1. Життя людей за первісних часівСкачати 271.33 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір271.33 Kb.ВСТУП

Програма відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії, розробленої з урахуванням змісту чинних програм з всесвітньої історії для 6-11 класів (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11­6611 від 23.12.2004 р.; додаток № 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 р. № 1218; зміни та доповнення, внесені відповідно до наказу від 27.12.2010 №1292).

Мета програми - спрямувати підготовку абітурієнтів для вступних випробувань з всесвітньої історії. Програма передбачає підготовку абітурієнтів до виконання тестових завдань, які включають питання з всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХІ століття.

ПРОГРАМА З всесвітньої ІСТОРІЇ

Тема 1. Життя людей за первісних часів.

Виникнення людини. Залюднення Європи. Основні теорії походження людини. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи, і зокрема України.

Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи, і зокрема України.

Поява людини сучасного типу. «Людина розумна»: розселення, зовнішній вигляд. Життя та заняття.

Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток громади. Первісні системи влади.

Перші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Скотарі степу.

Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.
Тема 2. Давній Єгипет

Природно-географічні умови Єгипту. Ніл. Населення. Об’єднання Єгипту. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.

Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Зрошувальне землеробство. Повсякденне життя. Ремесла. Структура суспільства. Органiзація виробництва.

Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині II тис. до н.е. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II з хеттами. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н.е.

Релігія, міфологія, культура Давнього Єгипту. Давньоєгипетські міфи. Найдавніші культи. «Суд Озіріса». Релігія в житті єгиптян. Писемність і освіта. Наукові знання. Література. Архiтектура та мистецтво.
Тема 3. Передня Азія.

Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон. Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат. Міста-держави III тис. до н. е. Піднесення Вавилона. Хаммурапі та його закони. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Міфи.

Ассирія. Ассирія в II тис. до н.е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Загибель Ассирії.

Фінікія. Фінікійські міста-держави. Фінiкійські мореплавці. Заснування колоній.

Давньоєврейське царство. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.

Халдейське царство. Утворення Халдейського царства. Розбудова Вавилона. Завоювання Вавилонії персами.

Перська держава. Природа та населення Іранського нагір’я. Виникнення Перської держави. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.
Тема 4. Кіммерійсько-скіфський світ

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України. Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Скіфо-перські війни. Велика Скіфія.


Тема 5. Давні Індія і Китай

Давня Індія. Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв. Поява цивілізації в долині Гангу. Господарське та повсякденне життя. Держава Ашоки. Варни. Релігія та культура Давньої Індії. Найдавніші культи. Буддизм. Індуїзм. Культура.

Давній Китай. Природно-географічні умови. Господарське та повсякденне життя. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна. Релігія та культура Давнього Китаю. Міфи та релігійні уявлення. Конфуцій і конфуціанство. Культура.
Тема 6. Греція в II — першій половині I тис. до н.е.

Природа та географічне положення Балканського півострова і островів Егейського моря. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.

Мінойська палацова цивілізація. Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Мінойської палацової цивілізації.

Ахейська палацова цивілізація. Перекази про ахейців. Археологічне відкриття Ахейської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Ахейської палацової цивілізації.

Греція в ХІ—VІ ст. до н.е. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація та структура влади. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія. Велика грецька колонізація.

Давня Спарта. Виникнення спартанської держави. Закони Лiкурга. Соціальний та державний устрій Спарти. Посилення Спарти у другій половині VІ ст. до н.е.

Утворення Афінської держави. Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики. Закони Драконта. Реформи Солона. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави.
Тема 7. Греція в V—ІV ст. до н.е.

Греко-перські війни. Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз.

Розквіт афінської демократії. Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій. Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина. Пелопоннеська війна.

Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура.Повсякденне життя, звичаї і традиції давніх греків. Сім’я та шлюб, виховання дітей. Грецька економіка. Релігія. Основні релігійні центри. Міфи про богів та героїв. Релігійні свята. Олімпійські ігри. Виникнення науки. Література і театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура.

Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї та Криму. Найголовніші міста-колонії. Суспільне, господарське та духовне життя в колоніях.
Тема 8. Еллінізм.

Криза грецької державності та піднесення Македонії. Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до н.е. Посилення Македонії за часів Філіппа II. Підкорення Греції Македонією.

Східний похід Александра Македонського. Перебіг Східного походу, основні битви. Створення держави Александра Македонського.

Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура. Утворення та розквіт елліністичних держав. Суть еллінізму. Культура і наука.


Тема 9. Давній Рим у VІІІ — І ст. до н.е.

Природа і населення Апеннінського півострова. Виникнення Риму та правління царів.

Римська республіка V — середини III ст. до н.е. Римська республіка: організація влади, суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії. Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї.

Римська республіка. ІІ—І ст. до н.е. Війни Риму в Західному Середземномор’ї. Суспільно-політична боротьба в Римі. Римське суспільство II—I ст. до н.е. Диктатура Сулли. Перший тріумвірат.


Тема 10. Падіння Республіки та рання імперія.

Встановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.

Римська імперія в I—II ст. н.е. Принципат Августа. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.

Римська релігія та культура. Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.

Місто Рим і життя його мешканців. Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.

Виникнення християнства. Початкова історія християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади. Ставлення римських імператорів до християн.


Тема 11. Пізня Римська імперія.

Римська імперія в III ст. н.е. Кризові явища в Римській імперії. «Солдатські» та «сенатські» імператори. Вторгнення варварів.

Пізня Римська імперія IV ст. н.е. Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н.е.

Християнська церква. Оформлення церковної організації. Константин I Великий, його політика щодо християнства. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.

Падіння Західної Римської імперії. Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами. Утворення «варварських королівств».
Тема 12. Давні слов’яни та їхні сусіди.

Слов’яни напередодні Великого переселення народів. Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

Сусіди давніх слов’ян. Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати. Готи та гуни на теренах України.

Слов’яни під час Великого переселення народів. Напрямки розселення слов’ян. Зародження слов’янських народів, зокрема українського.


Тема 13. Середньовічний світ Західної Європи.

Народження середньовічної Європи. Римський і варварський світи в середині I тис. Франкська держава Меровінгів. Прихід до влади династії Каролінгів. Імперія Карла Великого та її поділ.

Людина Середньовіччя. Склад і рух населення. Тривалість життя і «трійця злигоднів»: голод, війни, хвороби. Засоби комунікації. Середньовічний замок. Сім’я, становище жінки, ставлення до дітей.

Матеріальний світ і повсякденне життя.Технічні нововведення та винаходи. Зброя та військове спорядження. Житло й хатнє начиння. Одяг і мода. Харчування.

Суспільство і держава. Нова структура суспільства і теорія трьох станів. Духовенство біле та чорне. Світські феодали та система васалітету. Селянство. Королівська влада і виникнення станової монархії.

Середньовічне місто. Виникнення міст, їх населення та зовнішній вигляд. Боротьба городян із сеньйорами, міські комуни. Ремесло й цехи. Торгівля та лихварство. Городянин — людина нового типу.


Тема 14. Релігійно-церковне життя середньовічної Європи.

Католицька церква в V—ХІІІ ст. Християнська церква в ранньому Середньовіччі. Християнізація Європи. Посилення папства. Виникнення і діяльність чернечих орденів. Організація папством Хрестових походів. Духовно-рицарські ордени. Боротьба церкви з єретиками. Папство в ХІІІ — на початку ХV ст.


Тема 15. Візантійська імперія. Арабський світ.

Утворення Візантійської імперії. Правління Юстиніана. Протистояння ворогам у VII—XI ст., іконоборство. Загибель імперії. Культура Візантії.

Арабський халіфат. Аравія та її населення. Мухаммад і виникнення ісламу. Арабські завоювання. Розквіт і занепад Халіфату. Знання та культура арабського світу.
Тема 16. Європейські держави в добу середньовіччя.

Скандинавія. Нормани. Походи вікінгів. Виникнення та розвиток Скандинавських держав. Духовне життя. Християнізація скандинавських народів.

Франція. Посилення королівської влади. Правління Фiліппа IV Красивого. Початок Столітньої війни. Подвиг Жанни Д’Арк. Завершення Столітньої війни та об’єднання Франції.

Англія. Англосаксонські королівства і нормандське завоювання Англії. Держава Плантагенетів. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту, народні рухи. Війна Червоної і Білої троянд.

Священна Римська імперія. Утворення Священної Римської імперії. Посилення імператорської влади за правління Штауфенів. Німецький «наступ на Схід». Утворення Швейцарського союзу. Закріплення територіальної роздробленості.

Країни Середземномор’я. Італійські міські республіки. Папська область, Південна Італія та Сицилія. Мусульманська Іспанія. Реконкіста і утворення Іспанського королівства.


Тема 17. Культура Західної Європи в V—XV ст.

Середньовічні знання та освіта. Витоки середньовічної культури. «Каролінгське відродження». Схоластика. Школи та університети. Поява дослідних знань.

Література і мистецтво. Героїчний епос і рицарська культура. Міська культура. Книгодрукування. Архітектура. Раннє Відродження і гуманізм.
Тема 18. Слов’яни та їхні сусіди.

Держави Центральної та Східної Європи. Виникнення слов’янської писемності і держави західних слов’ян. Ян Гус і гуситські війни. Болгарське царство. Угорщина. Польське королівство.

Північно-Східна Русь у ХІІ — першій половині ХІV ст. Володимиро-Суздальське князівство. Великий Новгород. Монгольське завоювання Русі. Невська битва та Льодове побоїще. Початок збирання руських земель навколо Москви.

Утворення та зміцнення Московської держави. Дмитрій Донськой і Куликовська битва. Правління Івана ІІІ. Повалення ординського іга і народження Московської держави. Державне управління. Культура і повсякденне життя.

Турецька держава. Виникнення Османської держави. Завоювання османів. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Удосконалення державного устрою.
Тема 19. Індія. Китай.

Індія. Господарське життя. Общини і касти. Делійський султанат. Релігія та звичаї. Наука і культура.

Китай. Об’єднання держави. Імперія Тан. Китай під владою монголів. Повернення незалежності, державне управління. Культура.
Тема 20. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій.

Відкриття європейців. Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV—XVI ст. Подорожі португальців. Христофор Колумб і відкриття Нового Світу. Перша навколосвітня подорож.

Завоювання Нового Світу. Конкістадори у Новому Світі. Перші колонії. Освоєння європейцями Північної Америки. Наслідки Великих географічних відкриттів.
Тема 21. Людина ранньої Нової доби.

Матеріальний світ і суспільство. Зміни в суспільстві. Шлюб і сім’я, становище жінки. Технічні вдосконалення. Господарювання, мануфактури, капіталізм.

Повсякденне життя Західної Європи. Житло і хатнє начиння. Зміни в харчуванні. Правила застілля. Одяг і мода.
Тема 22. Європейське Відродження.

Народження нової культури. Італійські гуманісти. Гуманізм за Альпами. Поява утопій. Політичні теорії.

Мистецтво Високого Відродження. Новий тип творчої людини. Італійське Відродження. Мистецтво Німеччини. Мистецтво Нідерландів.
Тема 23. Реформація і контрреформація.

Реформація в Німеччині. Німеччина напередодні Реформації. Мартін Лютер і початок Реформації. Народна Реформація. Від народження протестантизму до Аугсбурзького миру.

Поширення Реформації та Контрреформація. Реформація в Женеві і поява кальвіністської церкви. Перехід папства до Контрреформації. Орден єзуїтів. Тридентський собор.
Тема 24. Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.

Франція. Народження абсолютизму. Релігійні війни. Генріх IV. Кардинал Ришельє.

Іспанія. Іспанія на межі ХV—ХVІ ст. Правління Карла V. Філіпп II. Занепад Іспанії.

Нідерланди. Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Гьози і Вільгельм Оранський. Народження республіки.

Англія. Зміни в суспільстві. Королівська Реформація. Єлизавета І. Прихід до влади династії Стюартів.

Міжнародні відносини. Характер міжнародних відносин. Народження постійної дипломатії. Тридцятилітня війна. Вестфальський мир.


Тема 25. Європейська культура кінця XVI — першої половини XVII ст.

Досягнення науки та тягар марновірства. Нові знання про Всесвіт. Пошук нових способів пізнання світу. Досягнення медицини. «Полювання на відьом».

Література й мистецтво. Характер європейської культури. Літературні образи Мігеля Сервантеса. В. Шекспір і театр. Мистецтво доби бароко.
Тема 26. Польська держава і Московське царство.

Польська держава. Фільварково-панщинна система. Шляхетська демократія. Утворення Речі Посполитої. Зовнішня політика. Культура.

Московська держава. Правління Івана IV Грозного. Смутний час. Воцаріння династії Романових. Росія і українські землі. Культура.
Тема 27. Криза старого порядку. Початок модернізації.

Революція XVІІ ст. і промисловий переворот в Англії. Англія напередодні революції. Карл І. О. Кромвель. Переворот 1668 р. Початок промислового перевороту.

Франція. Абсолютизм за Людовіка XIV. Двір Короля сонце. Ж.Б. Кольбер. Війни Людовіка XIV. Французький класицизм.

Доба Просвітництва. Витоки й зміст Просвітництва. Французьке Просвітництво. Вплив Просвітництва на суспільство. Література і мистецтво. Зміни в повсякденному житті.

Освічений абсолютизм. Прусське королівство. Нова державна політика Фрідріха ІІ. Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ.

Московська держава наприкінці XVII ст. Реформи й зовнішня політика Петра І. Двірцеві перевороти. Епоха Катерини II. Правління Павла І. Культура і повсякденне життя.

Сполучені штати Америки. Англійські колонії в Північній Америці. Початок боротьби проти метрополії. Проголошення незалежності. Конституція США.
Тема 28. Країни Сходу.

Османська імперія. Османська імперія та її зовнішня політика. Ослаблення Османської імперії.

Перське царство. Правління Надир-шаха.

Індія. Держава Великих Моголів. Правління Акбара і Шах Джахана. Проникнення європейців у Індію, встановлення англійського володарювання. Релігійне та культурне життя.

Китай за правління династії Мін. Імперія Цин.

Об’єднання та самозакриття Японії. Культура.


Тема 29. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа в період наполеонівських війн.

Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва.

Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.

Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт.

Франція в період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.

Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Священного союзу.


Тема 30. Європа й Америка в першій половині XIX ст.

Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20–30-х роках ХІХ ст.

Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики вільної торгівлі.

Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Пруссії.

Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів.

Суспільно-політична думка Європи.

«Весна народів». Революція 1848—1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії.

Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії.

Причини поразки і наслідки революцій 1848—1849 рр.

Утворення незалежних держав у Латинській Америці.


Тема 31. Європа й Америка у добу об’єднання і модернізації суспільства.

Боротьба Пруссії і Австрії за переважання в Німеччині. Об’єднання Німеччини в 1871 р.

Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.

Політична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрями боротьби за об’єднання Італії. Утворення Італійського королівства. Об’єднання Італії.

Вікторіанська Британія. Англія — «майстерня світу». Утвердження лібералізму. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Зовнішня політика Англії.

США в першій половині ХІХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку. Доктрина Монро та її реалізація. Громадянська війна 1861—1865 рр. Реконструкція Півдня.


Тема 32. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу.

Формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Перший і Другий Інтернаціонали. Міграційні рухи. Утвердження демократії та громадянського рівноправ’я.

Зростання ролі держави в суспільно-економічному житті.

Криза Другої імперії у Франції. Франко-нiмецька війна 1870—1871 рр. та її наслідки. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80—90-х років. Формування Французької колоніальної імперії.

Німеччина в 1871—1900 рр. Конституція 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Німецька соціал-демократія. Перехід Німеччини до світової політики.

Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Втрата Англією промислового лідерства. Внутрішнє становище. Ірландське питання. Криза класичного лібералізму. Тред-юніони.

США в 1877—1900-х рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Робітничий рух.

Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. Росія в пореформений період. Особливості економічного розвитку. Формування нової соціальної структури. Внутрішнє становище в країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії.

Доба Мейдзі в Японії. Крах політики самоізоляції. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Економічне зростання країни.
Тема 33. Завершення формування сватових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

Завершення територіального поділу світу. Колоніальна політика на Сході й в Африці. Суперечливість наслідків колоніального панування. Зворотний вплив колоній на метрополії.

Британське володарювання в Індії. Політика кастового й релігійного розбрату. Повстання сипаїв. Міф про тягар білої людини.

Китай у другій половині ХІХ ст. Тайпінське повстання. Економічне проникнення в країну західних держав.

Народи Африки під владою європейських колонізаторів.

Міжнародні відносини в 1871—1900 рр. Геополітичні наслідки франко-німецької війни. Союз трьох імператорів. Загострення англо-німецького колоніального суперництва. Утворення нових незалежних держав на Балканах. Утворення Троїстого союзу і загострення російсько-нiмецьких відносин. Оформлення англо-франко-російського альянсу. США в міжнародних відносинах. Панамериканізм. Зовнішня та колоніальна політика Японії.


Тема 34. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — У ХІХ ст.

Духовне життя народів Європи і Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст. Розвиток науки і техніки. Література і мистецтво. Культура народів Азії і Африки.

Повсякденне життя людей. Дозвілля. Наслідки урбанізації. Аристократія, буржуазія і пролетаріат. Родинні стосунки. Фемінізм. Освіта. Релігія і мораль.
Тема 35. Світ на початку ХХ ст.

Особливості державного устрою, політичного життя та соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія, Німеччина, Франція Росія та Австро-Угорщина ) на початку ХХ ст.

Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу.

Активізація суспільних та політичних рухів. Початки державного регулювання соціально-економічних процесів. Формування націй.

Національні рухи в Індії та у Китаї. Особливості модернізаційних процесів в Японії.

Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки.


Тема 36. Перша світова війна (1914-1918 рр.).

Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. Створення Троїстого блоку та Антанти. Гонка озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністична пропаганда.

Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани противників. Основні та другорядні театри воєнних дій. Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр. Технічні вдосконалення в роки війни. Підводна війна. Вступ у війну США. “14 пунктів” В.Вільсона. Вихід Росії з війни. Завершення війни та втрати від неї.
Тема 37. Повоєнне облаштування світу.

Паризька мирна конференція. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини. Вашингтонський договір 1922 р. та його вплив на співвідношення сил у світі. Сильні й слабкі сторони Версальської системи.

Основні світоглядні, політичні та економічні наслідки Першої світової війни. Криза демократії та європейської цивілізації. Зміни в системі цінностей людини. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав в Європі. Зміна статусу жінки в суспільстві у ході війни. Проблема репарацій. Плани Дауеса і Юнга.
Тема 38. Період повоєнної кризи та революцій (1919 – 1923 рр.).

Причини, хід та наслідки революція 1917 р. та громадянської війни в Росії. Прихід до влади більшовиків. “Воєнний комунізм”. Діяльність Комінтерну.

Листопадова революція в Німеччині 1918 р.

Революція 1918 р. в Угорщині.

Прихід до влади Б. Муссоліні. Встановлення фашистської диктатури в Італії.

Революція в Туреччині. М.Кемаль.

Національні рухи в Китаї, Індії, в Африці.
Тема 39. Період стабілізації в Європі та в Північній Америці (1924 – 1929 рр.).

Доба “процвітання” у США.

Німеччина в період Веймарської республіки.

Франція в 20-ті рр.

Велика Британія в 20-ті рр. Консерватори і лейбористи при владі. Загальний страйк шахтарів 1925-1926 рр.

Створення корпоративної системи в Італії.

Утворення СРСР. НЕП.

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку нових незалежних європейських держав: Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Югославія.

Румунія та Болгарія після Першої світової війни.

Найважливіші досягнення в галузі освіти, науки і техніки. Основні ідеї й течії у розвитку культури. Нові цінності європейців і американців у 20-х роках. Поява “масової культури”. Нові напрямки в мистецтві та літературі.

Визрівання передумов світової економічної кризи.
Тема 40. Світ у період економічної кризи 1929-1933 рр. та подолання її наслідків

Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії). Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті.

США напередодні та у роки Великої депресії. Америка за президента Г. Гувера. Президентські вибори 1932 р. і повернення до влади демократів. Економічні та соціальні засади “Нового курсу” Ф.Д. Рузвельта та його основні підсумки. Початок впровадження регулювання економічних процесів.

Велика Британія і криза. Спроби реформування Британської імперії. Впровадження системи імперських преференцій.

Світова економічна криза в Німеччині. Встановлення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині, економічна, соціальна та ідеологічна політика нацистського режиму. Знищення політичної опозиції. Войовничий антисемітизм.

Франція та Іспанія в період кризи. Утворення, прихід до влади та політика урядів Народних фронтів у Франції та Іспанії; їх досягнення, прорахунки та причини розпаду.

Вплив світової кризи на соціально-економічне та політичне становище країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія).

Боротьба між демократичними цінностями та тоталітарними тенденціями.

Велика депресія й Радянський Союз. Соціалістичне будівництво в СРСР. Політика “прискореної” індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі. Голодомори. Життя пересічної людини в СРСР: радощі, турботи, страхи. Остаточне оформлення тоталітарного режиму, масові репресії 1937 – 1938 рр.

Сутність авторитаризму та тоталітаризму.

Китай. Об’єднання країни, встановлення влади Гоміндану. Боротьба проти японської агресії в 30-х рр.

Індія. Кампанія громадянської непокори народів Індії в 30-х рр. та її результати.

Японія. Основні тенденції внутріполітичної та зовнішньополітичної стратегії Японії в 30-х рр.

Арабський світ у міжвоєнний період. Близькосхідна проблема.

Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні. Вплив іноземних держав. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.

Найважливіші досягнення освіти і науки. Технічний прогрес, його мілітаристична спрямованість в період підготовки та ведення війни. Основні ідеї та напрямки у розвитку мистецтва в 30 – х рр. ХХ ст. Відмінності в розвитку культури в демократичних і тоталітарних державах.


Тема 41. Назрівання Другої світової війни

Вплив світової економічної кризи на загострення міжнародної напруженості в умовах 1930-х рр.

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу у другій половині 30-х років ХХ ст.

Відмова Німеччини від дотримання Версальського договору й підготовка до війни. Агресивні дії Німеччини, Італії та Японії. Формування осі Рим – Берлін – Токіо. Спроби створення системи колективної безпеки. Громадянська війна 1936 – 1939 рр. в Іспанії. Мюнхенський пакт та його наслідки. Крах політики умиротворення.

Провал англо-франко-радянських переговорів у Москві. (літо 1939 р.) Зближення СРСР з Німеччиною. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт “Молотова - Ріббентропа”) і його наслідки.
Тема 42. Друга світова війна.

Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Бойові дії на основних театрах воєнних дій в Європі в 1939-1940 рр.

Початок та головні битви Великої Вітчизняної війти Радянського Союзу проти Німеччини та її союзників.*

Бойові дії у Південно-Східній Азії та Тихому океані, Північній Африці та Західній Європі. Формування антигітлерівської коаліції.

Окупаційний режим та Рух Опору на окупованих територіях. Зростання ролі жінки в умовах війни.

Завершальний період війни у Європі та в Азії. Капітуляція Німеччини та її союзників.

Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Зміна ціннісних орієнтацій людини в умовах війни. Створення ООН. Нюрнберзький і Токійський міжнародні трибунали над військовими злочинцями.
Тема 43. Американський континент: США, Канада та Латинська Америка (1945 – поч. ХХІ ст.)

Утвердження США як провідної країни біполярного світу у повоєнний час та зміна ролі США наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.

Головні етапи повоєнного розвитку Канади.

Латинська Америка. Особливості економічного, соціального та політичного розвитку регіону в другій половині ХХ– на поч. ХХІ ст.

Українці у країнах регіону.

Тема 44. Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.)

Західна Європа після завершення Другої світової війни.

Німеччина. Внутрішньо- та зовнішньополітичний розвиток Німеччини у др. пол. ХХ - на поч. XXI ст.

Велика Британія. Внутрішнє становище і зовнішня політика Великої Британії др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.

Франція. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої і П’ятої Республік. Зовнішньополітичні орієнтири Франції др. пол. ХХ ст.

Італія Соціально-економічний і політичний розвиток країни др. пол. ХХ- поч. ХХІ ст.


Тема 45. Країни Центральної та Східної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.).

Встановлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Демократичні революції, особливості їх здійснення. Основні тенденції внутріполітичного розвитку країн регіону 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.

СРСР від завершення епохи Сталіна до розпаду СРСР.

Росія в 90-х роках ХХ – на поч. XXI ст.

Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи.
Тема 46. Країни Азії та Африки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав Азії та Африки.

Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.

Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії у др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

Китай. Соціально-економічний та політичний розвиток країни у др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.

Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.


Тема 47. Міжнародні відносини (1945 – поч. ХХІ ст.).

Передумови, характер, етапи та прояви “холодної війни.” Завершення “холодної війни”. Боротьба з міжнародним тероризмом.

Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі.
Тема 48. Розвиток культури (1945 – поч. ХХІ ст.). Глобальні проблеми людства.

Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

Основні тенденції і течії розвитку світової культури.

Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та ймовірних шляхів їх подолання.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія: Посібник для старшокласників та абітурієнтів /Л.Ф.Гайдуков, В.В.Копійка, В.Ю.Крушинський. - К.: Либідь, 2000. - 256с.

  2. Греченко В.А. Історія України. Всесвітня історія XX-XXI століть. Довідник для абітурієнта / В.А. Греченко, О.Н. Яриш. - Х.: Торсінг, 2003. - 336с.

  3. Даниленко В.М. Всесвітня історія: Хронологія основних подій / В.М. Даниленко, С.А. Кокін. - К.: Либідь, 1997. - 264с.

  4. Земерова Т.Ю. Всесвітня історія / Т.Ю. Земерова. - Х.: ФОП Співак Т.К., 2013. – 832 с.

  5. Історія України. Всесвітня історія XX ст.: Посіб. для вступ. до вищ. закл. освіти.- 2-ге вид., допов.- К.: Вид. Паливода А. В., 2001.- 296 с.

  6. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Посібник для старшокласників та абітурієнтів/ Т.В. Ладиченко. - 3-тє вид., допов.. - К.: А.С.К., 2005. - 318 с.

Критерії оцінювання вступного випробування з всесвітньої історії

Вступне випробування з всесвітньої історії проводиться у письмовій формі (тестування). В завданні є тести трьох рівнів складності. Оцінка в балах за завдання кожного рівня складності визначається так, щоб сумарна кількість балів відповідала максимально можливій кількості - 100 балів.

Завдання ІІІ рівня складності оцінюються в 4 бали кожне, якщо

абітурієнт дав правильну відповідь, показавши глибоке і всебічне знання програмового матеріалу, тобто вміння широко узагальнювати матеріал, оперувати фактичним і хронологічним матеріалом, робити висновки, вміння виділяти істотні ознаки явищ, процесів, зв'язків між ними здатність співставляти різні точки зору на історичні події, розуміти внесок у світову історію подій і явищ української історії, історичних осіб. Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за виконання даної частини роботи - 40 балів.

Завдання ІІ рівня складності оцінюються в 3 бали кожне, якщо

абітурієнт дав правильну відповідь, продемонструвавши володіння розумовими операціями (аналіз, узагальнення тощо), вміння виділяти істотні ознаки явищ, процесів, зв'язків між ними, застосовувати знання у стандартних (вже відомих) ситуаціях. Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за виконання даної частини роботи - 30 балів.Завдання І рівня складності оцінюються по 2 бали кожне, якщо

абітурієнт дав правильну відповідь, визначивши історичну подію, час її проведення, особу причетну до неї, тобто виявив елементарні знання програмового матеріалу, орієнтацію в історичному та хронологічному просторі. Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за виконання даної частини роботи - 30 балів.*База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка