1 Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання іноземців допускаються у випадках, коли це необхідно для забезпеченняСкачати 499.6 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір499.6 Kb.
1   2   3
120 Вкажіть, хто з перелічених громадян України не допускається до участі у конкурсі:

1) особи, які досягли повноліття;

2) особи, які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

3) особи, які перебували на виборних посадах в органах місцевого самоврядування;

4) особи, визнані в судовому порядку обмежено дієздатними;

5) особи, які мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;

6) особи, які мають інвалідність третьої групи;

7) особи, чиї батьки перебувають на державні службі.


121 Вкажіть, хто з перелічених громадян України не допускається до участі у конкурсі:

1) особи, які протягом останніх двох років не проживали в Україні;

2) особи, які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

3) особи, які перебували на службі в органах місцевого самоврядування;

4) особи, визнані в судовому порядку обмежено дієздатними;

5) особи, які мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;

6) особи, чиї батьки перебувають на державні службі;

7) особи, які у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.


122 Вкажіть, хто з перелічених громадян України не допускається до участі у конкурсі:

1) особи, які не проживали в Україні протягом останніх трьох років;

2) особи, які перебували на виборних посадах в органах місцевого самоврядування;

3) особи, визнані в судовому порядку недієздатними;

4) особи, які мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;

5) особи, які мають інвалідність третьої групи;

6) особи, чиї батьки перебувають на державні службі;

7) особи, які не мають досвіду роботи в органах виконавчої влади


123 Вкажіть положення, що стосуються порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця:

1) засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу;

2) засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу;

3) засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі її члени;

4) рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні;

5) голосування проводиться у відкритому засіданні за участю кандидата на державну службу;

6) рішення комісії про переможця конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню;

7) рішення про укладення трудового договору (контракту) приймає керівник державного органу.


124 Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців вкажіть твердження, що стосуються порядку проведення атестації державних службовців:

1) під час атестації оцінюються результати роботи;

2) під час атестації оцінюється кількість прийнятих державним службовцем нормативно-правових актів;

3) під час атестації оцінюються кількість громадян, які були на прийомі у державного службовця;

4) під час атестації оцінюються ділові та професійні якості,

5) під час атестації оцінюються тривалість службових відряджень;

6) під час атестації здійснюється перевірка декларації про доходи державного службовця;

7) під час атестації враховується майновий стан державного службовця.


125 Відповідно до Положення про порядок проведення атестації не підлягають атестації державні службовці:

1) пройшли стажування в органах виконавчої влади вищого рівня;

2) патронатної служби;

3) отримали диплом магістра державного управління;

4) перебувають на займаній посаді менше ніж п’ять років;

5) перебувають на займаній посаді менше ніж один рік;

6) перебувають на займаній посаді менше ніж три роки;

7) жінки, які мають дітей віком до п’ятнадцяти років.


126 До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) оголошення подяки;

2) нагородження грошовою премією;

3) надання додаткової відпустки;

4) нагородження відзнакою “Вогнепальна зброя”;

5) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

6) присудження наукового ступеня;

7) нагородження грамотою, почесною грамотою.


127 До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;

2) присвоєння вченого звання;

3) нагородження відомчими відзнаками;

4) наданням додаткової відпустки;

5) заміна дисциплінарного стягнення на адміністративне;

6) нагородження грамотою, почесною грамотою;

7) наданням права зайняття підприємницькою діяльністю.


128 Керівники митних органів мають право застосовувати до підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:

1) оголошення подяки;

2) звільнення від подання декларації про доходи;

3) нагородження грошовою премією;

4) наданням права на зайняття підприємницькою діяльністю;

5) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;

6) наданням додаткової відпустки;

7) нагородження грамотою, почесною грамотою.


129 Керівники митних органів мають право застосовувати до підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:

1) занесення прізвища до Книги пошани відповідного митного органу;

2) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

3) заміна дисциплінарного стягнення на адміністративне;

4) присвоєнням вченого звання;

5) звільнення від подання декларації про доходи;

6) нагородження грамотою, почесною грамотою;

7) наданням права на зайняття підприємницьку діяльність.


130 До посадових осіб митної служби, заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки:

1) доходів за поточний рік;

2) майнового стану;

3) професійних якостей;

4) фізичний якостей;

5) ступеня активності;

6) стану здоров’я;

7) ініціативності та дисциплінованості.


131 Заохочення до посадових осіб митної служби застосовуються на підставі сукупної оцінки:

1) результатів роботи;

2) майнового стану;

3) доходів за поточний рік;

4) стану здоров’я;

5) віку особи;

6) ступеня активності;

7) професійних якостей.


132 За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

1) застереження;

2) зауваження;

3) догана;

4) штраф;

5) позбавлення спеціального права керування транспортним засобом;

6) громадські роботи;

7) публічне вибачення.


133 За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

1) затримання на період до одного року присвоєння чергового спеціального звання;

2) штраф;

3) громадські роботи;

4) пониження у спеціальному званні на один ступінь;

5) попередження про неповну службову відповідність;

6) звільнення з митного органу;

7) виправні роботи.


134 Обставинами, що виключають можливість застосування дисциплінарних стягнень, згідно з Дисциплінарним Статутом є:

1) закінчення двохмісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення;

2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення;

3) вчиннення дій у стані сильного душевного хвилювання;

4) наявність у посадової особи малолітніх дітей;

5) закінчення місячного строку від дня виявлення дисциплінарного правопорушення, не рахуючи часу відсторонення посадової особи митної служби від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося);

6) вчинення дій посадовою особою митної служби у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

7) закінчення місячного строку з дня вчинення дисциплінарного правопорушення.


135 Згідно зі Дисциплінарним Статутом дисциплінарне стягнення не застосовується:

1) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

2) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі у зв’язку з одруженням;

3) під час перебування посадової особи митної служби у відпустці;

4) під час перебування посадової особи митної служби на курсах водіння;

5) під час службового розслідування;

6) під час порушення і розслідування справи про адміністративний проступок;

7) під час перебування посадової особи митної служби у відрядженні.


136 Дисциплінарне стягнення посадової особи митного органу має відповідати:

1) віку особи;

2) сімейному стану;

3) тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення;

4) розміру завданої шкоди;

5) ступеню вини особи;

6) майновому стану особи;

7) рівню освіти.


137 Дисциплінарне стягнення посадової особи митного органу має відповідати:

1) ступеню вини особи;

2) майновому стану особи;

3) рівню освіти;

4) віку особи;

5) тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення;

6) сімейному стану;

7) розміру завданої шкоди.


138 При визначенні виду стягнення керівник митного органу повинен враховувати:

1) ступінь фізичної підготовки особи;

2) майновий стан особи;

3) попередню поведінку посадової особи;

4) рівень освіти;

5) характер правопорушення;

6) обставини, за яких воно було вчинене;

7) сімейний стан.


139 При визначенні виду стягнення керівник митного органу повинен враховувати:

1) ступінь фізичної підготовки особи;

2) майновий стан особи;

3) попередню поведінку посадової особи;

4) рівень освіти;

5) ставлення до служби;

6) стаж роботи в митних органах;

7) стан здоров’я особи.


140 За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов’язків до осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;

2) оголошення подяки;

3) нагородження грошовою винагородою;

4) надання додаткової відпустки;

5) присудження наукового ступеня;

6) нагородження цінним подарунком;

7) присвоєння вченого звання.


141 За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов’язків до осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) нагородження Почесною грамотою МВС України;

2) занесення на “Дошку пошани";

3) дострокове зняття судимості;

4) присвоєння вченого звання;

5) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;

6) дострокове зняття адміністративного стягнення;

7) нагородження грошовою винагородою.


142 До курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, крім заохочень, передбачених Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України, можуть також застосовуватися:

1) надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;

2) наданням відпустки тривалістю 15 діб;

3) нагородження особистою фотокарткою курсанта або слухача, сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;

4) направлення батькам курсанта листа з подякою;

5) дострокове зняття адміністративного стягнення;

6) надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб;

7) надання короткострокової відпустки тривалістю до 10 діб.


143 Відповідно до Загальних правил поведінки державного службовця державна служба України грунтується на принципах:

1) індивідуалізації відповідальності;

2) децентралізації управління;

3) верховенства права, що забезпечує пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

4) професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі;

5) інтеграції з наукою;

6) персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;

7) політичної неупередженості.


144 Відповідно Загальних правил поведінки державного службовця державна служба України грунтується на принципах:

1) відкритості, гласності та контрольованості;

2) оперативності діяльності;

3) служіння Українському народу та Українській державі;

4) власності;

5) демократизму, гуманізму і соціальної справедливості;

6) гнучкості і прогностичності;

7) політичної неупередженості.


145 Впишіть пропущені слова (словосполучення): «Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в обсязі та /........../, які передбачені /................/, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості?

1) у порядку;

2) у спосіб;

3) з мотивів;

4) Конституцією та законами України;

5) законами та іншими нормативними актами;

6) Законом України «Про державну службу»;

7) нормативно-правовими актами про службу.


146 Впишіть пропущені слова: «Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності,/............/, відповідальності,/............./ й прозорості.

1) справедливості;

2) упередженості;

3) закритості;

4) владності;

5) відкритості;

6) незалежності;

7) гнучкості.


147 Державний службовець не має права:

1) займатися науковою діяльністю;

2) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників;

3) вимагати чи приймати від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги;

4) на преміювання своєї діяльності;

5) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств;

6) декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї;

7) бути повіреним третіх осіб у справах органу державної влади, в якому він працює, або органів державної влади, підприємств, установ і організацій, діяльність яких контролює.


148 Суб’єктами корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, є:

1) посадові особи;

2) керівники державних підприємств, установ та організацій;

3) державні службовці;

4) керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;

5) народні депутати;

6) посадові особи місцевого самоврядування;

7) службові особи.


149 Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи таких органів:

1) органів прокуратури;

2) судових;

3) Міністерства внутрішніх справ;

4) Служби безпеки України;

5) контрольно-ревізійного управління;6) інші органи і підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством;

7) Головного управління державної служби.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка