область (2015 – 2016 н. р.)

9 клас
І. Теоретичний тур.

1. Економічний потенціал – це наявні в країні ресурси, які вже використовуються, або наявні і будуть використані в майбутньому.

Основні складники економічного потенціалу.

Виробничий потенціал формується основними виробничими фондами, до яких входять будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо. В Україні існує понад 100 тисяч підприємств, однак більшість із них має застарілі, дуже зношені, а то й зруйновані основні виробничі фонди, які потребують оновлення або ж демонтування.

Трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю робочої сили. Тривалий час приріст трудових ресурсів різної кваліфікації в Україні задовольняв інтереси її економіки. В останнє десятиріччя чисельність трудових ресурсів у країні зменшується, що є наслідком несприятливої демографічної ситуації, тоді як якість робочої сили залишається високою (зокрема, зростає частка осіб із вищою освітою). Економічна криза в країні спричинила появу безробіття і неповної зайнятості населення, масову трудову еміграцію як у Росію, так і в країни Європи, Америки, інших регіонів світу. Серед тих, хто виїжджає на заробітки, велика кількість висококваліфікованих спеціалістів.

Природно-ресурсний потенціал складають усі види природних ресурсів, що є на території країни чи в підконтрольній їй частині Світового океану: мінерально-сировинні, земельно-ґрунтові, агрокліматичні, водні, гідроенергетичні, біологічні (в т.ч. лісові), природно-рекреаційні. За сумарними запасами деяких із них Україна посідає одне з провідних місць в Європі (наприклад, мінеральних, ґрунтових, рекреаційних). Натомість відчувається загальний дефіцит водних, гідроенергетичних, лісових ресурсів.

Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян, держави. Фінансові можливості України поки що дуже скромні. Велика кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на межі банкрутства, а значна кількість громадян країни отримують доходи, нижчі від встановленого прожиткового мінімуму.

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі наукових інститутів, науково-дослідних закладів, які існують у системі Національної академії наук, міністерств і відомств. Їх працівниками є десятки тисяч спеціалістів вищої категорії – докторів і кандидатів наук. У деяких напрямках науки Україна проявила себе як один зі світових лідерів, наприклад, у кібернетиці, електрозварюванні металів, кардіохірургії, космічній техніці. Однак у багатьох галузях наукової діяльності, що стосуються розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки суттєве. В наш час ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за кордон.
2. Картографічна проекція – математичний спосіб зображення земної поверхні на площині (карті). Застосовують картографічні проекції тому, що наша Земля – геоїд, перенести таку фігуру на площину (карту) дуже складно, тому спочатку відображають на кулю, а потім переносять зображення на площину, ніби проектуючи його. Картографічних проекцій існує багато, їх об’єднують у групи. Насамперед проекції поділяють за видом допоміжної поверхні, яка використовується при переході від кулі до площини карти. Розрізняють проекції циліндричніколи проектування з кулі здійснюється на поверхню циліндра, конічні, коли допоміжною поверхнею служить конус, і азимутальніколи проектування ведеться безпосередньо на площину.

Сферичну поверхню глобуса неможливо розгорнути у вигляді площини без розривів і складок. Отже, будь-яка карта має ті чи інші спотворення. Спотворюються довжини ліній, кути, площі і форми географічних об'єктів. Спотворення на карті тим більші, чим більша зображувана на ній поверхня. На планах місцевості і великомасштабних картах, що зображують невеликі ділянки місцевості, спотворень майже немає, але на дрібномасштабних картах вони бувають дуже великі. Дрібномасштабні карти не можливо створити без спотворень.


ІІ. Практичний тур
1. 50º 30' пн. ш. - 46º 30' пн. ш. = 4º. 4º · 111 км = 444 км. 444 : 11 ≈ 40

Відповідь: 1 : 4 000 000 ( в 1 см – 40 км).

2.Характеристика об’єкта

Назва об’єкта

1.

Область, яка за кількістю міст є другою після Донецької.

Львівська

2.

Найбільша за площею височина України.

Придніпровська

3.

Найбільший острів України, який за м’який клімат називають українськими Канарами.

Джарилгач

4.

Найменша область України.

Чернівецька

5.

Острів-коса, на якому випадає найменша в Україні середньорічна кількість атмосферних опадів.

Тендрівська

6.

Найдовша річка, яка повністю знаходиться в межах України

Південний Буг

7.

Область, яка має вихід і до Чорного моря, і до Азовського

Херсонська

8.

Область, на території якої знаходиться найвища точка Приазовської височини.

Запорізька

9.

Область, на території якої розташоване найбільше за площею озеро України.

Одеська

10.

Область, в якій розташований Шацький природний національний парк.

Волинська


ІІІ. Тестові завдання.
І рівень

1 - г

2 - а

3 - в

4 - в

5 - а

6 - г

7 - б

8 - б

9 - б

10 - в


ІІ рівень

11. 1 – Д 2 – В 3 – Б 4 – А.

12. 1 – Б 2 – В 3 – А 4 – Д.

13. 1 – Г 2 – В 3 – А 4 – Б.

14. 1, 4, 5.

15. 3, 4, 7.

Відповіді

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Київська область (2015 – 2016 н. р.)

10 клас
І. Теоретичний тур.
1. Демографічна проблема – глобальна проблема людства, пов’язана зі значним приростом населення Землі, який випереджає зростання економічного доброботу, унаслідок чого загострюються продовольча й інші проблеми, що загрожує життю населення. Під демографічною проблемою розуміють як спад чисельності населення , так і перенаселення. Демографічний «вибух» став характерним явищем для багатьох, як правило, найбідніших країн Азії, Африки та Латинської Америки. Ці країни внаслідок своєї економічної, соціальної та культурної відсталості менше за все здатні забезпечити своє населення продовольством, а також іншими матеріальними благами, дати хоча б елементарну освіту підростаючому поколінню і надати роботу населенню у працездатному віці. Крім того, швидке зростання населення супроводжується своїми специфічними проблемами, однією з яких є зміна його вікової структури. Не менш актуальна безпосередній зв'язок між ростом світового населення та такими глобальними проблемами, як забезпеченість людства природними ресурсами та забруднення навколишнього середовища.

Проблема депопуляції і старіння нації внаслідок перевищення смертності над народжуваністю є актуальною для багатьох країн Європи, включаючи Україну. Відносно новими демографічними проблемами можна вважати псевдоурбанізацію (Індія, країни Латинської Америки), кризу великих міст (США), нелегальну міграцію (переважно з Азії до Західної Європи). Останні 50 років відбувається переміщення переселенців з країн третього світу в ті багаті країни, де мало дітей, пенсіонерів багато, а працівників із кожним роком все менше. Різницю довелося заповнювати іноземною робочою силою. Вже не вдається призупинити приплив іммігрантів до Західної Європи з країн Південно-Східної Європи, Північної Африки та Туреччини. Зростає число легальних і нелегальних іммігрантів у США з Латинської Америки. Приїхавши в багаті країни люди готові братися за будь-яку роботу, не вимагаючи за неї високої плати. Тому майже всі індустріальні країни Заходу під тиском своїх профспілок прийняли законодавчі заходи для обмеження в'їзду іноземних робітників.

Існує проблема міжнаціональних відносин. Найбільш гостра форма прояву національного питання – міжнаціональні конфлікти, що періодично спалахують або перманентно існують в різних регіонах світу.
2. Основні форми рельєфу території України більшою чи меншою виражають на земній поверхні ті тектонічні структури, з якими повністю або частково збігаються у просторі. Так, Українському щитові досить чітко „відповідають” Придніпровська й Приазовська височини, Дніпровсько-Донецькій западині – Придніпровська низовина, Причорноморській западині – Причорноморська низовина тощо. Подекуди співвідношення тектонічних структур і форм рельєфу є складнішим, наприклад, у межах Поліської низовини або Донецької височини.

Співвідношення тектонічної структури й відповідної їй форми рельєфу має генетичний характер, тобто, на земній поверхні у певний спосіб відбито особливості глибинної будови території. Так, від’ємні форми рельєфу, в основі яких лежать такі тектонічні структури, як прогини, западини тощо, характеризуються, як правило, слабкою розчленованістю (наприклад, Придніпровська та Причорноморська низовини). Навпаки, додатнім великим формам рельєфу (височинам, горам) властива сильна розчленованість, значна крутизна схилів. В основі їх лежать кристалічні масиви, антикліналі тощо (Середньоруська височина, Українські Карпати, Кримські гори). На Поліській низовині хвилястий рельєф найбільше проявляється в межах Українського щита. Про зв’язок Придніпровської височини з Українським щитом свідчить наявність великої кількості родовищ рудних корисних копалин (залізних, титанових, нікелевих руд).

На відповідність форм рельєфу тектонічним структурам вказує однаковий напрям їх простягання (наприклад, Український щит спрямований із північного заходу на південний схід, і так само – Придніпровська височина). Це чітко видно при зіставленні фізичної та тектонічної карт певної території.

ІІ. Практичний тур.
1.

φ (широта змінюється на протилежну) 41° пн. ш.λ 44° сх. д. - 180° = 136° зх. д.
2.Характеристика об’єкта

Назва об’єкта

1.

Країна Європи, що є колонією.

Гібралтар

2.

Море, назване на честь адмірала, який розробив шкалу визначення сили вітрів.

Бофорта

3.

Країна Азії, що належить до держав Великої сімки.

Японія

4.

Протока, названа на честь пірата королеви Єлизавети.

Дрейка

5.

Найбільший вулканічний острів Землі, який називають «острів льоду і вогню».

Ісландія

6.

Країна Центральної Америки, яка належить до групи соціалістичних країн.

Куба

7.

Найбільша за територією європейська держава, яка не має безпосереднього виходу до моря.

Білорусь

8.

Найбільший мегалополіс світу.

Токайдо

9.

Країна, що розташована і в Африці, і в Азії.

Єгипет

10.

Найбільший півострів Землі.

Аравійський

ІІІ. Тестові завдання.
І рівень

1 - в

2 - г

3 - б

4 - а

5 - б

6 - г

7 - б

8 - б

9 - а

10 - б


ІІ рівень

11. 1 – В 2 – А 3 – Б 4 – Г.

12. 1 – Б 2 – Д 3 – А 4 – Г.

13. 1 – А 2 – Д 3 – Б 4 – Г.

14. 2, 3, 5.

15. 3, 4, 5.

Відповіді

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

Київська область (2015 – 2016 н. р.)

11 клас
І. Теоретичний тур.
1. Сиваш і Маракайбо мають різні гідрологічні режими. Сиваш живиться водою Азовського моря. Вона надходить через постійну протоку Тонку (Генічеську) та тимчасові протоки, що утворюються в косі Арабатська Стрілка під час штормових вітрів. Солоність Сиваша постійно зростає через значне випаровування води в умовах сухого клімату. Оскільки Сиваш постійно зв’язаний з морем і саме море визначає його режим, то цю водойму слід називати морською затокою.

Маракайбо має зовсім інший режим. Опадів на півночі материка випадає дуже багато (клімат субекваторіальний), і в цю водойму впадають повноводні річки. Тому вода Маракайбо – прісна (солонуватою вона є лише у північній частині – поблизу протоки, що з’єднує водойму з Венесуельською затокою Карибського моря). Зважаючи на особливості водного режиму, Маракайбо слід називати стічним озером, а не морською затокою. Інколи цю водойму називають озером-лагуною, але цей термін не дуже вдалий. Лагуна – мілководна частина моря, а Маракайбо має глибини до 250 м.


2. Визначте пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України.

Міжнародні економічні зв’язки здійснюються у формі зовнішньої торгівлі, міжнародної спеціалізації й кооперування, вкладення капіталів, обміну робочою силою, науково-технічною інформацією, надання послуг.

Пріоритетними напрямами в експортній діяльності України є подолання її сировинної орієнтації й вихід на світовий ринок із високотехнологічною, наукоємною продукцією. Україна має значні перспективи розвитку різних форм міжнародного науково-технічного співробітництва: від підготовки зарубіжних спеціалістів у вищих навчальних закладах до участі у спільній із США, Росією та Норвегією програмі «Морський старт» (запуск космічних кораблів з океану на базі українських ракетоносіїв «Зеніт»).

Надзвичайно багаті агрокліматичні ресурси зумовлюють успішний розвиток агропромислового комплексу. Україна може стати провідним експортером зернових, соняшникової олії, молочної та м’ясної продукції.

Важливим пріоритетом зовнішньоекономічної діяльності є міжнародні транспортні послуги. Завдяки унікальному географічному положенню Україна бере участь у функціонуванні та розвитку міжнародних транспортних коридорів.

В імпортній діяльності пріоритетним напрямом розвитку є розширення кола зовнішньоекономічних партнерів.

Найважливішого значення набуває інтеграція України в Європу. У цьому напрямку особливо важливим є підписання угоди про асоціацію та партнерство між Україною та країнами – членами Європейського Союзу.

ІІ. Практичний тур.
1. Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між величиною природних ресурсів та їхнім використанням. Ресурсозабезпеченість розраховують за кількістю років, на які має вистачити даного ресурсу (Ресурсозабезпеченість = Запаси : Видобуток), або за його запасами з розрахунку на душу населення (Ресурсозабезпеченість = Запаси : Кількість населення).

1) 550 млрд. т : 3,5 млрд. т = 157 років – ресурсозабезпеченість світу загальними запасами нафти

2) Кількість населення світу – 6,8 млрд. осіб 550 млрд. т : 6,8 млрд. осіб = 81 т на душу населення

3) 198 млрд. т : 3,5 млрд. т = 57 років – ресурсозабезпеченість світу розвіданими запасами нафти

4) 198 млрд. т : 6,8 млрд. осіб = 29 т на душу населення

Відповідь: ресурсозабезпеченість світу загальними запасами нафти - 157 років, 81 т на душу населення;

ресурсозабезпеченість світу розвіданими запасами нафти – 57 років, 29 т на душу населення


2.Характеристика об’єкта

Назва об’єкта

1.

Країна, що є лідером за розвіданими запасами нафти.

Саудівська Аравія

2.

Країна, яка за площею займає друге місце в світі.

Канада

3.

Найбільший мегалополіс світу.

Токайдо

4.

Країна Азії, населення якої є повністю міським.

Сінгапур

5.

Країна Азії, що є однією з найменш урбанізованих країн світу (сільське населення складає майже 95%).

Бутан

6.

Країна, в якій виникли такі регіональні релігії, як даосизм і конфуціанство.

Китай

7.

Країна, що є світовим лідером за обсягами виробництва сталі на душу населення.

Люксембург

8.

Країна, що є світовим лідером у сфері туризму.

Франція

9.

Країна на півдні Африки, що є анклавом.

Лесото

10.

Країна, яка є найбільшим у світі виробником і постачальником високоякісної вовни.

АвстраліяІІІ. Тестові завдання.
І рівень

1 - б

2 - в

3 - б

4 - г

5 - б

6 - б

7 - а

8 - в

9 - г

10 - б


ІІ рівень

11. 1 – В 2 – Б 3 – Г 4 – Д.

12. 1 – Б 2 – Д 3 – В 4 – А.

Додаткова інформація. Улітку (22 червня), коли Сонце знаходиться в зеніті над Північним тропіком, полуденна висота його для Північної півкулі збільшується на 23°30', оскільки географічна широта Північного тропіка становить 23°30' пн. ш., тобто δ = 23°30',

звідси h = 90° - φ + δ.Наприклад, для Києва (50°30' пн. ш.) вона становитиме h = 90° - 50°30' + 23°30', h = 63°.
13. 1 – А 2 – Д 3 – Б 4 – Г.

14. 1, 3, 6.

15. 4, 5, 6.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка