1. робоча навчальна програмаСкачати 392.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.04.2016
Розмір392.05 Kb.
  1   2
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . .Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчальної роботи

проф. Ерстенюк Г.М.


_________________________

___ .____ .2011 рРОБОЧА ПРОГРАМА
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ_

(назва навчальної дисципліни)


______ _7.12020101 Фармація_________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _ фармацевтичний________________

Кафедра ____організації та економіки фармації і технології ліків_____


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Заочна (5р.н.)

IV, V

8,9

318

8

32

_

_

302

8

9

Заочна

(5,5 р.н.)IV, V, VI

8,9,10

342

10

36

_

_

296

8,9

10

Робочу програму склали: доц. Семенів Д.В.

ас. Яцента О.М.

ас. Яремчук Х.М.

Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: (на основі чого (прототип типової програми) і ким легалізована

(де, коли, ким затверджена)

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”30 ” _серпня___ 2011 р.

Протокол № _1__

Завідувач кафедри ___________________________доц. Семенів Д.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 20__ р.

Протокол №____

Голова циклової комісії ___________________________проф. Мойсеєнко М.І.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


  1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Заочна форма навчання (5 років навчання)

Назва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

VIII семестр

ММФ

216

4

20

192

4

_

IX семестр

ММФ

126

4

12

110

5

іспит


Заочна форма навчання (5,5 років навчання)

Назва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

VIII семестр

ММФ

216

4

20

192

4

_

IX семестр

ММФ

126

4

12

110

5

_
X семестр
ММФ

2

8

5

іспит


1.2.ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1. Тематичний план лекцій
Тематичний план лекцій заочної форми навчання (5 р.н.)

№ п/п

Тема лекції

К-ть

годин


1.

Теоретичні основи менеджменту.

2

2.

Сполучні процеси в управлінні.

2

3.

Товар у маркетинговій діяльності. Формування асортименту лікарських засобів. Товарна політика фармацевтичних підприємств. Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

2

4.

Формування збутової політики. Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу.

2


Тематичний план лекцій заочної форми навчання (5,5 р.н.)

№ п/п

Тема лекції

К-ть

годин


1.

Теоретичні основи менеджменту.

2

2.

Сполучні процеси в управлінні.

2

3.

Товар у маркетинговій діяльності. Формування асортименту лікарських засобів. Товарна політика фармацевтичних підприємств. Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

2

4.

Формування збутової політики. Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу.

2

5.

Реклама в системі маркетингу. Реклама лікарських препаратів. «Паблік рілейшнз»

2


1.2.3. Тематичний план практичних занять
Тематичний план практичних занять заочної форми навчання (5р.н.)


№п/п

Тема лабораторного заняття

К-ть годин

1.

Теоретичні основи менеджменту. Сутність та еволюція менеджменту. Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління.

4

2.

Менеджмент та підприємництво.

4

3.

Сполучні процеси у фармацевтичному менеджменту.

4

4.

Управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі.

4

5.

Вивчення фармацевтичного ринку Управління процесом прийняття рішень. Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

4

6.

Маркетингова політика лікарських засобів. Товарна політика фармацевтичних підприємств.
7.

Цінова політика фармацевтичних підприємств.

4

8.

Формування збутової політики. Збутова політика в системі фармацевтичного маркетингу. Просування лікарських засобів на ринку. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів

4


Тематичний план практичних занять заочної форми навчання (5,5 р.н.)


№п/п

Тема лабораторного заняття

К-ть годин

1.

Теоретичні основи менеджменту. Сутність та еволюція менеджменту. Організації фармацевтичної системи як об’єкти управління.

4

2.

Менеджмент та підприємництво.

4

3.

Сполучні процеси у фармацевтичному менеджменту.

4

4.

Управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі.

4

5.

Вивчення фармацевтичного ринку Управління процесом прийняття рішень. Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

4

6.

Маркетингова політика лікарських засобів. Товарна політика фармацевтичних підприємств.
7.

Цінова політика фармацевтичних підприємств.

4

8.

Формування збутової політики. Збутова політика в системі фармацевтичного маркетингу. Просування лікарських засобів на ринку. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів

4

9.

Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу

4


1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи
Тематичний план самостійної позааудиторної роботи заочної форми навчання (5р.н.)


№п/п

Тема лабораторного заняття

1.

Функції фармацевтичного менеджменту. Загальна характеристика. Планування, організування як загальна функція менеджменту.

2.

Управління процесом прийняття рішень. Стратегічне планування, його сутність та етапи. Делегування повноважень.

3.

Менеджмент та успішне управління.(Менеджер-професійний керівник). (Система методів управління у фармації)

4.

Методи фармацевтичного менеджменту.

5.

Комунікації та інформація у менеджменті.

6.

Діловодство на фармацевтичних підприємствах.

7.

Конфлікти як об’єкт керівництва.

8.

Стреси як об’єкт керівництва.

9.

Бізнес і соціальна відповідальність. Етика бізнесу. Принципи фармацевтичної етики та деонтології.

10.

Управління трудовими відносинами фармацевтичних організацій.

11.

Основи трудового права. Працевлаштування в країнах з ринковою економікою.

12.

Основні положення фармацевтичного маркетингу. Процес управління фармацевтичним маркетингом.

13.

Маркетингові інформаційні системи. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм.

14.

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств.

15.

Управління маркетинговою діяльністю. Маркетинговий контроль.

16.

Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу.

17.

Представництва фармацевтичних підприємств – важливий суб’єкт міжнародного ринку.


Тематичний план самостійної позааудиторної роботи заочної форми навчання (5,5 р.н.)


№п/п

Тема лабораторного заняття

1.

Функції фармацевтичного менеджменту. Загальна характеристика. Планування, організування як загальна функція менеджменту.

2.

Функції фармацевтичного менеджменту. Мотивування. Контроль та регулювання як загальні функції менеджменту.

3.

Управління процесом прийняття рішень. Стратегічне планування, його сутність та етапи. Делегування повноважень.

4.

Менеджмент та успішне управління.(Менеджер-професійний керівник). (Система методів управління у фармації)

5.

Методи фармацевтичного менеджменту.

6.

Комунікації та інформація у менеджменті.

7.

Діловодство на фармацевтичних підприємствах.

8.

Конфлікти як об’єкт керівництва.

9.

Стреси як об’єкт керівництва.

10.

Бізнес і соціальна відповідальність. Етика бізнесу. Принципи фармацевтичної етики та деонтології.

11.

Управління трудовими ресурсами. Управління конфліктами, стресами і організаційними змінами.

12.

Управління трудовими відносинами фармацевтичних організацій.

13.

Основи трудового права. Працевлаштування в країнах з ринковою економікою.

14.

Основні положення фармацевтичного маркетингу. Процес управління фармацевтичним маркетингом.

15.

Маркетингові інформаційні системи. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм.

16.

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств.

17.

Управління маркетинговою діяльністю. Маркетинговий контроль.

18.

Міжнародний маркетинг.

19.

Формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу.

20.

Представництва фармацевтичних підприємств – важливий суб’єкт міжнародного ринку.


1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань
Для контролю вихідного рівня знань застосовуються наступні види робіт:

а) Контрольна робота № 1;

б) Контрольна робота № 2;

в) Контрольна робота №3, які студенти виконують в міжсесійний період відповідно до розроблених методичних вказівок. Виконану, належним чином оформлену і вчасно здану контрольну роботу студенти захищають на практичному занятті.

Визначення вихідного рівня знань студентів проводиться за допомогою тестових завдань, кінцевого- захисту протоколу та усного опитування відповідно до методичної вказівки викладача.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань

Для проведення підсумкового контролю знань застосовуються:а) іспит


1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка