! 1 Предмет метод, джерела принципи трудового права №1, 0, 1, 1, 1, 120Сторінка1/15
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
! 1 Предмет метод, джерела принципи трудового права

№ 1, 0, 1, 1, 1, 120


Трудове право регулює трудові відносини
-військовослужбовців збройних сил України
-атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
+суддів апеляційних судів
-осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
-осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
-членів виробничих кооперативів

№ 2, 0, 1, 1, 1, 120


Трудове право регулює трудові відносини
-осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
+працівників державних підприємств, установ, організацій
-атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
-осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
-військовослужбовців збройних сил України
-членів виробничих кооперативів

№ 3, 0, 1, 1, 1, 120


Трудове право регулює трудові відносини
-атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
-військовослужбовців збройних сил України
-осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
+осіб, що уклали трудовий договір з фізичною особою – роботодавцем
-осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
-членів виробничих кооперативів

№ 4, 0, 1, 1, 1, 120


Трудове право регулює трудові відносини
+найманих працівників, які працюють на сезонних роботах
-військовослужбовців збройних сил України
-осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи
-атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України
-осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах
-членів виробничих кооперативів

№ 5, 0, 1, 1, 1, 120


Предметом трудового права України є
-відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
+відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору
-відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
-відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
-відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
-відносини навчання з відривом від виробництва

№ 6, 0, 1, 1, 1, 120


Предметом трудового права України є
-відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
-відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
+відносини працевлаштування
-відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
-відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
-відносини навчання з відривом від виробництва

№ 7, 0, 1, 1, 1, 120


Предметом трудового права України є
-відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
-відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
-відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
+відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації та перекваліфікації
-відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
-відносини навчання з відривом від виробництва

№ 8, 0, 1, 1, 1, 120


Предметом трудового права України є
-відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства
-відносини з управління підприємствами, установами, організаціями
-відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам
-відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів
+відносини соціального партнерства і встановлення умов праці
-відносини навчання з відривом від виробництва

№ 9, 0, 1, 1, 1, 120


Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків – це
-завдання трудового права
-соціальне призначення трудового права
-основна функція трудового права
+метод трудового права
-диференціація трудового права
-принципи трудового права

№ 10, 0, 1, 1, 1, 120


Основними функціями трудового права України є
-контролююча
-відтворювальна
+захисна
-встановлююча
-нормативна
-оплатна

№ 11, 0, 1, 1, 1, 120


Основними функціями трудового права України є
-відтворювальна
-контролююча
-встановлююча
+виробнича
-нормативна
-оплатна

№ 12, 0, 1, 1, 1, 120


Основними функціями трудового права України є
-контролююча
-нормативна
-відтворювальна
-встановлююча
+виховна
-оплатна

№ 13, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
+трудовий договір
-трудові відносини
-норми трудового права
-трудова дієздатність
-трудові гарантії
-трудовий стаж

№ 14, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
-трудові відносини
+робочий час
-трудова дієздатність
-норми трудового права
-трудові гарантії
-трудовий стаж

№ 15, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
-трудові відносини
-трудова дієздатність
+час відпочинку
-норми трудового права
-трудові гарантії
-трудовий стаж

№ 16, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
-трудові відносини
-норми трудового права
-трудова дієздатність
+трудова дисципліна
-трудові гарантії
-трудовий стаж

№ 17, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
-трудові відносини
-норми трудового права
-трудова дієздатність
-трудові гарантії
+охорона праці
-трудовий стаж

№ 18, 0, 1, 1, 1, 120


Основним інститутом в системі трудового права є
+нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
-трудова дієздатність
-трудові відносини
-норми трудового права
-трудові гарантії
-трудовий стаж

№ 19, 0, 1, 1, 1, 120


Ядром і основним видом трудових правовідносин є
-виробничі відносини
+індивідуально-трудові
-колективно-трудові
-соціального партнерства
-правовідносини працевлаштування
-вирішення трудових спорів

№ 20, 0, 1, 1, 1, 120


Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є
-працівник і профспілковий орган
+працівник і роботодавець
-роботодавець і профспілковий орган
-роботодавець і трудовий колектив
-працівник і трудовий колектив
-наймач і роботодавець

№ 21, 0, 1, 1, 4, 120


За загальним правилом учасником трудових правовідносин може бути особа, яка на момент укладення трудового договору досягла (*16*) років.

№ 22, 0, 1, 1, 4, 120


Учасником трудових правовідносин є особа, яка досягла (*15*) років і уклала трудовий договір за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

№ 23, 0, 1, 1, 1, 120


Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається
-роботонаймач
-робітник
-роботонадавач
+роботодавець
-зайнята особа
-службовець

№ 24, 0, 1, 1, 1, 120


Юридична особа, яка надає працю фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається
-роботонаймач
-служба працевлаштування
-роботонадавач
+роботодавець
-зайнята особа
-центр зайнятості

№ 25, 0, 1, 1, 1, 120


Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
-працівник
+роботодавець
-центр зайнятості
-колективне підприємство
-збори акціонерів
-збори учасників ТзОВ

№ 26, 0, 1, 1, 1, 120


Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
-працівник
-центр зайнятості
+профспілкова організація
-збори акціонерів
-колективне підприємство
-збори учасників ТзОВ

№ 27, 0, 1, 1, 1, 120


Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
-центр зайнятості
-працівник
-колективне підприємство
+примирна комісія
-збори акціонерів
-збори учасників ТзОВ

№ 28, 0, 1, 1, 1, 120


Суб'єктом колективних трудових правовідносин є
-працівник
-збори акціонерів
-центр зайнятості
-колективне підприємство
+трудовий арбітраж
-збори учасників ТзОВ

№ 29, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
-перетворення моральних норм на норми праці
+встановлених державою правових норм (так званого писаного права)
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
+міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

№ 30, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
-перетворення моральних норм на норми праці
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
+міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці
+договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних колективних угод
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

№ 31, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
+звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
-перетворення моральних норм на норми праці
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
+міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці

№ 32, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
+звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)
+договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних колективних угод
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
-перетворення моральних норм на норми праці
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

№ 33, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
-перетворення моральних норм на норми праці
+договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних колективних угод
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
+встановлених державою правових норм (так званого писаного права)

№ 34, 0, 1, 1, 1, 120


Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі
-новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг
-перетворення моральних норм на норми праці
-розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці
+встановлених державою правових норм (так званого писаного права)
-теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених
+договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – колективних договорів

№ 35, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
+О.І.Процевський
-Ю.С.Шемшученко
-О.Л.Копиленко
-Я.М.Шевченко
-В.П.Маляренко
+В.Г.Ротань

№ 36, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
-Ю.С.Шемшученко
+О.І.Процевський
+Н.М.Хуторян
-О.Л.Копиленко
-Я.М.Шевченко
-В.П.Маляренко

№ 37, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
-Ю.С.Шемшученко
-Я.М.Шевченко
-О.Л.Копиленко
+А.Р.Мацюк
+В.С.Венедиктов
-В.П.Маляренко

№ 38, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
+Н.М.Хуторян
-О.Л.Копиленко
-Я.М.Шевченко
-Ю.С.Шемшученко
+В.І. Прокопенко
-В.П.Маляренко

№ 39, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
-Ю.С.Шемшученко
+Р.І.Кондратьєв
-Я.М.Шевченко
+Г.І.Чанишева
-О.Л.Копиленко
-В.П.Маляренко

№ 40, 0, 1, 1, 1, 120


Провідними вченими у сфері науки трудового права України є
-Я.М.Шевченко
-О.Л.Копиленко
-Ю.С.Шемшученко
+Н.Б.Болотіна
-В.П.Маляренко
+В.С.Венедиктов

№ 41, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
+відносини з приводу працевлаштування
-індивідуально-трудові відносини
-відносини робочого часу і часу відпочинку
+відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
-відносини з оплати праці та соціального страхування

№ 42, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
-індивідуально-трудові відносини
-відносини робочого часу і часу відпочинку
+відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
+відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві
-відносини з оплати праці та соціального страхування

№ 43, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
-індивідуально-трудові відносини
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
-відносини робочого часу і часу відпочинку
+відносини з приводу працевлаштування
-відносини з оплати праці та соціального страхування
+відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах

№ 44, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
-відносини з оплати праці та соціального страхування
+відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах
+відносини з приводу вирішення трудових спорів
-індивідуально-трудові відносини
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
-відносини робочого часу і часу відпочинку

№ 45, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
-відносини з оплати праці та соціального страхування
+відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
+відносини з приводу вирішення трудових спорів
-індивідуально-трудові відносини
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
-відносини робочого часу і часу відпочинку

№ 46, 0, 1, 1, 1, 120


Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є
+відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах
-відносини з оплати праці та соціального страхування
-відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації
-відносини робочого часу і часу відпочинку
+відносини з приводу працевлаштування
-індивідуально-трудові відносини

№ 47, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
-систематизація та інкорпорація правових норм
+обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
+оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

№ 48, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
-систематизація та інкорпорація правових норм
+соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
+обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

№ 49, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
+забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
-систематизація та інкорпорація правових норм
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
+оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

№ 50, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
+забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
-систематизація та інкорпорація правових норм
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
+визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників

№ 51, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
-систематизація та інкорпорація правових норм
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці
+соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці
+визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників

№ 52, 0, 1, 1, 1, 120


Основними принципами трудового права України є
-систематизація та інкорпорація правових норм
-створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності
-встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці
+забезпечення єдності і диференціації правового регулювання
+обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
-забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

№ 53, 0, 1, 1, 4, 120


Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з (*16*) років, то повна трудова правосуб'єктність фізичних осіб наступає з досягненням ними (*18*) років.

№ 54, 0, 1, 1, 1, 120


Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
-профспілка
+роботодавець
-комісія по трудових спорах
+працівник
-трудовий колектив
-трудовий арбітраж

№ 55, 0, 1, 1, 1, 120


Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
+роботодавець
-працівник
+профспілка
-комісія по трудових спорах
-колективні переговори
-служба працевлаштування

№ 56, 0, 1, 1, 1, 120


Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
-працівник
+примирна комісія
+трудовий арбітраж
-комісія по трудових спорах
-колективні переговори
-служба працевлаштування

№ 57, 0, 1, 1, 1, 120


Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
-працівник
-комісія по трудових спорах
-колективні переговори
+колектив найманих працівників
+об'єднання роботодавців
-служба працевлаштування

№ 58, 0, 1, 1, 1, 120


Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів колективних трудових правовідносин, вказавши номери останніх у поданому нижче переліку
-працівник
-колективні переговори
-комісія по трудових спорах
+роботодавець
-служба працевлаштування
+об'єднання роботодавців

№ 59, 0, 1, 1, 1, 120


Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
-соціального захисту найманих працівників
+централізованого (імперативного) регулювання
-гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
+застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності
-охорони праці найманих працівників
-свободи праці та вільної зайнятості

№ 60, 0, 1, 1, 1, 120


Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
-соціального захисту найманих працівників
-гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
+застосування санкцій дисциплінарної і матеріальної відповідальності
+локального правовстановлення
-охорони праці найманих працівників
-свободи праці та вільної зайнятості

№ 61, 0, 1, 1, 1, 120


Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
-соціального захисту найманих працівників
-гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
+локального правовстановлення
-охорони праці найманих працівників
-свободи праці та вільної зайнятості
+децентралізованого (автономного) регулювання

№ 62, 0, 1, 1, 1, 120


Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
-соціального захисту найманих працівників
+централізованого (імперативного) регулювання
-гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
-охорони праці найманих працівників
-свободи праці та вільної зайнятості
+децентралізованого (автономного) регулювання

№ 63, 0, 1, 1, 1, 120


Метод трудового права передбачає комплексне поєднання зазначених нижче способів правового регулювання:
-соціального захисту найманих працівників
+централізованого (імперативного) регулювання
-гарантування трудових прав учасників суспільних відносин
+локального правовстановлення
-охорони праці найманих працівників
-свободи праці та вільної зайнятості

№ 64, 0, 1, 1, 1, 120


Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
+правовідносини робочого часу
+правовідносини трудової дисципліни
-правовідносини соціального партнерства
-колективно-трудові відносини
-правовідносини з вирішення трудових спорів
-правовідносини майнового характеру праці

№ 65, 0, 1, 1, 1, 120


Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
+правовідносини робочого часу
-правовідносини соціального партнерства
-колективно-трудові відносини
+правовідносини часу відпочинку
-правовідносини з вирішення трудових спорів
-правовідносини майнового характеру праці

№ 66, 0, 1, 1, 1, 120


Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка