2. Код модуля: мвхд 6 дв 02 Тип модуля: вільного вибору студента СеместрСкачати 19.43 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір19.43 Kb.
1. Назва модуля: Історія музики ХХ століття

2. Код модуля: МВХД_6_ДВС2. 02

3. Тип модуля: вільного вибору студента

4. Семестр: 6, 7, 8

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 450 (кредитів ЄКТС – 15), аудиторні години – 224 (лекційні   112, практичні заняття – 112), самостійна робота – 226 год.

6. Лектор: проф. Балдинюк Дмитро Іванович

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: історію світової та вітчизняної музичної культури, закономірності музично-історичних явищ, художніх стилів, напрямків, жанрів і форм;

вміти: грамотно розуміти та давати загальну характеристику творів, аналізувати їх форму, стиль, музичні особливості; систематизувати та узагальнювати знання з музичного мистецтва.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: історія культури, історія хореографії, українська народна творчість, гра на музичному інструменті, основи теорії музики

10. Зміст модуля:

Музичне мистецтво античності (Стародавня Греція та Рим). Музичне мистецтво Середньовіччя. Музична культура XIV – XVI століть. Музична культура XVII століття. Г.Ф. Гендель. Й.С. Бах. Розвиток оперного мистецтва Європи у XVIII ст. Віденська класична школа (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Романтизм у європейському музичному мистецтві 19 ст. Доба Просвітительства в історії російської музики (17-18 ст.). Російська музична культура 19 ст. П.І. Чайковський. Витоки українського музичного мистецтва (від найдавніших часів до ІХ ст.). Музична культура ІХ – першої половини ХV ст. (Середньовіччя). Музична культура другої половини ХV – початку ХVІІ ст. (Ренесанс). Музична культура ХVІІ – першої половини VІІІ ст. (Бароко). Музична культура України другої половини ХVІІІ ст. Музична культура України початку – середини ХІХ ст. М.В. Лисенко – основоположник української класичної музики. Творчість композиторів – сучасників М.Лисенка. Музична культура України ХХ століття.11. Рекомендована література:

  1. Бєлікова В. В. Історія української музики : навчальний посібник / Валентина Венедиктівна Бєлікова ; МОНМС України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 468 с.

  2. Верещагіна О.Є., Холодкова Л.П. Історія української музики XX ст. : Навчальний посібник. – К. : «Освіта України». 2008. – 268 с.

  3. Дідич Г. Історія західноєвропейської музики: Навчальний посібник. – Кіровоград, 2006. – 236 с.

  4. История русской музыки. Т.2, книга 3. – М., 1981.

  5. Кияновська Л. О. Українська музична культура : навчальний посібник. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 356 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, усне опитування, самостійна та індивідуальна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (70%): усне опитування, тестові завдання, індивідуальна та самостійна робота.Підсумковий контроль (30%, залік): усне опитування, тест.

14. Мова навчання: українська.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка