1. Назва модуля: Соціологія Код модуля: сд 6 ге 03 2 Тип модуляСкачати 22.14 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір22.14 Kb.
1. Назва модуля: Соціологія

2. Код модуля: СД_6_ГЕ 03_2

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 8

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС - 2)

Аудиторні години 22 (лекції 10, практичні заняття 12)6. Лектор: кандидат політичних наук, доцент Балановський Я.М.

7. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:

- Знати характеристики соціальної реальності, рівні виявлення соціальної реальності, суспільство як систему соціальної взаємодії, соціальну структуру суспільства, динамічні характеристики

суспільства, основні соціологічні теорії (структурний функціоналізм, структуралізм, марксистську соціологію, соціологізм Дюркгейма, розуміючу соціологію М.Вебера, формальну соціологію), категоріальний апарат, галузеві соціології (соціологія економіки, соціологія політики, соціологія освіти), спеціальні соціологічні теорії (соціологія сім’ї, етносоціологія, соціологія релігії, соціологія молоді, соціологія девіантної поведінки, соціологія соціальної комунікації, соціологія соціальної організації), історичні етапи еволюції науки про суспільство.Уміти організувати проведення розвідувального емпіричного соціологічного дослідження, відбирати адекватні до мети і завдання методи збору та аналізу емпіричного матеріалу, правильно формувати вибіркові сукупності, формулювати відкриті і закриті питання, застосовувати шкали соціологічного вимірювання відповідно до характеристик об’єкта що досліджується, правильно пояснювати тенденції розвитку соціальної реальності, застосовувати набуті знання для аналізу та оцінювання соціальних явищ, процесів тощо.

8. Спосіб вивчення: аудиторний

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

10. Зміст модуля: наука соціологія, історія розвитку світової та української соціології, суспільство як система соціальної взаємодії, особистість як сукупність соціальних відносин, соціальна структура суспільства, явище соціальної стратифікації, соціальна девіантність, соціологія освіти, соціологія сім’ї, конфліктологія, кратологія, соціальний контроль, соціологічна інтерпретація культури.

11. Рекомендована література:

  • Соціологія. Балановський Я.М. Умань, 2013

  • Соціологія. /Ред. Макеєв С.О. –К., 2006

  • Соціологія. Курс лекцій. Черниш. Н.Й. –Львів, 2007

  • Курс історії теоретичної соціології. Ручка А.О., Танчер В.В. К., 1994

  • Соціологія: Підручник /Ред. Піча В.М. –Львів, 2007

  • Ґіденс Е. Соціологія. К. 1999

  • Смелзер Н. Соціологія. М. 1994

  • Соціологія: короткий енциклопедичний словник. К. 1998

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (80%): усне опитування (60%), ІНДЗ (20%)

  • Підсумковий контроль (20%) залік у формі тестування.

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка